Photographer: Eduard Lampe

dr. M.J.M. (Mario) Damen

Middeleeuwse geschiedenis
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Room number: C1.06B
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • M.J.M.Damen@uva.nl
  T: 0205258896
  T: 0205254464

Position

Senior lecturer in medieval history

 

Short bio

Since 2007 I teach medieval history at the history department of the University of Amsterdam, since 2015 a senior lecturer. I studied History at the University of Leiden and in Santiago de Compostela and subsequently gained my PhD at the Vrije Universiteit Amsterdam with the award of distinction of cum laude.

 

Research

I am especially interested in the field of social, political and cultural history of the late medieval Low Countries and the princes, nobles and administrative elites of the Burgundian and Habsburg composite state, as well as gift exchange, stained-glass windows, and tournaments.

 

NWO project on territory

From 2016 to 2020 I will direct a research project funded by NWO Humanities entitled Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant. This project analyses how the interaction between prince, nobles and urban elites influenced the construction, perception, and representation of a territory. The test case will be the late medieval Duchy of Brabant, which still has historical and territorial significance for many people in present-day Belgium and the Netherlands.

 

Key publications

'The town as a stage? Urban space and tournaments in late medieval Brussels’, Urban History 43 (2016) 1-25

‘Tournament Culture in the Low Countries and England, in: Hannah Skoda, Patrick Lantschner and R.L.J. Shaw eds., Contact and Exchange in Later Medieval Europe. Essays in Honour of Malcolm Vale (Woodbridge 2012) 247-266.

 ‘Princely entries and gift-exchange in the Low Countries, 14th-16th centuries’, Journal of medieval history 33 (2007) 233-249.

 ‘Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519)’, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 8 (2005) 140-200.

De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482). Hollandse studiën 36 (Hilversum 2000).

 

Research interests

Medieval History. Territory. Nobility. Tournaments. Political representation. State formation. History of the Low Countries and Spain. Brabant. Gift-giving. Corruption. Stained glass windows. Paleography.

 

 

 

.

De Spaanse middeleeuwen 

Mario Damen, 'De Spaanse middeleeuwen', in: R. Fagel en E. Storm ed., Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis (Amsterdam 2011) 32-63. In a (dutch) textbook on the history of Spain, I wrote a chapter on the medieval history of the Iberian Peninsula

Bourgondië voorbij

Mario Damen en Louis Sicking ed., Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorumWim Blockmans (Hilversum 2010).

De staat van dienst.

Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482). Hollandse studiën 36 (Hilversum 2000).

Charity against the odds

Mario Damen, 'Charity against the odds . Margaret of York and the isle of Voorne (1477-1503)', in: D. Eichberger ed., Women at the Burgundian Court : Presence and Influence.Burgundica 17 (Turnhout 2010).

De schenkers van Scheut

Mario Damen, 'De schenkers van Scheut.Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530', De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden . Millennium, tijschrift voor middeleeuwse studies 23 (2009) 78-111.  

Memoria y propaganda

Mario Damen,  'Memoria y propaganda. Las vidrieras de Felipe el Hermoso en los Países Bajos', in: M.A. Zalama en P. Vandenbroeck ed., Felipe I, el Hermoso. La belleza y la locura (Madrid 2006) 165-184.

Staging the court of Burgundy

 

Mario Damen, ‘The town, the duke, his courtiers and their tournament’, in: Till-Holger Borchert e.a. ed., The Splendour of Burgundy (1419-1482). An interdisciplinary approach (Turnhout 2013) 69-79.

 

 

Books (as author)

De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482). Hollandse studiën 36 (Hilversum 2000).

 

Books (as editor)

Mann en J. Haemers), Political representation: communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 - c. 1650) (Leiden, 2018).

(with L.H.J. Sicking) Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum 2010).

(with M. Hell and S. Langereis) Vervalsen in Holland (Hilversum 2003, themanummer Historisch Tijdschrift Holland).

(with S. Langereis and A. Willemsen) Adel in Holland (Hilversum 2002, themanummer Historisch Tijdschrift Holland)

(with M. Keblusek and I. van der Vlis) Duizend jaar Holland (Hilversum 1999, themanummer Historisch Tijdschrift Holland)\

 

Articles and bookchapters

(with Jan Burgers) ‘Feudalism and the recruitment of princely armies in the late medieval Low Countries’, ingediend en geaccepteerd door The English Historical Review

‘The nobility in the Estates of Brabant in the late Middle Ages’, in: M. Damen, J. Haemers and A. Mann eds., Political representation: communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 - c. 1650) (Leiden, 2018).

‘The knighthood in and around fifteenth century Brussels’, Journal of medieval history 43 (2017) 255-284.

‘Prelaten, edelen en steden. De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw’, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 182 (2016) 1-274.

(samen met Dries Tys) ‘The construction of power. Strategies of the prince and the nobility’, in: V. Lambert & P. Stabel (ed.), Golden times. Wealth and status in the Middle Ages in the southern Low Countries (Tielt 2016),. 365-392.

(samen met Dries Tys) ‘De constructie van de macht: strategieën van vorst en adel, in: V. Lambert en P. Stabel (Ed.), Gouden tijden: rijkdom en status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden (Tielt 2016),. 365-392.

‘Vorstelijke voetswassing, Geschiedenis magazine  51-2 (2016) 32-33.

‘Schoonmaak in de hofhouding’, Geschiedenis magazine 51-3 (2016) 28-29.

‘De ridderslag’, in: L. Amkreutz en A. Willemssen ed., Vlijmscherp verleden. Het zwaard als wapen en symbool (Leiden 2016) 58-59.

‘The town as a stage? Urban space and tournaments in late medieval Brussels’, Urban History 43 (2016) 47-71.

 ‘Piëteit of propaganda? Glasschenkingen in het graafschap Holland in de late middeleeuwen’, Holland  47 (2015) 157-165.

 ‘Ridders en toernooien, 1000-1300’, in: R. Meens ed. Een cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen (Utrecht 2015) 167-185.

‘Patricians, knights or nobles? Historiography and social status in late medieval Antwerp’,  The medieval Low Countries 1 (2014) 173-203.

‘Vorsten op bezoek bij hun onderdanen. De Blijde Intredes in de 15de en 16de eeuw’, Geschiedenis Magazine 48 (2013) 20-24.

 ‘The town, the duke, his courtiers and their tournament’, in: Till-Holger Borchert e.a. ed., The Splendour of Burgundy (1419-1482). An interdisciplinary approach (Turnhout 2013) 69-79.

‘Tournament Culture in the Low Countries and England’, in: Hannah Skoda, Patrick Lantschner and R.L.J. Shaw eds., Contact and Exchange in Later Medieval Europe. Essays in Honour of Malcolm Vale (Woodbridge 2012) 247-266.

(samen met R. Stein) ‘Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant’,  in: P. Peporte & J.-M. Cauchies ed., Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580) (Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s), 52, (2012), 29-48.

‘Convocatie en representatie: de Staten van Brabant in de late middeleeuwen’, Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 28-45.

‘De Spaanse middeleeuwen’, in: R. Fagel en E. Storm ed., Het land van Don Quichot. De Spanjaarden en hun geschiedenis (Amsterdam 2011) 32-63.

(samen met R. Stein) ‘Het ontstaan van de publieke sfeer, 800-1550’, in: P. Wagenaar ed., Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland (Den Haag 2011) 31-90.

 ‘Charity against the odds. Margaret of York and the isle of Voorne (1477-1503)’, in: D. Eichberger ed., Women at the Burgundian Court: Presence and Influence (Turnhout 2010) 57-73.

‘Vorsten, hovelingen en hofcultuur in de Nederlanden’, Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis (2010) 170-175.

‘Heren met banieren. De baanrotsen van Brabant in de vijftiende eeuw’, in: M. Damen en L. Sicking ed., Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum 2010) 139-158.

(samen met L. Sicking) ‘Ten geleide’, in: M. Damen en L. Sicking ed., Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum 2010) 9-12.

‘Rivalité nobiliaire et succession princière. La lutte pour le pouvoir à la Cour de Bavière et à la Cour de Bourgogne’, Revue du Nord 91 (2009) 361-384.

 ‘De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530’, Millennium, tijschrift voor middeleeuwse studies 23 (2009) 78-111.

(samen met Antheun Janse) ‘Adel in meervoud. Methodologische beschouwingen over comparatief adelsonderzoek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 123 (2008) 517-540.

‘Een vorst van glas. Filips de Schone op gebrandschilderde glazen in de Nederlanden’, in: R.P. Fagel & J. Geurts ed. Filips de Schone. Een vergeten vorst 1478-1506 (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Nieuwe Geschiedenis, 7) (Maastricht 2008)  95-100.

‘Dynamiek in de delta. Het graafschap Holland en de schilderkunst in de late Middeleeuwen’, in: F. Lammertse ed., Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen (2008) 11-22.

‘Haarlem omstreeks 1500’, in: F. Lammertse ed., Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen (2008) 60-62.

‘Amsterdam omstreeks 1500’, in: F. Lammertse ed., Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen (2008) 180-182.

               ‘Leiden omstreeks 1500’, in: F. Lammertse ed., Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen (2008) 210-212.

              ‘Dordrecht omstreeks 1500’, in: F. Lammertse ed., Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen (2008) 320-322.

              ‘Princely entries and gift-exchange in the Low Countries, 14th-16th centuries’, Journal of medieval history 33 (2007) 233-249.

‘Conflict of consensus? Onderhandelingstechnieken in de Statenvergaderingen aan het einde der Middeleeuwen’, in: M.J. van Gent en E. Dijkhof ed., Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007)  51-60.

‘Gift exchange at the court of Charles the Bold’, in: M. Boone en M. Howell ed., In but not of the market: movable goods in late medieval and early modern urban society (Brussel 2007) 81-99.

‘The nervecentre of political networks? The Burgundian Court and the integration of Holland and Zeeland into the Burgundian state’, in: A. Janse en S. Gunn ed., The Court as a Stage (Londen 2006) 70-84.

              ‘Giving by pouring. The function of gifts of wine in the city of Leiden (14th-16th centuries)’ in: J.  van Leeuwen ed., Symbolic Communication in the Late Medieval Town (Leuven 2006) 83-100.

‘Geven door te schenken. De functie van wijngeschenken in Leiden (14de-16de eeuw)’, Holland, historisch tijdschrift 38 (2006) 272-288.

              ‘Memoria y propaganda. Las vidrieras de Felipe el Hermoso en los Países Bajos’, in: M.A. Zalama en P. Vandenbroeck ed., Felipe I, el Hermoso. La belleza y la locura (Madrid 2006) 165-184.

               ‘Memorie en propaganda. De glazen verbeelding van Filips de Schone in de Nederlanden’, in: P. Vandenbroek en M.A. Zalama ed., Filips de Schone. De schoonheid en de waanzin (Madrid 2006) 165-184.

               ‘Corrupt of hoofs gedrag? Geschenken en het politieke netwerk van een laat-middeleeuwse Hollandse stad’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 2 (2005) 68-94.

‘Heraldiek en Politiek. Bourgondische glazen in de Oude kerk van Amsterdam’, Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 92-6 (2005) 3-16.

‘Memorie en mecenaat. Glas-in-lood als vorstelijk geschenk, 1425-1530’, Spiegel Historiael 40 (2005) 440-445.

 ‘Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519)’, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 8 (2005) 140-200.

               ‘Education or connections? University-trained officials in the Council of Holland and Zeeland in the Fifteenth Century’, in: J.J. van Moolenbroek en K. Goudriaan eds., Education and learning in the  Netherlands             1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Brill’s studies in intellectual history 123 (Leiden 2004) 51-68.

              ‘Het hof van Holland in de late Middeleeuwen’, Holland 35 (2003) 1-8.

‘Tussen stad en land. Bourgondische ambtenaren en Leiden in de 15de eeuw’, Leids Jaarboekje  (2003) 45-75.

‘Linking Court and Counties. The Governors and Stadholders of Holland and Zeeland in the Fifteenth Century’, Francia 29 (2002) 257-268.

‘Taxation for prince and officers. The Council of Holland and the aides in the Burgundian period’, in: Powerbrokers in the late Middle Ages (Turnhout 2001).

‘Serviteurs et profiteurs. Hommes d’église au Conseil et à la Chancellerie de Hollande-Zélande (1425-1477)’, Publication du centre européen d’études bourguignonnes 31 (1998) 123-137.

‘De Raad volgens Rosa. De vorming en samenstelling van de Raad van Holland en Zeeland (1428-1447)’, in: R. Huijbrecht ed., Handelin­gen van het eerste Hof van Holland symposi­um gehouden op 24 mei 1996 in het Alge­meen Rijksar­chief te Den Haag. Algemeen Rijksar­chief Publica­tier­eeks 4 (Den Haag 1997) 29-41.

 

 

 

Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant

This NWO funded project (2016-2020) analyses how the interaction between prince, nobles and urban elites influenced the construction, perception, and representation of a territory. The test case will be the late medieval Duchy of Brabant, which still has historical and territorial significance for many people in present-day Belgium and the Netherlands. To underscore the fluidity and multiplicity of the concept of territory, this project sets out to disentangle the divergent, though sometimes overlapping, conceptions of what exactly Brabant was (or should be) in the eyes of different political actors, in this time before the availability of reliable scale maps. To answer the main research question the project takes a twofold approach. On the one hand, we will define ducal, noble, and urban conceptions of Brabant mainly through administrative sources, particularly those of the fourteenth century that reflect a turning point in the capturing of territory. On the other hand, we will explicate how differently political actors envisaged and visualized territory in a wide range of relevant sources: architectural, heraldic, cartographic, narrative, and administrative. In this way, the project provides a completely new perspective on the concept of territory before cartography and state formation turned boundaries and territories into more fixed (but still changeable) geographical entities.

2017

2016

 • Damen, M. J. M. (2016). Prelaten, edelen en steden. De samenstelling van de Staten van Brabant in de vijftiende eeuw. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 182, 1-270.
 • Damen, M. (2016). The town as a stage? Urban space and tournaments in late medieval Brussels. Urban History, 43(1), 47-71. DOI: 10.1017/S0963926814000790  [details] 
 • Damen, M., & Tys, D. (2016). De constructie van de macht: strategieën van vorst en adel. In V. Lambert, P. Stabel, & A. Bardyn (Eds.), Gouden tijden: rijkdom en status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden (pp. 365-392). Tielt: Lannoo. [details] 
 • Tys, D., & Damen, M. (2016). The construction of power: Strategies of the prince and the nobility. In V. Lambert, & P. Stabel (Eds.), Golden times: Wealth and status in the Middle Ages in the southern Low Countries (pp. 365-392). Tielt: Lannoo. [details] 

2014

 • Damen, M. (2014). Patricians, knights or nobles? Historiography and social status in late medieval Antwerp. The Medieval Low Countries. An Annual Review, 1, 173-203. DOI: 10.1484/J.MLC.5.103717  [details] 

2013

 • Damen, M. (2013). The town, the duke, his courtiers and their tournament: a spectacle in Brussels, 4-7 May 1439. Studies in Medieval and Early Renaissance art history, 69, 85-95. [details] 

2012

 • Damen, M. (2012). Tournament culture in the Low Countries and England. In H. Skoda, P. Lantschner, & R. L. J. Shaw (Eds.), Contact and exchange in later medieval Europe: essays in honour of Malcolm Vale (pp. 247-266). Woodbridge: Boydell. [details] 

2010

 • Damen, M. J. M. (2010). Charity against the odds. Margaret of York and the isle of Voorne (1477-1503). In D. Eichberger, A-M. Legaré, & W. Hüsken (Eds.), Women at the Burgundian court: presence and influence = Femmes à la cour de Bourgogne: présence et influence (pp. 57-73). (Burgundica; No. 17). Turnhout: Brepols. DOI: 10.1484/M.BURG-EB.3.4563 

2009

2008

 • Damen, M. J. M., & Janse, A. (2008). Adel in meervoud. Methodologische beschouwingen over comparatief adelsonderzoek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 123(4), 517-540. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.6885 

2007

 • Damen, M. J. M. (2007). Gift exchange at the court of Charles the Bold. In M. Boone, & M. Howell (Eds.), In but not of the market: movable goods in late medieval and early modern urban society (pp. 81-99). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 • Damen, M. J. M. (2007). Princely entries and gift-exchange in the Low Countries, 14th-16th centuries. Journal of Medieval History, 33, 233-249. DOI: 10.1016/j.jmedhist.2007.01.002 

2006

 • Damen, M. J. M. (2006). Giving by pouring. The function of gifts of wine in the city of Leiden (14th-16th centuries). In J. V. Leeuwen (Ed.), Symbolic Communication in the Late Medieval Town (pp. 83-100). (Medievalia Lovaniensia. Studia; Vol. 37). Leuven: UP Leuven.
 • Damen, M. J. M. (2006). The nervecentre of political networks? The Burgundian Court and the integration of Holland and Zeeland into the Burgundian state. In A. Janse, & S. Gunn (Eds.), The Court as a Stage: England and the Low Countries in the Later Middle Ages (pp. 70-84). Woodbridge: The Boydell Press.

2005

 • Damen, M. J. M. (2005). Corrupt of hoofs gedrag? Geschenken en het politieke netwerk van een laatmiddeleeuwse Hollandse stad. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 2(4), 68-94. DOI: 10.18352/tseg.768 
 • Damen, M. J. M. (2005). Vorstelijke vensters: Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519). Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 8, 140-200.

2004

 • Damen, M. J. M. (2004). Education or connections? University-trained officials in the Council of Holland and Zeeland in the Fifteenth Century. In J. J. V. Moolenbroek, & K. Goudriaan (Eds.), Education and learning in the Netherlands 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. (pp. 51-68). (Brill’s studies in intellectual history; Vol. 123). Leiden/Boston: Brill. DOI: 10.1163/9789047402893_005 

2002

 • Damen, M. J. M. (2002). Linking Court and Counties. The Governors and Stadholders of Holland and Zeeland in the Fifteenth Century. Francia : Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 29(2002), 257-268.

2001

 • Damen, M. J. M. (2001). Taxation for prince and officers. The Council of Holland and the aides in the Burgundian period. In R. Stein (Ed.), Powerbrokers in the late Middle Ages (pp. 27-46). (Burgundica). Turnhout: Brepols. DOI: 10.1484/M.BURG-EB.3.213 

1998

 • Damen, M. J. M. (1998). Serviteurs et profiteurs. Hommes d’église au Conseil et à la Chancellerie de Hollande-Zélande (1425-1477). Publication du centre européen d’études bourguignonnes , 31, 123-137. DOI: 10.1484/J.PCEEB.2.302331 

2017

 • Damen, M. J. M. (2017). Bourgondisch feestje opnieuw bekeken: [Bespreking van: C. Normore (2015) A feast for the eyes: Art, performance, and the late medieval banquet]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 130(3), 497-498. DOI: 10.5117/TVGESCH2017.3.BOEK 
 • Damen, M. (2017). Toernooi en heraldiek: Wapenboeken als het schriftelijk geheugen van de laatmiddeleeuwse adel. In M. Hogenbirk, & L. Kuitert (Eds.), Schriftgeheimen: Opstellen over schrift en schriftcultuur (pp. 311-334). Amsterdam: Amsterdam University Press.

2015

 • Damen, M. (2015). Piëteit of propaganda?: Glasschenkingen in het graafschap Holland in de late middeleeuwen. Holland, 47(4), 157-165. [details] 
 • Damen, M. (2015). Ridders en toernooien, 1000-1300. In R. Meens, & C. van Rhijn (Eds.), Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen: beeldvorming en perspectieven (pp. 171-188). Heerlen/Zwolle: Open Universiteit/WBOOKS. [details] 

2012

 • Damen, M. (2012). Convocatie en representatie: de Staten van Brabant in de late middeleeuwen. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 29, 28-45, 247. [details] 
 • Damen, M., & Stein, R. (2012). Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant. In J-M. Cauchies, & P. Peporte (Eds.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580): Rencontres de Luxembourg (22 au 25 septembre 2011): actes (pp. 29-48). Neuchâtel: Centre Européen d'Études Bourguignonnes (XIVe - XVIe s.). [details] 

2010

 • Damen, M. J. M. (2010). Vorsten, hovelingen en hofcultuur in de Nederlanden [Bespreking van: E. De Maesschalck (2008) De Bourgondische vorsten 1315-1530; J. Kerckhoff (2008) Maria van Hongarije en haar hof 1505-1558: tot plichtsbetrachting uitverkoren]. Virtus, 17, 170-175.
 • Damen, M. J. M., Damen, M. J. M. (Ed.), & Sicking, L. (Ed.) (2010). Heren met banieren: de baanrotsen van Brabant in de vijftiende eeuw. In Bourgondië voorbij: de Nederlanden 1250-1650: liber alumnorum Wim Blockmans (pp. 139-158). (Middeleeuwse studies en bronnen; No. 23). Hilversum: Verloren.

2006

 • Damen, M. J. M. (2006). Geven door te schenken. De functie van wijngeschenken in Leiden (14de-16de eeuw). Holland, 38, 272-288.

2005

 • Damen, M. J. M. (2005). Heraldisch machtsvertoon. Bourgondische glazen in de Oude kerk van Amsterdam. Amstelodamum, 92(6), 3-16.

2016

 • Damen, M. J. M., Willemsen, A. (Ed.), & Amkreutz, L. (Ed.) (2016). De ridderslag. In Vlijmscherp verleden. Het zwaard als wapen en symbool (pp. 58-59). Rijksmuseum van Oudheden.

2015

 • Damen, M. (Author). (2015). Historiography, Heraldry and Noble Identity: Armorial Münster and the Urban Environment of a Noble Patron. Web publication/site, Münster: Heraldica Nova. [details] 

2013

 • Damen, M. (2013). [Review of: D. Stasavage (2011) States of credit: size, power, and the development of European polities]. Parliaments Estates & Representation, 33(2), 209-211. DOI: 10.1080/02606755.2013.845360  [details] 

2011

 • Damen, M., & Stein, R. (2011). Het ontstaan van de publieke sfeer (800-1550). In P. Wagenaar, T. Kerkhoff, & M. Rutgers (Eds.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland: van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (pp. 31-90). Bussum: Coutinho. [details] 

2003

 • Damen, M. J. M. (2003). Tussen stad en land. Bourgondische ambtenaren en Leiden in de 15de eeuw. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 95, 45-75.

Award

 • Damen, M.J.M. (2015): Imagining a territory. Constructions and representations of late medieval Brabant.
 • Damen, M.J.M. (2012): Political representation: communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 - c. 1650).

Media appearance

 • Damen, Mario (22-10-2015): Slag bij Azincourt 600 jaar geleden [Print] Hilversum, Radio Een Vandaag. Slag bij Azincourt 600 jaar geleden.

Book editor

 • Damen, M. J. M. (Ed.), & Sicking, L. (2010). Bourgondië voorbij: de Nederlanden 1250-1650: liber alumnorum Wim Blockmans. (Middeleeuwse studies en bronnen; No. 123). Hilversum: Verloren.

Journal editor

 • Damen, M.J.M. (editor), Bijsterveld, A.-J. (editor), Boone, M. (editor), van Engen, H. (editor), van den Hoven van Genderen, A.J. (editor), Howell, M. (editor), … Trio, P. (editor) (2012): Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (Journal).
 • Damen, M.J.M. (editor), Bijsterveld, A.-J. (editor), Mol, J.A. (editor), van den Hoven van Genderen, A.J. (editor), Boone, M. (editor), de Ligne, C. (editor), … Howell, M. (editor) (2011): Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (Journal).
 • Damen, M.J.M. (editor), Bijsterveld, A.-J. (editor), Mol, J.A. (editor), de Ligne, C. (editor), Howell, M. (editor), Boone, M. (editor), … Trio, P. (editor) (2010): Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (Journal).

Talk / presentation

 • Damen, Mario (speaker) (26-10-2017): Toernooien en de integratie van de adel in de Habsburgse samengestelde staat, Festiviteiten in de vroegmoderne Nederlanden, Groningen, Netherlands.
 • Damen, Mario (speaker) (3-7-2017): The representation of noble space in late medieval Brabant, International Medieval Congres, Leeds.
 • Damen, Mario (speaker) (23-6-2017): Listing Space and Mobility in the Late Medieval Low Countries, Mobility and space in late medieval and early modern Europe, Oxford, United Kingdom.
 • Damen, Mario (speaker) (18-3-2017): Political literature and the nobility in the late medieval Low Countries, Reconsidering the Boundaries of Late-Medieval Political Literature: France, Burgundy, and England, Odens, Denmark.
 • Damen, Mario (speaker) (23-6-2016): The Visualization of Noble Space: Heraldic Devices in the Town Hall of Brussels, Urban Visual Culture(s): Productions and Perceptions of the Visual in Late Medieval and Early Modern Cities, Durham, United Kingdom.
 • Damen, Mario (speaker) (17-3-2016): The representation of noble space in the town hall of Brussels, Heraldry in Medieval and Early Modern State-Rooms , Münster, Germany.
 • Damen, M.J.M. (speaker) (12-10-2015): Tournament culture in the Habsburg Low Countries around 1550, Imperial festivities in Hainaut, 1549, Mons, Belgium.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (9-7-2015): Tournaments and Social Status: The Profile of Tourneyers in the Late Medieval Low Countries, International Medieval Congress, Leeds.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (2-7-2015): The nobility in the Estates of the late medieval duchy of Brabant,, Making constituions, building parliaments. Constructing representative institutions, 1000-2000, London.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (21-5-2015): An ‘urban’ chronicle in a ‘noble’ armorial? ‘Wapenboek Münster’ and the urban environment of a noble patron, Towards new thinking in urban historiography: Old texts, new approaches, Brugge.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (5-2-2015): Brabant als middeleeuws concept, Erfgoedcollege van de Erfgoed Academie Brabant, 's-Hertogenbosch.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (20-9-2013): Patricians, knights and/or nobles ? Historiography and identity in late medieval Antwerp, Culture historique: la cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe-XVIe siècles), Leiden.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (29-8-2013): The nobility in the Estates of Brabant in the late Middle Ages, ‘Our sovereign lord with advice and consent of the estates of parliament’: Prelates, nobles and patricians: the composition of representative institutions, Stirling.
 • Damen, M.J.M. (speaker) (24-3-2013): The city as a stage. Tournaments as urban festivals in the late medieval Low Countries, Making Space for Festival, 1400–1700. Interactions of Architecture and Performance in Late Medieval and Early Modern Festivals, Venetië.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (22-11-2011): Vorstelijke en adellijke schenkers van gebrandschilderde glazen in de vijftiende en zestiende eeuw, De Goudse cartons geconserveerd. Van ontwerp tot gebrandschilderd glas., Gouda.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (14-10-2011): De samenstelling van de Staten van Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw, XVIde Colloquium 'De Brabantse stad'. Het Charter van Kortenberg (1312) als inspiratiebron voor stedelijke identiteit en herinneringscultuur in het oude hertogdom Brabant (veertiende-twintigste eeuw), 's-Hertogenbosch.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) & Stein, R. (invited speaker) (23-9-2011): Cultural policies of the elites vis-à-vis the prince in the duchy of Brabant. The case of the Carthusian convent of Scheut, Centre européen d’études bourguignonnes. Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580), Luxemburg.
 • Damen, M.J.M. (invited speaker) (10-9-2010): Tournament Culture in England and the Low Countries in the Fifteenth Century, Contact and Exchange in Later Medieval Europe. Conference in Honour of Malcolm Vale, St John’s College, University of Oxford.

Others

 • Damen, Mario (organiser) (1-4-2016): European Social Science History Conference (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs