For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Ms M. (Merel) Klein MA

Modern History
Faculty of Humanities
Faculty of Humanities

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number:C 1.03
Postal address
 • Kloveniersburgwal 48
  1012 CX Amsterdam
 • Profiel

   

  Merel Klein is als docent en promovendus verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Daar werkt zij aan haar proefschrift over de milieugeschiedenis van negentiende-eeuws Amsterdam. Haar aandacht gaat vooral uit naar de beleving van de stedelijke omgeving door de negentiende-eeuwse stedelingen. Centraal in het onderzoek staan de voortdurende onderhandelingen tussen verschillende stedelijke actoren – burgers, stedelijke autoriteiten en professionals – waarin de stedelijke omgeving vorm kreeg. In het bijzonder behandelt het proefschrift de discussies tussen burgers en bestuur over hinder en gevaar van bedrijvigheid en industrie, het groen in de stad en de problematische watervoorziening.

   

  Als docent heeft ze verschillende collegereeksen verzorgd, zowel over stadsgeschiedenis als milieuhistorische literatuur, als inleidende cursussen in de (moderne) geschiedenis. Ze geeft regelmatig lezingen over diverse onderwerpen, zoals industriële rampen in Amsterdam, de perceptie en het beheer van de stedelijke natuur, de problematiek van verkrotting en lege erven en de leefbaarheid van negentiende-eeuws Amsterdam. In 2009 werd aan haar masterscriptie Gehuld in Nevelen. Een cultuurgeschiedenis van de London fog1840-1910 de UvA-scriptie-prijs (derde prijs) toegekend. Ze is lid van de redactie van Amstelodamum, een tijdschrift voor de geschiedenis van Amsterdam.

 • Publications

  2015

  • van de Roemer, G. M., Schmitz, E., & Klein, M. (2015). Historische kaarten opnieuw geschud Digitale ontwikkelingen en het veranderende beeld van de Amsterdamse geschiedenis. Amstelodamum, 102(4), 147-160.

  2017

  • Lesger, C. M., Boomgaard, J., Bosmans, S., Klein, M., & Micheels, P. (Eds.) (2017). Oeroud Amsterdam: Een zoektocht naar de vroegste geschiedenis van de stad . (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum ; Vol. 109). Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities