For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

dr. P.S. (Piet) Gerbrandy

Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
 • Room number: 303
Postal address
 • Postbus 94302
  1090 GE Amsterdam
 • profile

  From 1976 till 1984 Piet Gerbrandy (1958) studied Greek and Latin Classics and Comparative Indo-European Linguistics at Leyden University. For more than twenty years he taught Classics at secondary schools, co-authoring a couple of textbooks for the final exam in Greek language and literature. He published a dozen of collections of poetry and a couple of collections of essays on Classics and Dutch poetry. He translates Greek and Latin literature into Dutch, reviews contemporary poetry, and is member of the editing board of De Gids, perhaps Europe’s oldest literary journal still in print.

   

  Since 2006, he teaches Classical and Medieval Latin at the University of Amsterdam.

   

  His research focusses on Latin poetry from Late Antiquity.

  From 1976 till 1984 Piet Gerbrandy (1958) studied Greek and Latin Classics and Comparative Indo-European Linguistics at Leyden University. For more than twenty years he taught Classics at secondary schools, co-authoring a couple of textbooks for the final exam in Greek language and literature. He published a dozen of collections of poetry and a couple of collections of essays on Classics and Dutch poetry. He translates Greek and Latin literature into Dutch, reviews contemporary poetry, and is member of the editing board of De Gids, perhaps Europe’s oldest literary journal still in print.

   

  Since 2006, he teaches Classical and Medieval Latin at the University of Amsterdam.

   

  His research focusses on Latin poetry from Late Antiquity.

 • Publications

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Cicero als epische held: Een literaire benadering van Pro Sexto Roscio Amerino. Lampas, 50(4), 463-476. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Literatuurtheorie in Lampas: Wat doen Nederlandse classici met lyriek? Lampas, 50(3), 219-231. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Frons tua candida nix: Beschrijvingen van vrouwen in de Latijnse literatuur van de twaalfde en dertiende eeuw. Lampas, 49(3), 297-310. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De bekering van Ovidius: Plezier en ernst in 'De vetula' (ca. 1250). Madoc, 30(3), 136-143. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De macht der verbeelding: De Slag bij Hastings (1066) in contemporaine poëzie. Lampas, 49(4), 365-377. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). H.H. ter Balkt, Laaglandse hymnen. Lexicon van literaire werken, 107, 3-15.

  2015

  • Gerbrandy, P., Raijmakers, M., Kruijer, M., Castricum, J., & Wildeboer, P. (2015). JANUS: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas, 48(3), 278-285. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). The Failure of Sidonius' Poetry. Late Antique history and religion, 7, 63-76. [details]

  2018

  • Gerbrandy, P. (2018). Bres: 2007 . In C. De Strycker, & Y. T'Sjoen (Eds.), Leonard Nolens handboek (pp. 118-123). Gent: PoëzieCentrum . [details]

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Dans en mysterie: De aanstekelijke kosmologie van Synesios van Kyrene. Groniek : Historisch Tijdschrift, 212, 235-241. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2017). Anneke Brassinga, Verschiet. Lexicon van literaire werken, 111, 13-23.
  • Gerbrandy, P. S., & de Jonge, C. (2017). Aristoteles: Poëtica. (Aristoteles in Nederlandse vertaling). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Temmen en inbedden: Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 78(3/4), 195-207. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Orde noch samenhang?: Bilderdijks brieven als literatuur: Brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 13-18 oktober 1805. In G. J. Johannes, J. van Eijnatten, & P. Gerbrandy (Eds.), De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum (pp. 69-79). Amstelveen: EON Pers. [details]
  • Gerbrandy, P. (2015). Rouwverwerking bij Quintilianus. In J. de Jong, C. Pieper, & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica (pp. 55-62). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Johannes, G. J., van Eijnatten, J., & Gerbrandy, P. (2015). De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Een vlok duisternis: de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces. (Essayreeks 7, Huis Clos; No. 47). Rimburg: Huis Clos. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). Liefde: de retorica van de verleiding. (Filosofie & Retorica; No. 18). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]
  • Gerbrandy, P., & van Hattum, M. (2013). Adriaan van Royen's 'Otium': met een vertaling..., gevolgd door Liberius Philomusus' bewerking 'Buiten-Rust' en Cornelis van hoogeveen's & Willem Bilderdijk's bewerkingen 'Landrust'. Het Bilderdijk Museum, 30, 14-39. [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). De gespletenheid van Jacob Geel. Nieuw letterkundig magazijn, 30(2), 29-31. [details]

  2010

  • Dirven, L., & Gerbrandy, P. (2010). Het verhaal van Demeter en Persephone: mythen als spiegel van de relatie tussen de seksen. Lampas, 43(2), 196-214. [details]
  • Gerbrandy, P. (2010). Een bloedige schittering: Claudianus' onvoltooide epos over Proserpina. Lampas, 43(2), 168-181. [details]

  2008

  • Gerbrandy, P. S. (2008). Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen bij het verhevene of sublieme. In C. Madelein, & J. Pieters (Eds.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart (pp. 161-202). Groningen: Historische Uitgeverij.

  2007

  • Gerbrandy, P. S. (2007). Een nieuwer testament. Over Claudianus en Hella Haasse. Lampas, 40, 392-400.

  2018

  • Gerbrandy, P. (2018). Grondwater: Beschouwingen over literatuur en existentie. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Aardse materialen: De poëzie van H.C. ten Berge. De Gids, 181(6), 32-35. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Andreas Capellanus en de retorica van de verleiding. In J. de Jong, O. van Marion, & A. Rademaker (Eds.), Vertrouw mij!: Manipulaties van imago (pp. 218-223). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Aristoteles en de theatrale ervaring. TheaterMaker, 139(2), 40-43. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). De 'romeinse elehymnen' van Lucebert: Een profane zoektocht naar verlossing. Hermeneus, 90(4-5), 161-166. [details]
  • Gerbrandy, P. (2018). Nieuw Luisteren: Over Herman Gorter, Mei. De Gids, 181(5), 3-5.
  • Gerbrandy, P. S. (2018). Mohammed in het Latijn. De Nederlandse Boekengids, 3(4), 32-33.

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). De droefenis van de vorm: De gedichten van Ben Lerner. De Gids, 180(2), 9-11, 13. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De leerbaarheid van de liefde: Inleiding. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek: Van schepping tot verlichting (pp. 9-18). Amsterdam: Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De taal der liefde: Meerstemmigheid in De amore van Andreas Capellanus. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting (pp. 181-198). Amsterdam: Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Verticaal denken: Hypatia, Proclus en Latijnse poëtica van de late oudheid. De Nederlandse Boekengids, 2(6), 12-13. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Voor Socrates: Vroege denkers uit de Griekse wereld. De Nederlandse Boekengids, 2(4), 27. [details]
  • Gerbrandy, P., Heerink, M., & de Jonge, C. (Eds.) (2017). Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Synesios van Kyrene. Dans die het heelal omkranst: Negen hymnen aan de Ene: Vertaald en toegelicht. (Monobiblos; Vol. 3). Budel: Uitgeverij Damon. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Een spin op de snelweg: Over poëzie en beweging. De Gids, 179(4), 28-31. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). How Free Is Dutch-Language Poetry? The Low Countries, 24, 14-23. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Onze altijd teedre min: [Bespreking van: M. van Hattum (2015) Den iiiden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829 : uitgegeven, ingeleid en toegelicht]. Het Bilderdijk Museum, 33, 27-28. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). [Review of: E.J. Watts, The Final Pagan Generation]. Ancient History Magazine, 2, 62-65.
  • van Hattum, M., & Gerbrandy, P. (2016). 23 januari 1812: Bilderdijk solliciteert naar een hoogleraarschap in Kongsberg (Noorwegen). Het Bilderdijk Museum, 33, 18-20. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Verlangen naar het onuitsprekelijke [Bespreking van: J. Culler (2015) Theory of the Lyric; J. Goedegebuure (2015) Wit licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu; J. Oegema (2015) Hans Faverey en de liefde]. De Gids, 178(6), 18-19. [details]

  2014

  • Gerbrandy, P. (2014). De jacht op het sublieme. Zin, lust en poëzie. Amsterdam: De Bezige Bij. [details]
  • Gerbrandy, P. (2014). All said before: Menno Wigman's ennui. The Low Countries, 22, 226-237. [details]
  • Gerbrandy, P. (2014). Donkere materie: over 'Bewegend doel' van Micha Hamel. In A. Holtrop, A. Leysen, & A. Meinderts (Eds.), Jan Campert-Stichting Jaarboek 2013 (pp. 14-24). Den Haag: Jan Campert-Stichting. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Eros' mysteriën: discreet Grieks bij J.A. Dèr Mouw. In W. van Til (Ed.), 't Herrijst, 't herrijst: Deel 1 en 2: Eerste Dèr Mouwsymposium, 21 september 2013 (pp. 13-16). J.A. Dèr Mouwgenootschap/Poëziecentrum Nederland. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). [Review of: W. Ax (2011) Quintilians Grammatik (Inst. orat. 1,4-8): Text, Übersetzung und Kommentar]. Historiographia Linguistica, 40(1/2), 263-267. https://doi.org/10.1075/hl.40.1-2.11ger [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). Taal, vuur en water: Latijnse lyriek in de Middeleeuwen. Madoc, 26(3), 130-139. [details]
  • van den Berg, W., & Gerbrandy, P. (2012). Jacob Geel. Onderzoek en phantasie: [facsimile-uitgave met inleiding en commentaar]. Hilversum: Verloren. [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). [Review of: A. Trachsel (2007) La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence]. Mnemosyne, 64(1), 163-165. https://doi.org/10.1163/156852510X456516 [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). De gong en de rookberg: intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. Groningen: Historische Uitgeverij.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • eigen bedrijf
   freelance werkzaamheden
  • Piet Gerbrandy
   Literaire activiteiten