drs. A.M. (Adeline) Koppius


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Religiestudies
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  
 • Postal address:
  Oude Turfmarkt  125
  1012 GC  Amsterdam
 • A.M.Koppius@uva.nl

Uitgangspunt is Cyprianus’ brief Ad Fortunatum, de Exhortatione Martyrii en zijn bewering dat het gevecht van de martelaar een hemels en spiritueel gevecht is tegen de duivel. Vocht de martelaar dan niet in de arena tegen de wilde beesten?

 

De indeling is:

I Inleiding

Introductie, motivatie, belang thema, plan van aanpak

Hoofdstukindeling

Methodiek: gebruikelijke filologische thema’s: tekstanalyse van de voornamelijk primaire bronnen,

Vergelijkend perspectief: Vergelijking met andere auteurs, Tertullianus en Augustinus

II De martyr en het martyrium bij Cyprianus

 

III. Getuigenissen van de zevende vervolging onder keizer Decius

III.1 Inleiding

III.2 Getuigenissen van Cyprianus

- a. de identiteit en rol van de vervolgers bij Cyprianus

- b. de aanleiding en reden van de zevende vervolging bij Cyprianus

- c. de aard en het verloop van de zevende vervolging bij Cyprianus

- d. de rol van de keizer/Decius bij Cyprianus

- e. de libelli bij Cyprianus

- f. het edict bij Cyprianus

III.3 Getuigenissen van Dionysius van Alexandrië bij Eusebius

- a. de identiteit en rol van de vervolgers van de zevende vervolging bij Eusebius

- b. de aanleiding en reden van de zevende vervolging bij Eusebius

- c. de aard en het verloop van de zevende vervolging bij Eusebius

- d. de rol van de keizer/Decius bij Eusebius

- e. de libelli bij Eusebius

- f. het edict bij Eusebius

III.4 Egyptische libelli

III.5 Conclusie

 

IV Getuigenissen van de achtste vervolging onder de keizer Valerianus en Gallienus

IV.1 Inleiding

IV.2 de Acta Proconsularia

IV.3 De Vita Cypriani door Pontius

IV.4 Peristephanon XIII van Prudentius

IV.5 Getuigenissen van Cyprianus

IV.6 Getuigenissen van Dionysius van Alexandrië bij |Eusebius

IV.7 Conclusie

 

V Eindconclusie

Door middel van deze vergelijkende analyse en uitleg wordt er een antwoord gezocht op de vele vragen, die de tekst oproept. Wie is de martelaar, wie zijn tegenstander? Wat willen zij, wat doen zij, hoe doen ze dit? En waarom en wanneer doet zij dit? Welke rol spelen God, Christus, afgoden en Satan in het verhaal? Wat is het belang van de waterdoop, de passiegang en de bloeddoop voor de martelaar in spe? Etc.

Voor een onderbouwing van de martelaarsgeschiedenissen als historische werkelijkheid blijkt weinig of geen valide bewijs te vinden als men afgaat op de informatie die de kerkvaders geven over het thema. De Romeinse historici en analisten waren ook al niet scheutig met het verslaan van de arenaspektakels waarbij christenen betrokken waren…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs