drs. A.M. (Adeline) Koppius


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Religiestudies
 • Visiting address
  Oude Turfmarkt 125  
 • Postal address:
  Oude Turfmarkt  125
  1012 GC  Amsterdam
 • A.M.Koppius@uva.nl

Uitgangspunt is Cyprianus’ brief Ad Fortunatum, de Exhortatione Martyrii en zijn bewering dat het gevecht van de martelaar een hemels en spiritueel gevecht is tegen de duivel. Vocht de martelaar dan niet in de arena tegen de wilde beesten?

 

Op een inleiding over de rol van Cyprianus in dit geschrift en zijn status en werkzaamheden als bisschop volgt een status quaestionis van het vroegchristelijk martyrium en de christenvervolgingen. Hierna geef ik een Nederlandse vertaling van het werk. Deze wordt gepresenteerd in segmenten van samenhangende capita, die aansluitend geanalyseerd en becommentarieerd worden. Het laatste gebeurt vooral aan de hand van de vele citaten naar de Bijbel die dit werk rijk is, en de commentaren die Cyprianus zelf en andere christelijke auteurs, m.n. Clemens Alexandrinus en Tertullianus, op de problematiek gegeven hebben.

 

Door middel van deze vergelijkende analyse en uitleg wordt er een antwoord gezocht op de vele vragen, die de tekst oproept. Wie is de martelaar, wie zijn tegenstander? Wat willen zij, wat doen zij, hoe doen ze dit? En waarom en wanneer doet zij dit? Welke rol spelen God, Christus, afgoden en Satan in het verhaal? Wat is het belang van de waterdoop, de passiegang en de bloeddoop voor de martelaar in spe? Etc.

 

Voor een onderbouwing van de martelaarsgeschiedenissen als historische werkelijkheid blijkt weinig of geen valide bewijs te vinden als men afgaat op de informatie die de kerkvaders geven over het thema. De Romeinse historici en analisten waren ook al niet zo scheutig met het verslaan van de arenaspektakels waarbij christenen betrokken waren…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs