Photographer: Frans Claassen

dr. R. (Rimko) van der Maar

Nieuwste geschiedenis
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Room number: D 0.04
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • R.vanderMaar@uva.nl
  T: 0205254455
  T: 0205254464

 

Rimko van der Maar is Universitair Docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen.

Na zijn studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht werkte hij bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie aan een onderzoeksproject over de Japanse bezetting van Indonesië.

Daarna deed hij promotie-onderzoek naar de Nederlandse reacties op de Vietnamoorlog, eveneens aan de Universiteit Utrecht ( Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog, 1965-1973, Uitgeverij Boom 2007).

Van 2006 tot 2009 was hij aan het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht werkzaam als docent. Vervolgens was hij tot 2013 als onderzoeker verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (tevens UU). Daar werkte hij met Hans Meijer aan de biografie: Herman van Roijen (1905-1991). Diplomaat van klasse (Uitgeverij Boom 2013).

Sinds 2012 geeft hij cursussen aan de UvA, met name binnen het mastertraject Geschiedenis Internationale Betrekkingen.

In  2015 werd hij Universitair Docent.

 

Onderzoeksbelangstelling:

 

De Koude Oorlog & de Vietnamoorlog

Internationale betekenis en rol van de Derde Wereld na 1945

Cuba

Vietnam

Betrekkingen Westen - Latijns-Amerika

Diplomatieke geschiedenis en diplomatieke cultuur

Sociale bewegingen

Transatlantische betrekkingen

Communisme en anti-communisme

Buitenlandse politiek van Nederland

Dekolonisatie van de Nederlandse kolonien (Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea)

Internationale studentenbeweging en de jaren zestig (sixties)

Monografieën:

 • Herman van Roijen (1905-1991) Een diplomaat van klasse, samen met J.F. Meijer (Amsterdam, Uitg. Boom, 2013, 670 p.).
 • Vietnamese Veterans, introductie, met Ruben Hamelink en Julia Zaremba (Uitg. Lecturis, 2014, 88 p.)
 • Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973 (Amsterdam, Uitg. Boom, 2007, 294 p.). Proefschrift.

Artikelen:

 • 'Che Guevara. De man achter de mythe', in: Geschiedenis Magazine, 7 (oktober) 2017.
 • 'Socialisme onder de zon. Nederlandse Cubasympathisanten in de jaren zestig', met Joppe Schaaper, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 130 (2017), nr. 2, 197-223.
 • ‘If we could only have escaped Vietnam. De ambassade en het debat over de oorlog in Vietnam’, in: D. Hellema en G. Scott-Smith (red.), De Amerikaanse ambassade in Den Haag. Een blik achter de schermen van de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen (Amsterdam 2016).
 • ‘De onbekende patriotten van de Vietcong’, in: Geschiedenis Magazine, april 2015
 • ‘The Netherlands, the Missile Crisis, and Cuban-Dutch Relations, 1962-1964: Documents from the Dutch Archives’, samen met Bastiaan Bouwman in: CWIHP Bulletin (Wilson Center, Washington), nr. 17/18, 2012, 674-707.
 • 'Johnson War Criminal! Vietnam War protests in the Netherlands', in: M. Klimke en J. Pekelder en J. Scharloth (ed.), Between  Prague Spring and French May. Opposition and Revolt, 1960-1980 (New York/Oxford 2011), 103-115.
 • 'Tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Geschiedenis van de ministerraad', in: H. te Velde en D. Smit, Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (Den Haag 2011), 327-348.
 • 'Dutch-American relations and the Vietnam War', in: H. Krabbendam (e.a.), Four centuries of Dutch-American relations (Amsterdam 2009), 683-694.
 • 'De deeltjesversneller. Ton Regtien en de studentenbeweging in de jaren zestig', in: L. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Studenten: hun rol en plaats in de Nederlandse samenleving sedert 1876 (Hilversum 2008), 105-131.
 • 'De Nederlandse Vietnam-beweging, 1965-1973', in: J. Kleinen, B. van der Zwan, H. Moors (red.), Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam (Amsterdam 2007), 193-208. Ook verschenen in het Engels en in het Vietnamees.
 • 'De Nederlandse regering en de Amerikaanse interventie in Vietnam, 1965-1973', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 117, nr. 3, 2004, 338-360.
 • 'Dutch Minister for Foreign Affairs Joseph Luns and the Vietnam War (1963-1971)', in: Ch. Goscha en M. Vaïsse (red.), La Guerre du Vietnam et l'Europe (Brussel 2003), 103-115.

Rapporten:

 • Inventarisatierapport Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden. Buitenlandse archieven (Den Haag 2003), samen met N.A. van Horn en P.J. Keppy.
 • Inventarisatierapport Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden (Den Haag 2000), samen met N.A. van Horn.
 • De commissie-Van Galen: Onderzoek naar de particuliere bank- en verzekeringstegoeden van Nederlanders in Nederlands-Indië/Indonesië, 1940-1958 (Den Haag 2000), samen met N.A. van Horn, P.J. Keppy, P. Post en J. de Wit.

 

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Commissariaat

edit contact information edit tabs