Photographer: onbekend

Mr S.T.J. (Bas) van Velzen


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie
 • Visiting address
  Conservering en restauratie erfgoed
  Johannes Vermeerplein 1  
 • Postal address:
  Johannes Vermeerplein  1
  1071 DV  Amsterdam
 • S.T.J.vanVelzen@uva.nl
  T: 0205256022
  T: 0205251875

adresgegevens

Johannes Vermeerplein 1 | 1071 DV  Amsterdam
t: +31 (0)20 525 60 22 | +31 (0)6 26 07 81 50
elandbas@mac.com

www.papergnomon.net

professionele werkzaamheden

2005 - heden hoofddocent boek- en papierrestauratie UvA C&R
2000 - 2005 papierrestaurator ICN , Rijswijk
1997 - 2005 hoofdpraktijkdocent papier Instituut Collectie Nederland
1998 - 1999 "visiting teacher" papierrestauratie Espoo-Vantaa polytechnic, Finland
1995 - 1997 praktijkdocent papier Opleiding Restauratoren
1994 - 1995 - 1997 geven van diverse workshops papierrestauratie st-Petersburg o.a. Hermitage, Russisch museum, Academie van Wetenschappen
1993 - 1999 bestuurslid Belangen Vereniging Restauratoren Nederland  "VeRes"
1993 - 1996 part-time restaurator Amsterdams Gemeente Archief
1993 - 1995 docent Grafisch lyceum, Amsterdam avondcursus "papierconservering: behoud en beheer"
1987 - 2002 free-lance restaurator "Jonge Eland papierrestauratie"
1984 - 1987 diverse werkzaamheden op het gebied van papierrestauratie
1980 - 1984 opleiding restaurator natuurlijke polymeren, Amsterdam

onderzoek

mijn onderzoek richt zich op de vraag wat voor papier de restaurator voor zich heeft. Het blijkt dat de restaurator zich meer laat leiden door wat zich op het papier bevindt dan door de mogelijkheden of onmogelijkheden die het papier zelf heeft. Omdat veel zelf uit te voeren onderzoekstechnieken chemicaliën vergen die of gevaarlijk zijn voor de gebruiker of niet lang houdbaar zijn zet dat een rem op het toepassen ervan. Daarom zoek ik naar methodes die minder gevaarljk zijn en naar een methodiek die de restaurator meer vertelt over de preciese vezels en de ontsluitingsmethode daarvan. Het resultaat moet zijn dat de restaurator door het uitvoeren van de tests en het gebruik van de microscoop, die immers een weinig complexe en economisch haalbare techniek is, het behandelplan beter gefundeerd kan opstellen. Daarmee krijgt de restaurator mede een middel in handen om papier beter te kunnen beschrijven ten behoeve van documentatie en een diagnose methode die ook, en vooral, in het atelier uitgevoerd kan worden.

 

Mijn website is: www.papergnomon.net

2011

 • Schalkx, H., Iedema, P., Reissland, B., & van Velzen, B. (2011). Aqueous treatment of water-sensitive paper objects: capillary unit, blotter wash or paraprint wash? Journal of Paper Conservation, 12(1), 11-20. [details] 

2015

2014

 • van Velzen, B. (2014). A bleeding fake: unfolding a crime on paper. Journal of Paper Conservation, 15(2), 26-30. [details] 
 • van Velzen, B. (2014). Pulp literature: what advertisements can tell us. Journal of Paper Conservation, 15(1), 29-31. [details] 

2013

 • Gombaud, C., Geerts, J., & van Velzen, B. (2013). Pastels: een wankel bouwwerk op een stabiele ondergrond? Kunstenaars Materialen, 86, 27-31. [details] 
 • Reissland, B., Nederlof, A., Meedendorp, T., de Groot, S., van Keulen, H., Megens, L., & van Velzen, B. (2013). 'Permanent, water-proof and unequalled for outdoor sketching': van Gogh's use of wax crayons. In M. Vellekoop, M. Geldof, E. Hendriks, L. Jansen, & A. de Tagle (Eds.), Van Gogh's studio practice (pp. 400-419). Amsterdam: Van Gogh Museum. [details] 

Talk / presentation

 • van Velzen, Bas (speaker) (13-10-2016): Heyboer: simpel complex. onderzoek naar zes droge naaldetsen gesigneerd Anton Heyboer uit de ‘Haarlemse’ periode 1954 - 1959, Stichting papiergeschiedenis Nederland.
 • van Velzen, Bas (speaker) (2-2-2016): Rendement par Bac: paper furnish and the paper conservator, Kenniscentrum papier en karton.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs