Photographer: Eduard Lampe

dr. M. (Mart) Rutjes

Nieuwste geschiedenis
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Room number: C 1.03
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • M.Rutjes@uva.nl

Mart Rutjes is universitair docent Nederlandse geschiedenis bij de capaciteitsgroep Geschiedenis. Zijn huidige onderzoek richt zich op politieke debatten in Nederland over de relatie tussen staat en religie in de twintigste eeuw (zie hier de projectbeschrijving).

Eerder verrichte hij onderzoek naar de politieke debatten over democratie en burgerschap tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806). In 2012 publiceerde hij hierover Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801  (bij uitgeverij Vantilt).

In 2015 redigeerde hij, samen met Joris Oddens en Erik Jacobs, The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806. France, The Netherlands, Switzerland, and Italy (Amsterdam University Press), een vergelijkende studie naar de politieke culturen van de Europese revolutionaire republieken. 

Hij publiceerde onder andere in het Journal of Church and State, Tijdschrift voor Geschiedenis en De Achttiende Eeuw (zie het tabblad Publicaties voor een overzicht).

Onderzoek (belangrijkste thema's)

 • Nederlandse politieke geschiedenis 1750-heden
 • Revoluties
 • Ideologie en politiek denken (met name over democratie, burgerschap en religie)
 • Begripsgeschiedenis  

Onderwijs

Collegejaar 2016-2017:

 • MA Kernvak 2 en 3 (semester 1)
 • Mythbusting the Netherlands (semester 1)
 • Literatuurtentamen: Politieke Revoluties (semester 1)

2017

 • Rutjes, M. (2017). The Making of a Fundamental Value: A History of the Concept of Separation of Church and State in the Netherlands. Contributions to the History of Concepts, 12(2), 29-49. DOI: 10.3167/choc.2017.120203 
 • Rutjes, M. (2017). Separation of Church and Welfare State: Dominant State Conceptions and the Financing of Churches in Postwar Netherlands. Journal of Church and State, 59(3), 409–427. DOI: 10.1093/jcs/csw002  [details] 

2015

 • Oddens, J., & Rutjes, M. (2015). The political culture of the Sister Republics. In J. Oddens, M. Rutjes, & E. Jacobs (Eds.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland, and Italy (pp. 17-32). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • Rutjes, M. (2015). Useful citizens: citizenship and democracy in the Batavian Republic, 1795-1801. In J. Oddens, M. Rutjes, & E. Jacobs (Eds.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, The Netherlands, Switzerland, and Italy (pp. 73-84). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • de Jong, R., & Rutjes, M. (2015). Slecht gekozen: politieke vertegenwoordiging en electorale wanpraktijken in Nederland, 1795-1917. Tijdschrift voor Geschiedenis, 128(4), 579-598. DOI: 10.5117/TVGESCH2015.4.JONG  [details] 

2014

 • Rutjes, M. (2014). Het belang van het volk: de politieke cultuur van het algemeen en het wantrouwen tegen collectieve belangenbehartiging tijdens de eerste Nederlandse democratie, 1795-1801. In L. Geevers, & G. Vermeesch (Eds.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden: de rol van lobby, petities en officiële delegaties in de politieke besluitvorming (pp. 139-154). (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse vereniging voor Nieuwe Geschiedenis; No. 13). Maastricht: Shaker Publishing. [details] 

2012

 • Rutjes, M. (2012). De Staatsregeling van 1798 als maatschappelijk verdrag: de eerste Nederlandse grondwet en de politieke cultuur van de Bataafse Republiek, 1795-1801. De achttiende eeuw, 44(1), 73-84. [details] 

2017

 • Rutjes, M. (2017). 'Het volk' in Nederlandse parlementaire debatten: Een begripsgeschiedenis. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2017, 9-19.

2015

 • Oddens, J., & Rutjes, M. (2015). Scenario voor een voltooide revolutie: Jacob Hahns bewerking van Benjamin Constants Des réactions politiques (1799). In F. Grijzenhout, & P. Raedts (Eds.), Deze lange eeuw: metamorfosen van het vaderland 1780-1950: opstellen voor Niek van Sas (pp. 51-63, 254-256). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. [details] 

2014

 • Rutjes, M. (2014). Onderdrukt onbehagen: het ontstaan van de repressieve staat in Nederland 1780-1815. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 23-42, 282-287). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • Rutjes, M. (2014). [Bespreking van: J.W. Buisman (2013) Verlichting in Nederland 1650-1850: Vrede tussen rede en religie?]. Zeventiende Eeuw, 30(1), 134-134. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-116266  [details] 

2013

 • Rutjes, M. (2013). 'Zij willen over ons volksdeel de baas spelen': Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-1798. Holland, 45(1), 14-22. [details] 

2012

 • Rutjes, M. (2012). Door gelijkheid gegrepen: democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801. Nijmegen: Vantilt. [details] 

2014

 • Rutjes, M. (2014). Een oceaan met machteloze handen stuiten: verlichting en revoluties in de late achttiende eeuw. Kleio, 55(1), 14-18. [details] 
 • Rutjes, M. (2014). Robespierre als protofascist [Bespreking van: J. Israel (2014) Revolutionary ideas: An intellectual history of the French Revolution from the rights of man to Robespierre]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(4), 719-721. DOI: 10.5117/TVGESCH2014.4.RUTJ  [details] 
 • Rutjes, M. (2014). [Bespreking van: E. van Meerkerk (2013) De gebroeders Van Hogendorp: botsende idealen in de kraamkamer van het Koninkrijk]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129(3), [review 59]. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.9582  [details] 

2013

 • Rutjes, M. (2013). Een verjaardagsfeest met de verkeerde jarige. Bestuurskundige Berichten, 27(3), 16.

2012

 • Rutjes, M. (2012). 'Niet geheel applicabel op deze tijd': de klassieke oudheid in het politieke discours van de Bataafse Republiek, 1795-1801. Congresreeks Werkgroep 18e Eeuw, 1, 75-86. [details] 

2010

 • Rutjes, M. (2010). Nationalisme op de koffietafel [Bespreking van: E. Koolhaas-Grosveld. De ontdekking van de Nederlander: in boeken en prenten rond 1800]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(3), 459-460. [details] 

2009

 • Rutjes, M. (2009). De verborgen wereld van een achttiende-eeuws embleem [Bespreking van: M. Sonenscher. Sans-Culottes: an eighteenth-century emblem in the French Revolution]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(2), 259-260. [details] 

2008

 • Rutjes, M. (2008). [Bespreking van: G.J. Johannes (2007) Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900]. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 31(1), 86-87. [details] 

Talk / presentation

 • Rutjes, Mart (speaker) (30-6-2016): ‘Separation of church and state’: the shifting role and meaning of an essentially contested concept in the Netherlands since the 1940s’, EASR Conference 2016, Helsinki, Finland.
 • Rutjes, Mart (speaker) (30-9-2015): ‘How to become a non-negotiable democratic value: the re-conceptualisation of ”separation of church and state” in Dutch public debate during the crisis of the 1980’s’, International Conference on Conceptual History, Arhus, Denmark.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs