Mr M. (Maarten) Hell MA


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
 • Visiting address
  P.C. Hoofthuis
  Kloveniersburgwal 48  
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • M.Hell@uva.nl

Maarten Hell (1970) is historicus, tekstschrijver en (eind)redacteur, met name op het gebied van geschiedenis, biografie en media. Na zijn afstuderen aan de UvA (Nieuwe Geschiedenis, 1996) werkte hij als zelfstandig journalist en onderzoeker. Tussen 2003 en 2006 was hij in dienst als wetenschappelijk medewerker bij het Huygens ING (project Staten-Generaal). Daarna (2009-2011) deed hij in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar scheepsrampen in het Waddengebied, resulterend in de database Wrecks in Documents (http://www.maritiemprogramma.nl/WID.htm), en binnen het EU-project SHIPWHER maakte hij (2012-2013) een database met bronverwijzingen naar schipbreuken in de Finse Golf (1650-1900). In 2011 publiceerde hij samen met Emma Los de ‘tijdreisgids’ Amsterdam voor vijf duiten per dag en sinds 2015 is hij redacteur van het Vrouwenlexicon van Nederland.

In 2016-2017 werkt Maarten Hell met een finishing fellowship van de UvA aan de voltooiing van een proefschrift over het herbergwezen in Amsterdam (1350-1800). Hierin zal hij de verschillende functies van de drankhuizen in de stad systematisch in kaart brengen en de transformaties van de lokalen volgen als gevolg van economische, politieke en sociale ontwikkelingen. Tot de herbergen behoren zowel de grote herenlogementen als kleinere kroegen, wijnkelders, gaarkeukens en - ondanks de naam - ook 'drooggasterijen', die een voorname rol speelden in het leven van zeevarenden aan wal. Door de bedrijfsvoering, het fysieke uiterlijk en de meervoudige functies van de lokalen in kaart te brengen, zal er een fijnmazig beeld ontstaan van de herberg als centrum van het openbare leven in de vroegmoderne stad.

Meer informatie, cv en publicatielijst: maartenhell.wordpress.com

2017

 • Hell, M. (2017). De Amsterdamse herberg (1450-1800): Geestrijk centrum van het openbare leven [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs