Photographer: Jeroen Oerlemans

prof. dr. M. (Marianne) van Leeuwen

Moderne transatlantische betrekkingen, vanuit historisch, economisch en cultureel perspectief, met het accent op de betrekkingen tussen Europa en Noord-Amerika in de periode na 1945 (bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Atlantische Commissie)
 • Faculty of Humanities
 • Visiting address
  Spuistraat 134  Amsterdam
 • Postal address:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • m.vanleeuwen@uva.nl

Prof. dr. Marianne van Leeuwen (1951) is emeritus hoogleraar Moderne Geschiedenis Trans-Atlantische betrekkingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf 1980 was Marianne van Leeuwen als wetenschappelijk medewerker onderzoek verbonden aan het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken. Sinds 1983 werkte zij bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'. Daar werd zij in 1998 plaatsvervangend hoofd onderzoek. Van Leeuwen richtte zich op verscheidene onderwerpen van sterk beleidsmatig belang, achtereenvolgens nucleaire non-proliferatie, internationale betrekkingen rond het Israëlisch-Palestijns vraagstuk, binnenlandse beïnvloeding van Amerikaans buitenlands beleid en internationaal terrorisme. Zij publiceerde over deze thema's monografieën en artikelen bij binnenlandse en buitenlandse uitgevers. Van Leeuwen werkte vanaf 2003 tot 2016 als beleidsmedewerker en expert inzake fenomeenstudies bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Van 2009 tot 2016 bekleedde zij de bijzondere leerstoel Moderne Trans-Atlantische Betrekkingen, ingesteld aan de UvA vanwege de Stichting Atlantische Commissie.

Van Leeuwen richt haar onderzoek op de historische en actuele ontwikkeling van Amerikaanse en Europese relaties met betrekking tot hun buitenlands beleid, mede in de context van bredere geopolitieke verschuivingen.

Van Leeuwen is lid van de redactieraad van Atlantisch Perspectief, het blad van de Atlantische Commissie. Van 1994 tot 2003 was zij lid van de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) en van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de opvolger van de AVV. Ze nam ook deel aan de klankbordgroep van de toenmalige minister van Defensie Henk Kamp.

Foto Jeroen Oerlemans

Lijst van publicaties

 • "Binnenlandse invloeden op het Amerikaanse Midden-Oosten beleid: eenterreinverkenning", in: Reagan of een ander: maakt het wat uit? (bijzondere Clingendael uitgave), Den Haag, 1984, pp. 66-85.
 • "Nederland en de Palestijnen", in: S. Rozemond (red), Het woord is aan Nederland. Thema's van buitenlands beleid in de jaren 1966-1983 . Clingendael reeks deel 1, Den Haag 1984, pp 11-35.
 • Lobby's in actie. Clingendael-cahier nr. 8, Den Haag, november 1986.
 • "Israël en Iran: strange bedfellows?", in: Transaktie 16 (2) 1987, pp. 191-203.
 • "Lobbies, Congress and American Middle East policies", in: Orient 28 (2), Juni 1987, pp.171-193.
 • " Israel ", in: Harald Müller (ed.) A European Non-Proliferation Policy. Prospects and Problems . Clarendon Press, Oxford 1987, pp. 229-257.
 • Palestijns labyrint. Achtergronden van de volksopstand . Clingendael-cahier nr. 12, Den Haag juli 1989.
 • "Afloop Koude Oorlog voelbaar in Midden-Oosten", in: Atlantisch Perspectief 1990 4/5, pp. 22-25.
 • "Joden in Amerika en Israël: scheiden hun wegen?" in: S. Rozemond, J.G. Siccama (red) Vragen naar de onbekende weg. Kernproblemen van de internationale betrekkingen. Van Gorcum, Assen/Maastricht, december 1990, pp. 129-137.
 • "De Koeweit-crisis en stabiliteit in het Midden-Oosten", in: Transaktie 20 (1) 1991, pp. 6-16.
 • Changing Hearts? The Bush administration, American public opinion, and the Arab-Israeli conflict . Clingendael Onderzoeksnotitie, Den Haag, november 1991.
 • "Has Bush White House Really Changed US-Israel Policy?"in: The Christian Science Monitor , March 2, 1992 (overgenomen op 9 maart 1992 door Asharq al-Awsat ).
 • "The United States , Israel and the loan guarantees: a test case for a special relationship", in: Orient 33 (4), Dezember 1992, pp. 551-578.
 • Through the backdoor; PLO-US contacts, 1974-1988 . Clingendael Paper, Den Haag, augustus 1992.
 • "Clintons Big Band. De orkestratie vanhet Amerikaans buitenlands beleid", in: Internationale Spectator , april 1993, pp. 187-191 (co-auteur Jessica van Tijn).
 • Americans and the Palestinian question. The US public debate on Palestinian nationhood . 1973-1988 . Proefschrift Universiteit van Amsterdam . Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1993.
 • (ed.) The Future of the International Nuclear Non-Proliferation Regime . Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1995. Hierin van eigen hand de introductie, de conclusies en het hoofdstuk "Nuclear Proliferation in the Middle East", pp. 125-155.
 • "Herijking van het Amerikaans buitenlands beleid", in: Atlantisch Perspectief 19 (3), 1995, pp. 9-13.
 •  "Amerika rond het 'fin de siècle' een zuinige supermogendheid", in: Internationale Spectator , april 1996, pp. 169-170.
 •  "The Netherlands", in: Harald Müller (ed.) European Non-Proliferation Policy 1993-1995 , European Interuniversity Press, Brussels 1996, pp. 159-182.
 • (ed., samen met Auke Venema) Selective Engagement. American foreign policy at the turn ofthe century (140 bladzijden). The Hague, Atlantische Commissie en Clingendael, 1996. Hierin van eigen hand: "Introductory remarks', "Immigration and the Elections", en "Concluding Remarks", resp. pp. 3-9; 25-43 en 133-137.
 • "Windstilte in het Amerikaanse verkiezingsjaar", in: Internationale Spectator , oktober 1996, pp. 494-500.
 • "US Foreign Policy after the Elections", in: Atlantisch Perspectief 20 (8), 1996, pp. 11-15.
 • "Het Marshall-plan als startpunt voor Amerikaanse buitenlandse hulpverlening", in: R.T. Griffith, P.A. Schregardus, G.J. Telkamp en L.W.M. Timmermans (red) Van strohalm tot strategie. Het Marshall-plan in perspectief . Van Gorcum, Assen 1997, pp. 104-113.
 • Immigratie ter discussie: hoofdthema's in recent Amerikaans publiek debat. Clingendael Occasional Paper, oktober 1997.
 • "Leven na de top. Amerikaans-Chinese betrekkingen na het staatsbezoek van Jiang Zemin", in: Internationale Spectator , januari 1998, pp. 13-17.
 • "Het zwaard van Damocles: de Transatlantische overeenkomst van mei 1998 over extraterritoriale wetgeving", in: Internationale Spectator , september 1998, pp. 459-461.
 • "De verkiezingen van 1998 en de toekomst van Amerikaans buitenlands beleid", in: Internationale Spectator , oktober 1998, pp. 481-484.
 • Wie wint er eigenlijk? Verkiezingen, geld en Amerikaans buitenlands beleid. Clingendael Notitie 5, Den Haag, oktober 1998.
 • "The Netherlands", in: Harald Müller (ed) Europa and Nuclear Disarmament. Debates and Political Attitudes in 16 European Countries . Series `European Policy', European Interuniversity Press, Brussels 1998, pp. 177-225.
 • EU and US - security relations and the New Transatlantic Agenda . Clingendael A4 publicatie, Den Haag, januari 1999.
 • "Verenigde Staten", in: A. Pijpers (ed.): Nederland zoekt het tweegesprek. Neobilaterale accenten in de Europese politiek . Clingendael Notitie 7, Den Haag, maart 1999, pp. 175 - 196.
 • "Politieke opvolging en staatsgrenzen in het Midden-Oosten", in: Internationale Spectator , mei 1999, pp. 265-271.
 • "Religieus terrorisme als `nieuwe dreiging'", in: Internationale Spectator , november 1999, pp. 597-602.
 • "Terrorisme na 2000: trends en dwaalsporen", in: Internationale Spectator , januari 2000, pp. 16-19.
 • Crying Wolf? Assessing unconventional terrorism. Clingendael Notitie 12, Den Haag, September 2000.
 • "American leadership in world affairs after the November 2000 elections", in: Atlantisch Perspectief 24 (7/8), december 2000, pp. 10-14.
 • "Terrorisme als `nieuwe dreiging', in: Vrede en Veiligheid 29 (12), 2000, pp. 29-47.
 • "Oorzaken van terrorisme", in: Grenzeloze Haat , Trouw Dossier nr. 15, november 2001, pp. 9-14.
 • "Trends in terrorisme", in: Atlantisch Perspectief 25 (6), najaar 2001, pp. 4-9.
 • (red), Peter van Ham, Kees Homan, Marianne van Leeuwen, Dick Leurdijk, Frans Osinga, Terrorism and Counterterrorism. Insights and perspectives after September 11. Clingendael Essay, december 2001. Hierin van eigen hand: "Catastrophic Terrorism: Elusive Phenomenon, Deadly Threat.", pp. 7-19.
 • "Catastrofaal terrorisme en niet-conventionele wapens", in: Internationale Spectator , januari 2002, pp. 3-7.
 • "Het schimmenlegioen van het internationaal terrorisme", in: Internationale Spectator , november 2002, pp. 565-568.
 • (ed.) Confronting Terrorism. European Experiences, Threat Perceptions and Policies . Kluwer Law International, The Hague, London, NewYork 2003. Hierin van eigen hand: "Confronting Terrorism", pp. 1-10; "Democracy versus Terrorism: Balancing Security and Fundamental Rights", 227-234.
 • "The Threat of Terrorism: How Do Nations Respond?", in: Alfred van Staden, Jan Rood, Hans Labohm (ed.), Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. Van Gorcum, Assen 2003, pp. 260-269.
 • "Netherlands', in: J. Einhorn, M. Fournoy (ed.) Protecting against the spread of nuclear , biological and chemical weapons: an action agenda for the global partnership : volume 3: international responses. Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C. 2003, pp. 123-134.
 • "Verkiezingen en Amerikaans Midden-Oostenbeleid", in: Atlantisch Perspectief , jaargang 28, nr. 7/8, 2004, pp. 24-27.
 • "Ronselen in Europa voor de Heilige Oorlog", in: Justitiële Verkenningen jaargang 31, nr. 2, 2005, pp. 84-94.
 • "De trans-Atlantische krachtsverhoudingen: het 'Vredesproces' in het Midden-Oosten als toetssteen", in: Atlantisch Perspectief , jaargang 33, nr. 8, 2009, pp. 14-18.
 • Vrede als nevendoel. Amerika, Europa en het vredesproces in het Midden-Oosten , Oratie Universiteit van Amsterdam, Vossius Pers, Amsterdam 2010.
 • 'Arabische Lente en geopolitiek', in: Atlantisch Perspectief , Jaargang 35, nr. 4, 2011, pp 2-11.
 • "Competitors or partners? The United States and Europe in the Middle East" in: Giles Scott-Smith (ed.) Obama, US politics, and transatlantic relations. Change or Continuity? . P.I.E. Peter Lang, Bruxelles etc. 2012, pp 101-116
 • ‘Politieke propaganda en geheime diensten. Het Interdoc-netwerk in de Koude Oorlog’, in: Atlantisch Perspectief, Jaargang 37, nr. 1, 2013, pp 23 – 27 (review artikel)
 • ‘Diplomatiek onvermogen belemmert Midden-Oosten Vredesproces’, in: Internationale Spectator, oktober 2013, pp 2-6
 • ‘Nucleair terrorisme is niet urgent’, in: de Volkskrant, 11 februari 2014
 • ‘De Haagse NSS’, in: Internationale Spectator (website posting maart 2014)
 • ‘Nuclear Security Summit: fout verkoopargument voor een goed doel’, in: Atlantisch Perspectief nr. 2, april 2014, pp 16-19
 • ‘Norm en verificatie. De spil van het international nucleaire non-proliferatiestelsel’, in: Atlantisch Perspectief nr. 3, mei 2014, pp 18-22
 • ‘De Water’s edge’ bestaat niet meer’, in: Atlantisch Perspectief nr. 2, april 2015, pp 26 - 39
 • 'ISIS beschreven', in: Atlantisch Perspectief nr. 1, januari 2016, pp 15 - 20
 • 'Terrorisme en Westerse veerkracht', afscheidscollege, november 2016, http://www.atlcom.nl/upload/2016_11_15_Terrorisme_en_westerse_veerkracht_voor_AP.pdf

2012

 • van Leeuwen, M. (2012). Competitors or partners? The United States and Europe in the Middle East. European Policy, 50, 101-115. [details] 

2010

This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs