Photographer: Bob Bronshoff

dr. C. (Cock) Dieleman


 • Faculty of Humanities
  Theatre Studies
 • Visiting address
  Universiteitstheater
  Nieuwe Doelenstraat 16-18  
 • Postal address:
  Nieuwe Doelenstraat  16-18
  1012 CP  Amsterdam
 • C.Dieleman@uva.nl
  T: 0205252287
  T: 0205254380

Profiel

Cock Dieleman (1961) studeerde geschiedenis in Utrecht en theaterwetenschap in Amsterdam. Sinds 1985 werkt hij voor de opleiding theaterwetenschap van de UvA, thans als universitair docent. Zijn specialisaties zijn theatereducatie, jeugdtheater en contemporain Nederlands theater. 
Van 1999 tot 2005 was hij naast zijn docentschap in Amsterdam werkzaam als hoofd educatie van Het Zuidelijk Toneel, respectievelijk ZT Hollandia in Eindhoven. In dezelfde tijd was hij samen met Erik Lint initiatiefnemer van de website Nederland Theaterland .
Zijn proefschrift uit 2010 is getiteld Het nieuwe theaterleren. Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en KunstzinnigeVorming op havo en vwo.

Cock Dieleman (1961) studied History in Utrecht and Theatre Studies in Amsterdam. Since 1985 he works for the department of Theatre Studies of UvA, currently as assisting professor. His specializations are theatre education, youth theatre and contemporary Dutch theatre. 

In addition to his professorship in Amsterdam he was Head of the Education Department of Het Zuidelijk Toneel and ZT Hollandia in Eindhoven from 1999 to 2005. In the same period he was initiator of the website Nederland Theaterland, together with Erik Lint. He finished his PhD in 2010. His dissertation is titled:

Het nieuwe theaterleren. Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo

(summary in English).

2015

 • Dieleman, C., & Zangl, V. (2015). Zef Bunga heeft Anne Frank gekust: representatie van geweld in het Nederlands jeugdtheater. Témoigner. Entre Histoire et Mémoire, 121, 64-74.

2014

 • Dieleman, C. (2014). Promoting the Aesthetic Experience: The Rise of Receptive Art Education in the Netherlands. Studies in Art Education, 55(2), 94-103. [details] 

2014

 • Dieleman, C. (2014). Theater en onderwijs: de educatieve betekenis van de gezelschappen in de basisinfrastructuur. In T. IJdens, A. van den Broek, M. van Hoorn, & C. van Rensen (Eds.), Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013: Koers kiezen onder wisselende omstandigheden (pp. 28-41). Utrecht: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst/Fonds voor Cultuurparticipatie. [details] 
 • Dieleman, C., & Danner, H. (2014). Toegepaste theaterwetenschap in het Universiteitstheater. In S. Alting van Geusau, P. Eversmann, & R. van der Zalm (Eds.), Theaterwetenschap aan de Amstel: vijftig jaar onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 165-182). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 

2013

 • Dieleman, C. (2013). De moeizame samenwerking tussen jeugdtheater en basisonderwijs in Nederland. Cultuur + Educatie, 13(36), 26-40. [details] 

2012

 • Dieleman, C., Poll, J., & de Vreede, M. (2012). Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. [details] 

2017

 • Dieleman, C., & Zangl, V. (2017). Performing Canonical Texts for Children. 31. Abstract from Text, Performance and the Creation of Historical Knowledge, Amsterdam, Netherlands.

2016

 • Dieleman, C., & Zangl, V. (2016). Representations of (Theatre) History in Dutch Youth Theatre. 174. Abstract from IFTR Conference, Stockholm, Sweden.

Talk / presentation

 • Dieleman, Cock (speaker) & Bosch, Karlot (speaker) (28-11-2016): Welke invloed heeft theatereducatie op geheugen en moreel redeneren?, Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie, Utrecht, Netherlands.
 • Dieleman, Cock (speaker) & Bergen, Sara (speaker) (28-11-2016): Hoe meet je het effect van een complex kunstproject voor kinderen?, Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie, Utrecht, Netherlands.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs