Mr I. (Ingmar) Reesing MA


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
 • Visiting address
  Turfdraagsterpad 15  
 • Postal address:
  Turfdraagsterpad  9
  1012 XT  Amsterdam
 • I.Reesing@uva.nl

Ingmar Reesing (1976) graduated with honors from the Master Art History at the University of Utrecht in 2008, on a thesis on the reuse and dissemination of a late medieval figurine of the Virgin in the Low Countries. In 2009 he completed a MPhil in Art History of the Low Countries in its European Context at the University of Utrecht, with a thesis on late medieval tomb sculpture in the Northern Netherlands. He has worked for the Rijksmuseum and the Van Gogh Museum and in January 2013, he obtained his current PhD position at the Department of Art History of the University of Amsterdam. The aim of his current research project  is to give insight into the function, making and dissemination of small devotional objects in relation to the private devotional practice in the Low Countries during the 15th and early 16th century.

Early 16th century prayer-nut, British Museum (WB.236)

I. Reesing, ‘The donors of the boxwood miniature altar at the Louvre identified’, in: F. Scholten & E. Wetter (eds.), Prayer Nuts, Private Devotion and Early Modern Art Collecting, Riggisberger Berichte (in bewerking, zomer 2015)

 

I. Reesing, ‘Tumbas sepulture. Het grafmonument van Jan II van Polanen in Breda.’, Oranjeboom. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda (in bewerking, december 2014)

 

I. Reesing, ‘De ontmoeting van de drie koningen. Een laatmiddeleeuwse beeldtraditie in de Noordelijke Nederlanden’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen, 28 (2014) 2, pp. 91-101

 

I. Reesing, ‘Ursula en haar reisgenoten’, in: W. van Welie & K. Broekhuijsen (red.), Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent, Amersfoort 2014, pp. 55-56 

 

M. Leeflang & K. van Schooten (red.), Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Domstad, 1430-1528, tent. cat. Museum Catharijneconvent en Suermondt-Ludwig-Museum, Utrecht/Aken 2012: entries pijpaarden objecten

 

I. Reesing, ‘Reproduced reproductions: the reuse and dissemination of a late medieval figurine of the Virgin in the Low Countries’, Simiolus, Netherlands Quarterly for the History of Art, vol. 33 (2007/2008) 3,  pp. 145-165

 

Handy saints. Early sixteenth-century micro-carvings from an unknown workshop in the Northern Netherlands

20th Medieval Studies Day, ‘The visibility of the Middle Ages’

Gouda, 24 oktober 2014

 

Handzame heiligen. Laatmiddeleeuws microsnijwerk uit de Lage Landen

KIZ ’s-Hertogenbosch, 24 september 2014

 

Reproductions reproduced. Woodcut, ivory, terracotta

Conference ‘Gothic Ivories: Content and Context’

Londen, The Courtauld Institute of Art & The British Museum, 5-6 juli 2014

 

Devotie op microformaat. Een vroeg zestiende-eeuws miniatuurretabel in het Louvre

Symposium ‘Waar zijn wij mee bezig? Laatmiddeleeuwse kunst en architectuur in de Nederlanden’

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 6 juni 2014

 

Handy saints. Research into small devotional objects
CODARTfocus ‘Surviving the Iconoclasm: Medieval Sculpture’

Utrecht, Museum Catharijneconvent, 28 januari 2013

 

Tumbas sepultura. Het grafmonument van Jan van Polanen te Breda

Congres '75 jaar na Hoogewerff: een inventarisatie van onderzoek naar Noord-Nederlandse middeleeuwse kunst'

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 22 mei 2012

 

De tastbare herinnering

Universiteit Utrecht, opleiding Kunstgeschiedenis

Utrecht, mei 2011

2014

 • Reesing, I. (2014). De ontmoeting van de drie koningen. Een beeldtraditie uit de late Middeleeuwen. Madoc, 28(2), 91-101. [details] 
 • Reesing, I. (2014). Ursula en haar reisgenoten. In W. van Welie, & K. Broekhuijsen (Eds.), Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent (pp. 55-56). Amersfoort: Bekking & Blitz Uitgevers. [details] 

2008

 • Reesing, I. (2008). Reproduced reproductions: the reuse and dissemination of a late medieval figurine of the Virgin in the Low Countries. Simiolus, 33(3), 145-165.

2016

 • Reesing, I. (2016). Altaarkastje met ivoren kruisigingsreliëf. In L. Hendrikman (Ed.), Collectie Neutelings: vier eeuwen middeleeuwse sculptuur (pp. 84-87). Zwolle.
 • Reesing, I. (2016). Patronage and early ownership of 16th-century micro-carvings from the Northern Netherlands. In F. Scholten (Ed.), Small Wonders: Late-Gothic boxwood micro-carvings from the Low Countries (pp. 244-289). Amsterdam.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs