Photographer: onbekend

dr. H.T. (Harm) Nijboer


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Media & Cultuur
 • Visiting address
  Turfdraagsterpad 9  
 • Postal address:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • H.T.Nijboer@uva.nl

My phone number is +31 20 525 2449

Recent publications

Books

Harm Nijboer, De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw , proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen 2007 .

Articles

Harm Nijboer, 'Een bloeitijd als crisis. Over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw,' Historisch Tijdschrift Holland 42 (2010), pp. 193-205.

Harm Nijboer, 'Gateway voor het Noorden of Haven in de Zuiderzeeregio? Over de positie van Harlingen in het Nederlandse stedensysteem in de zeventiende en achttiendeeeuw,' in: Geurt Collenteur, Maarten Duijvendak, Richard Paping en Hanneke de Vries (red.), Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Assen 2010, pp. 313-322. (Typoscript available "Download 1".)

Harm Nijboer, 'Toponiemen zijn geen geodata. Het in kaart brengen van microtoponiemen,' in: Onno Boonstra & Anton Schuurman (red.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen, Utrecht 2009, 178-185.

Yme Kuiper & Harm Nijboer, 'Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the 'World of Art' in the Eighteenth Century', Journal of Mennonite Studies 27 (2009), 75-92. (Preprint available "Download 1".)

Harm Nijboer, 'Een product 'Tot Oogen lust en Pronkery'. De markt voor Hollands porselein,' ('A Product for 'Feasting the Eye and Ostentation'. The market for Dutch porcelain') in: Ank Trumpie (ed.), Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands porselein / 18th Century Dutch Porcelain , Leeuwarden & Rotterdam 2007, pp. 22-27.

Harm Nijboer, 'Fashion and the early modern consumer evolution. A theoretical exploration and some evidence from seventeenth century Leeuwarden,' in: Bruno Blondé, Eugénie Briot, Natacha Coquery & Laura van Aert (eds.), Retailers and consumer changes in Early Modern Europe. England, France, Italy and the Low Countries , Tours: Presses Universitaires François-Rabelais, 2005, pp. 21-36.

Downloads

Research

My research interests include the social history of art, material and consumer culture and quantitative and computational methods for the humanities.
Currently I am involved in the following research projects:

Courses by Harm Nijboer

2017

 • Rasterhoff, C., & Nijboer, H. T. (in press). Linked Cultural Events: Digitizing Past Events and Analysing the Creative City. In Urban History in the Age of Digital Libraries / Digital Encounters in Cultural Heritage Springer--Verlag.

2015

 • Blom, F. R. E. (Author), & Nijboer, H. (Author). (in press). ONSTAGE Online Data System for the Amsterdam Theater in the Golden Age. Amsterdam: Amsterdam Center for the Study of the Golden Age.

2012

 • Nijboer, H. (2012). Van Assendelver kast tot Zaanse mosterd: regionale identiteit binnen een dynamische materiële cultuur. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek. - 1. (pp. 421-445). Zwolle: WBooks. [details] 
 • Nijboer, H. (2012). Vermaners en verlichters: doopsgezinden in de Zaanstreek. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek. - 1. (pp. 375-401). Zwolle: WBooks. [details] 

2010

 • Bok, M. J., & Nijboer, H. (2010). Netwerken van kunstenaars, kunsthandelaren en verzamelaars. E-data & Research, 5(3), 6. [details] 
 • Nijboer, H. (2010). Gateway voor het Noorden of haven in de Zuiderzeeregio? Over de positie van Harlingen in het Nederlandse stedensysteem in de zeventiende en achttiende eeuw. In G. Collenteur, M. Duijvendak, R. Paping, & H. de Vries (Eds.), Stad en regio: opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 313-322). (Groninger historische reeks; No. 40). Assen: Van Gorcum. [details] 

2009

 • Nijboer, H. (2009). Toponiemen zijn geen geodata: het in kaart brengen van microtoponiemen. In O. Boonstra, & A. Schuurman (Eds.), Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen (pp. 178-185, 222-223). Utrecht: Matrijs. [details] 

2013

 • Nijboer, H. (2013). [Bespreking van: V. De Laet (2011) Brussel binnenskamers: kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 128(3), review 65. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-109984  [details] 
 • Nijboer, H., & Bok, M. J. (2013). ECARTICO: Linking cultural industries in the early modern Low Countries, c. 1475 - c. 1725. Newsletter - Consortium of European Research Libraries, 28, 5. [details] 

2010

 • Nijboer, H. (2010). Een bloeitijd als crisis: over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw. Holland, 42(3), 193-205. [details] 

2009

 • Nijboer, H. (2009). [Bespreking van: B. Timmermans (2008) Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen: een elite als actor binnen een kunstwereld]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 6(1), 127-128. [details] 

2016

 • Nijboer, H. T., & Kisjes, I. (2016). CREATE: Doing Digital Humanities at the University of Amsterdam. Poster session presented at DHBenelux, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg.
 • Nijboer, H. T., & van Nieuwkerk, M. (2016). Nineteenth century concert programs in a digital research environment: The case of Felix Meritis. Poster session presented at DHBenelux, Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

Talk / presentation

 • Rasterhoff, Claartje (speaker) & Nijboer, H.T. (speaker) (3-7-2017): Linked cultural events: Digitizing past events and analyzing the ‘creative city’, DHBenelux , Utrecht.
 • Nijboer, Harm (speaker) (13-12-2016): Wikidata and its potential for research in the humanities, CREATE Salon, University of Amsterdam, Amsterdam.
 • Nijboer, Harm (speaker) & Bok, M.J. (speaker) (31-10-2016): Gastcollege voor het vak 'Academische Vaardigheden', propedeuse Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam.
 • Nijboer, H.T. (speaker) & Rasterhoff, Claartje (speaker) (20-9-2016): Digital research tools for the exploration of urban creativity, CREATE Salon.
 • Nijboer, Harm (speaker) & Kisjes, I. (speaker) (16-9-2016): Datamining in de notariële archieven van Rotterdam, Symposium notariële archieven, Amsterdam, Netherlands.
 • Nijboer, Harm (speaker) & Rasterhoff, C. (speaker) (27-8-2016): Digital research tools for the exploration of urban creativity, European Association for Urban History: Reinterpreting Cities.
 • Nijboer, Harm (speaker) & Bok, M.J. (speaker) (27-8-2016): Exploring the market for paintings in the early modern Low Countries with ECARTICO, European Association for Urban History: Reinterpreting Cities.
 • Nijboer, Harm (speaker) (19-4-2016): A point is not enough! Reverse geocoding of ECARTICO, CREATE Salon, University of Amsterdam, Amsterdam.
 • Nijboer, Harm (speaker) (7-4-2016): Yes, we ©an! Linked GLAM data, web applications and copyright issues, Work Meeting Creapolis, Amsterdam, Netherlands.
 • Nijboer, Harm (speaker) (29-3-2016): Guest lecture in the course 'Digital Heritage', Universiteit van Amsterdam.

Others

 • Rasterhoff, Claartje (participant) & Nijboer, H.T. (participant) (30-3-2017 - 31-3-2017): Urban History in the Age of Digital Libraries / Digital Encounters in Cultural Heritage (participating in a conference, workshop, ...).
 • Noordegraaf, J.J. (organiser), Rasterhoff, Claartje (organiser), Nijboer, H.T. (member of programme committee), van Gemert, E.M.P. (member of programme committee), Bod, L.W.M. (member of programme committee), Kamps, J. (member of programme committee), … van Gelder, M. (member of programme committee) (28-10-2016 - 29-10-2016): Creativity and the City 1600-2000: An E-Humanities Perspective, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
 • Jansen, H.E. (organiser), Noordegraaf, J.J. (organiser), Rasterhoff, Claartje (organiser) & Nijboer, H.T. (organiser) (27-10-2016): THATCamp (organising a conference, workshop, ...).
 • Nijboer, Harm (examiner) (6-10-2016): Tussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw (examination).
 • Nijboer, Harm (examiner) (3-6-2016): ‘Galey-schilders’ en ‘Dosijnwerck’. De productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam (examination).
 • Nijboer, Harm (organiser), van Gent, Judith (organiser) & den Engelse, Menno (organiser) (5-3-2016): Open Data Dag Amsterdam in de Gouden Eeuw (organising a conference, workshop, ...).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs