PhD defence: Adrienne Zuiderweg

16June2017 13:00

Event

Adrienne Zuiderweg, ASH PhD candidate, will defend her dissertation entitled 'Batavia Berijmd. Een geschiedenis van de compagniesliteratuur en een overzicht van de compagniesdichters in Batavia.' supervised by prof. dr. prof. dr. Michiel van Kempen and prof. dr. Bert Paasman.

Abstract (in Dutch)

In 1809 werd in Weltevreden een nieuw bestuurscentrum gebouwd. Sommige archieven werden van het Kasteel, het voormalige bestuurscentrum van de VOC in Oost-Indië, naar de nieuwe kantoren overgebracht, andere archieven werden op zolders in de benedenstad opgeslagen. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw was er belangstelling voor deze archieven. Ze waren incompleet omdat mieren gaten erin hadden gegeten, inktvraat of schimmel de notities onleesbaar hadden gemaakt en sommige documenten als munitie waren gebruikt.
J.A. van der Chijs ordende vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw systematisch de papieren erfenis van de VOC. Zijn opvolger F. de Haan gaf met Priangan (1911-1912) aanzet tot de belangstelling voor de Compagniesgeschiedenis en de Compagniesliteratuur. In het eerste deel van Batavia berijmd, wordt deze belangstelling van archivarissen, literatoren en letterkundigen op de voet gevolgd. Bijvoorbeeld Samuel Kalff met de eerste bloemlezing Oost-Indisch landjuweel (1902). Evenals de gedrevenheid van E. du Perron bij het samenstellen van De muze van Jan Companie (1939, 1948) en het ongepubliceerde vervolg ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’. Rob Nieuwenhuys genereerde met Oost-Indische spiegel (1972, 1973, 1978) bij Neerlandici op universiteiten belangstellening voor de Indisch-Nederlandse letterkunde. In 1985 werd de gelijknamige werkgroep opgericht. In Amerika publiceerde E.M. Beekman Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies, 1600-1950 (1996).
Het eerste deel van Batavia berijmd zoekt descriptief-analytisch en historiografisch aansluiting bij de bestaande literatuurgeschiedenissen.
Het tweede deel van Batavia berijmd beschrijft de poëzie van bekende en onbekende Compagniesauteurs waarbij ook aandacht is voor hun Bataviaas verblijf.

Venue: Aula - Lutherse Kerk

Published by  Amsterdam School of Historical Studies