For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

dr. A.A. (Arnold) Witte

Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 15
 • Room number: 1.06
Postal address
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Vanaf 2015 is Arnold Witte verbonden als Staflid Kunstgeschiedenis aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR). Hij verzorgt in die periode cursussen over vroegmoderne en moderne kunst in Italie en in wisselwerking met de Nederlanden, en hij is verantwoordelijk voor verschillende onderzoeksprojecten en samenwerkingen tussen Nederland en Italië.  http://www.knir.it

  Onderzoek

  Arnold Witte is gespecialiseerd in onderzoek naar patronage in zowel de vroegmoderne tijd als het heden. Opdrachtgevers en hun motieven om kunst te bestellen bij kunstenaars, en dit te tonen aan het grote publiek of selecte bezoekers, vormen het hoofdthema van zijn publicaties.

  Als uitvloeisel van zijn proefschrift over de patronage van kardinaal Odoardo Farnese (1573-1626) houdt Arnold Witte zich bezig met iconografie en functie van beeldende kunst en cultuur in zestiende- en zeventiende-eeuws Rome. Schilders die in dit onderzoek een rol spelen zijn Giovanni Lanfranco, Domenichino en Adam Elsheimer. Op dit moment staat de decoratie van de kerk San Martino ai Monti door Gaspar Dughet centraal in het onderzoek dat Arnold Witte verricht naar Italiaanse kunst. Het thema landschap en de religieuze context daarvan speelt hierin een belangrijke rol, gekoppeld aan theatercultuur en Contrareformatie. Een gerelateerd project waarbij hij betrokken is betreft een voor 2020 geplande publicatie over de kardinaal in de vroegmoderne tijd, waaraan hij werkt met Mary Holingsworth en Carol Richardson, van de University of Edinburgh.

  Daarnaast voerde Arnold Witte voor Museum De Beyerd in Breda een onderzoek uit naar het vormgevingsbeleid van de PTT tussen 1906 en 2002. Dat betrof vooral de Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) van de PTT, die tussen 1945 en 2002 door haar opdrachtgeverschap belangrijke rol speelde in de Nederlandse vormgevingswereld.

  Als uitvloeisel van dat project is het kunstaankoopbeleid van Nederlandse bedrijven een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek van Arnold Witte. Recentelijk deed hij onderzoek naar het begin van de Peter Stuyvesant-collectie, en in 2008 en 2009 werkte hij samen met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) aan een publicatie en een symposium over de positie en het belang van bedrijfscollecties in de hedendaagse culturele sector in Nederland. In aansluiting leidt hij samen met Nachoem Wijnberg (hoogleraar Cultural Entrepreneurship and Management, Amsterdam Business School) een door NWO en de VBCN gefinancierd onderzoeksproject, dat in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Stedelijke museum wordt gedaan. Onder de titel Bedrijfscollecties als potentieel erfgoed: Kunstmarktdynamiek, bedrijfsstrategieën en publieke ondersteuning voor de kunsten onderzoeken zij de wijze waarop bedrijfscollecties de creatieve industrie ondersteunen en daarmee toekomstig erfgoed creëren. In dit project staan de effecten van deze collecties op de kunstsector zelf, de bedrijfsreputatie, de kunstconsumptie en het draagvlak voor cultuur en modern erfgoed in de samenleving centraal.

  Het derde onderzoeksthema betreft de historiografie van de kunstgeschiedenis. Dit leidde tot een becommentarieerde vertaling naar het Engels van Alois Riegls Die Entstehung der Barockkunst in Rom uit 1908. Dit boek was een van de belangrijke publicaties op het vlak van de Romeinse barok die zou leiden tot een serieuze bestudering van deze periode door twintigste-eeuwse kunsthistorici, en stond tegelijkertijd aan de basis van een methodestrijd in de kunstgeschiedenis gedurende de jaren '20 in Wenen. Dit project is uitgevoerd met Andrew Hopkins van de universiteit van l'Aquila (Italie) en Alina Payne van Harvard University, en de vertaling verscheen in oktober 2010 in de serie Texts & Documents van de Getty. Witte en Hopkins verzorgde ook een becommentarieerde vertaling van het 'Kommentar' van Hans Rose bij Heinrich Wölfflins Renaissance und Barock van 1926, voor het online Journal of Art Historiography.

  NWO Onderzoeksproject "Corporate collections as emerging heritage: Art market dynamics, corporate strategies, and public support for the arts"

  Website VBCN

  Curriculum vitae

  Arnold Witte (1968) studeerde Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd in Nijmegen van 1988 tot 1993. Tussen 1994 en 1998 verbleef hij regelmatig in Italië met beurzen van onder andere de Reiman-de Bas Stichting, het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse zaken en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, om daar aan zijn dissertatie over de landschapschilderkunst tussen 1580 en 1620 te werken. Hij was vervolgens Assistent in Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam tussen 1998 en 2002, en verdedigde in 2004 zijn proefschrift The Artful Hermit - Cardinal Odoardo Farnese's religious patronage and the spiritual meaning of landscape around 1600, dat in 2008 in een handelseditie verscheen.

  In het tweede semester van 2000 was hij als visiting scholar (Fulbright-fellow) verbonden aan de Johns Hopkins University te Baltimore. Vervolgens werkte hij in 2002 als assistent-expert bij Sotheby's (afdeling European Sculpture and Furniture), en was hij van 2003 tot 2006 als coordinator en docent verbonden aan de master Renaissance Studies van de Universiteit Utrecht. In diezelfde periode was hij als onderzoeker werkzaam bij het museum De Beyerd in Breda voor een project over vormgevingsgeschiedenis bij PTT. Tussen 2005 en 2012 was hij verbonden aan de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van Europa/Algemene Cultuurwetenschappen als UD Cultuurbeleid, en verzorgde hij onderwijs bij het Amsterdam University College. Sinds 2012 is hij hoofddocent Cultuurbeleid, ook bij Algemene Cultuurwetenschappen, en sinds 2015 is hij Hoofd Kunstgeschiedenis van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

  Bestuursfuncties en andere academische posities

  Arnold Witte is lid van de International Advisory Board van Explorations in Renaissance Culture en van de Editorial Advisory Board van de Journal of Art Historiography; daarnaast is hij lid van de doctoraatscommissies van de departementen Kunstgeschiedenis van de Sapienza in Rome en de Universiteit in Salerno . Tussen 2013 en 2018 was hij lid van het Comité de Rédaction voor de 'Periode Moderne' van het historiografische tijdschrift Perspective van het Franse Institut National d'Histoire de l'Art (INHA). Van september 2010 tot augustus 2014 was hij hoofd onderwijs van het departement Kunst-, Religie- en Cultuurwetenschappen, een onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, en tussen 2000 en 2014 was hij bestuurslid en secretaris van de Werkgroep ItaliëStudies, die tot doel heeft de bestudering van Italiaanse kunst en cultuur in de Nederlandse en Vlaamse academische wereld te bevorderen.

  Explorations in Renaissance Culture

  Journal of Art Historiography

 • Boeken

  Arnold Witte publiceerde een aantal boeken:

   

  -i.s.m. Andrew Hopkins en Alina Payne: vertaling van en inleiding op Alois Riegl's The Origins of Baroque Art in Rome , Los Angeles (Getty Research Institute; Texts and Documents) 2010.
  Deze uitgave bevat een integrale vertaling van het boek Die Entstehung der Barockkunst in Rom van Alois Riegl dat in 1908 postuum verscheen. Ondanks de grote naam die Riegl had op dat moment had verworven in de kunstgeschiedenis, en de hernieuwde belangstelling voor zijn werk vanaf de jaren 1980 met name in de Amerikaanse kunstgeschiedenis, heeft dit boek tot op heden nauwelijks of geen aandacht gekregen. De inleidingen van Andrew Hopkins, Alina Payne en Arnold Witte gaan in op de rol die Riegl's ideeën hebben gehad op de bestudering van de Romeinse zeventiende-eeuwse kunst, op de ontstaansgeschiedenis en intellectuele achtergrond van Riegl's denken. Hieruit komt onder andere naar voren dat het begrip 'Kunstwollen' dat meestal als kernbegrip wordt gezien in Riegl's theorie, in deze late studie lang niet zo centraal staat, en als begrip zo breed wordt ingezet dat het nauwelijks meer functioneel is in zijn argumentatie.  Door op deze manier de vergeten tekst in context te zetten wordt ook het belang van Riegl's denken voor de historiografie van de Barok duidelijk.
  -i.s.m. VBCN/Jenny Barendregt/Sabrina Kamstra/Mieke van der Star: Bedrijfscollecties in Nederland/Corporate Art Collections in the Netherlands , Rotterdam (NAi Publishers), 2009.
  In deze publicatie worden verschillende perspectieven gehanteerd om meer zicht te krijgen op de dynamiek achter Nederlandse bedrijfscollecties en hun impact op de kunstwereld. Naast een wetenschappelijke analyse van het fenomeen en een vergelijking met buitenlandse ontwikkelingen, komen betrokkenen uit de Nederlandse kunstwereld aan het woord. Duidelijk wordt hoe meningen bepaald worden door individuele wensen en agenda's. De terugkerende vraag is hoe de intrinsieke waarde van de kunst zich verhoudt tot de bedrijfsmatige doelen die deze verzamelingen vaak ook moeten dienen. Welke taken zien de verschillende partijen voor Nederlandse bedrijfscollecties weggelegd, en op welke manier wordt de kunst daarmee gediend?
  - The Artful Hermitage: The Palazzetto Farnese as a Counter-reformation 'diaeta' , Rome (L'Erma di Bretschneider) 2008.
  Dit boek is een studie naar architectuur en inrichting van het Palazzetto Farnese, dat tussen 1601 en 1604 werd gebouwd, en gedecoreerd met landschapschilderijen en -fresco's van de Carracci en hun leerlingen, maar ook schilders als Paul Bril werkten daaraan mee. In 1611 werd eennieuwe ruimte aan dit complex toegevoegd, dedoor Giovanni Lanfranco gedecoreerde Camerino degli Eremiti,  die in tegenstelling lijkttestaan tot de schijnbare seculiere betekenis van de landschappen in de rest van het complex. Uit het onderzoek naar gebruik van de ruimtes en de daarachter gelegen tuin, en de rol van de opdrachtgever, kardinaal Odoardo Farnese, komt naar voren dat de landschapsdecoratie en de bijzondere planten in de tuin onderdeel waren van een religieus parcours. Voor deze publicatie ontving Witte de Onderzoeksprijs Italiestudies 2012, voor de beste kunsthistorische publicatie over een Italiaans onderwerp uit de periode 2008-2011.
  - 'Design is geen vrijblijvende zaak'. Organisatie, imago en context van de PTT-vormgeving tussen 1906 en 2002 . Esther Cleven (red.), Breda/Rotterdam (De Beyerd/NAi) 2006.
  Deze studie gaat in op de rol van de Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) van de PTT als institutionele opdrachtgever en intermediair in de grafische vormgeving in Nederland tussen 1906 en 2002. Vanuit de aanvankelijke idealen van J.H. van Royen, Algemeen Secretaris van de PTT, werd in samenwerking met de VANK een roulerend systeem van opdrachten opgezet om op die manier een sociaal beleid ten aanzien van werkloze kunstenaars te realiseren. Tijdens de Twede Wereldoorlog veranderde dit: door de grote aantallen bijzondere postzegels werd een meer gestructureerde aanpak van grafisch ontwerpen in het staatsbedrijf noodzakelijk, en uiteindelijk leidde dat na de bevrijding tot de instelling van de Dienst Aesthetische Vormgeving. Na 1945 verschoof het beleid steeds meer in de richting van kunstbevordering en sociale cultuurspreiding, totdat de DEV zich de late jaren van de twintigste eeuw dusdanig had geïdentificeerd met haar maatschappelijke taak van esthetische opvoeding dat de aansluiting met de geprivatiseerde PTT/KPN verloren ging. De opheffing van de Dienst in 2002 kwam voor de betrokken misschien als een verrassing, maar was door de weggevallen legitimatie onvermijdelijk geworden.
  - Eindredactie van en essay in tentoonstellingscatalogus Beeld voor Beeld - Klassieke Sculptuur in Prent , Amsterdam (Allard Pierson Museum) 2007.
  Deze publicatie is de catalogus van een door studenten opgezette tentoonstelling in het Allard Pierson Museum te Amsterdam (in samenwerking met het Rijksprentenkabinet dat als belangrijkste bruikleengever optrad), die liet zien hoe de klassieke beeldhouwkunst in de zestiende en zeventiende eeuw door middel van grafiek bekend werd in heel Europa.

  Aankondiging Bedrijfscollecties in Nederland

  Redactie

  Naast de publicaties van Alois Riegls The Origins of Baroque Art in Rome en Beeld voor Beeld heeft Arnold Witte ook redactionele werkzaamheden verricht voor publicaties:

  -Gastredactie Explorations in Renaissance Culture (2013), met een drietal artikelen over kleinere bedelordes als opdrachtgevers van beeldende kunst en architectuur.

  -Gastredactie Incontri 25/2 (2010): "De Italiaanse Barok in de Nederlandse en Belgische kunstgeschiedenis: historiografische tradities in vergelijkend perspectief." Met bijdragen van Wessel Krul, Ellen van Impe, Edward Grasman en Matthijs Jonker.

  Website Incontri - Rivista Europea di Studi Italiani

  Recensie Lorizzo

  Online artikelen

  Hieronder vindt u een aantal artikelen van Arnold Witte in PDF-formaat.

  Verdere publicaties in DARE UvA

 • Lezingen

  Lezingen en gastcolleges internationaal

  -27 oktober 2012: "Modo di far navigabile il fiume Tevere: a joint publication project by
  Caspar van Wittel and Cornelis Meyer and its context", Van Wittel Symposium, Royal Dutch Institute, Rome.

  -16 februari 2012: deelname panel en lezing "Corporate contemporary art collections", ARCO Madrid.

  -6 juni 2010: "Reconstructing Alois Riegl's Roman Baroque", Collegium Historiae Artium, Akademie věd České republiky, Praag

  -9 april 2010: " Narrative to Icon? Depictions of Martyrdom in the San Martino ai Monti", RSA Conference, Venice

  -2-3 oktober 2009: "Riegl's Roman Baroque: a Reconstruction", Viennese Art Historiography Colloquium , Glasgow

  -18 april 2009: "The Theatre of Painting: Iconography and Popular Religious Plays in Early Modern Rome", Biennual Conference Society for Italian Studies, Royal Holloway University of London

  -3 april 2009: "Theatricality in Baroque Painting: interactions between Sacre Rappresentazioni and church decoration in sixteenth-century Florence and Rome", AAH Conference Intersections ,  Manchester Metropolitan University, Manchester

  -11 juni 2008: "Thediaeta: Reviving Pliny's Architectural Heritage in Sixteenth-Century (Sub)urban Rome", Third Annual Conference of the Society of Renaissance Studies, Trinity College, Dublin

  -22 oktober 2007: gastcollege "Landscape and music: religious iconography in Seicento media", Courtauld Institute of Art,Londen

  -29 juni 2007: "Fertile soil: Christian doctrine and the visual exegesis of nature in early Seicento Rome", Symposium Sacred Landscape and Visual Exegesis in Early Modern Europe , 28-30 juni 2007, Institut National d'Histoire de l'Art, Parijs

  -22 maart 2007: "The Monk's Cell and the Villa: Tendencies in Counter-Reformation Villeggiatura", Renaissance Society of American Annual Conference, 22-24  March, 2007, Miami

  -30 maart 2005: Lezing: "Opera: Painting, Travertine and Music in the San Martino ai Monti", British School at Rome, Rome

  -27 februari 2004: Lezing "Elsheimer's reception in early modern Rome: Odoardo Farnese and levels of meaning in the Contento", congres Adam Elsheimer und sein römischer Kreis , Rome, Bibliotheca Hertziana

  -28 june 2003: Lezing "Landscapes, hermits and hermitages: the Buen Retiro and Claude's series of Penitent Saints", op het congres Claude Lorrain: Roman Landscape Painting 1620-1690 , British School at Rome.

  -28 februari 2000: "Dughet und der Prior Filippini: eine späte Reformin San Martino ai Monti", conferentie Bilder im Aufbruch. Aspekte nachtridentinischer Kunst in Rom, Bibliotheca Hertziana

  Collegium Historiae Artium

  Lezingen en congressen in Nederland (selectie)

  -24 november 2011, lezing 'Bedrijfscollecties: Kunst en collectie, historische en hedendaagse begrippen', Symposium Kunst en mecenaat , Academie Beeldende Kunsten Maastricht

  -26 mei 2011, Panellid 'Het M-woord: markt en mecenaat in de huidige kunstwereld', Congres Cultuur & Markt , Scheltema Leiden

  -13 april 2011, 'Odoardo Farnese en diens "voorliefde" voor de "kunst"', De grootste mecenas aller tijden? , Spui 25/Prins Bernhard Fonds

  -9 februari 2011, radio-interview over bedrijfscollecties in Nederland, in Lunch , 13.15 uur.

  -11 november 2010, 'De rol van bedrijfscollecties in de kunstwereld', voorzitter debat Spui 25, Amsterdam

  -15 september 2010, 'Metamorfosen van de Sint Pieter: veranderende kunsthistorische perspectieven rond 1900', Spui 25

  -25 juni 2010, "Passeri and the viewer: intended religious responses to Baroque art", The Secret Lives of Artworks , Leiden, 24-26 juni 2010

  -11 november 2009, presentatie vanhet boek Bedrijfscollecties in Nederland/Corporate Art Collections in the Netherlands , in de Westergasfabriek te Amsterdam.

  -15 mei 2009: openingstoespraak "Wahlverwandtschaften", Museum Oranjewoud, Heerenveen

  -6 december 2007: "De toekomst  van bedrijfscollecties in Nederland?", Spui 25 (Amsterdam) bij de presentatie van Eigenlijk Eigentijds , de catalogus van de kunstcollectie van De Nederlandsche Bank

  -12 november 2007: "Bedrijfscollecties tussen publiek-private initiatieven en 'erfgoedisering'. Een maatschappelijke geschiedenis van 1960 tot nu", VBCN symposium, Amsterdam

  -8 november 2007: "The San Martino ai Monti as a Theatre of Painting: Churches, Artists and Plays in Mid-Seventeenth-Century Rome", Conferentie Officine del Nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma , Simposio Internationale, Utrecht, 7-10 november 2007

  -25 mei 2007: voordracht "Kunstgeschiedenis tussenzien en waarnemen: de lespraktijk", DANS studiedag Visuele Cultuur en onderwijs in de Geesteswetenschappen , Trippenhuis, Amsterdam

  -13 juni 2006: "Grafische vormgeving bij de PTT en de functie vande DEV", BNO-Noord,Groningen

  - augustus 2005: "De heremiet op het Romeinse 17de eeuwse toneel: een illuster voorbeeld", Zomerschool Le nuove musiche , Utrecht, Istituto Cervantes, Festival Oude Muziek

  -26 juni 2004: "Translated Architecture? Italian theory and Dutch housing" congres Vita di Casa: wonen, eten en kleden in vroegmodern Italië , Werkgroep ItaliëStudies/Istituto Italiano di Cultura, Amsterdam

  PP-presentatie "Kunstgeschiedenis tussen zien en waarnemen", 25/5/2007

  Aankonding Symposium Bedrijfscollecties in Nederland

 • English summary

  Research focus

  Arnold Witte is specialised in the field of artistic patronage, both in the Early Modern Period and the present day. His research focuses on the way art has been commissioned by patrons and the way this has (had) an impact on the meanings of these works of art. From this perspective, he is working both on patronage in seventeenth-century Italy, especially the patronage of ecclesiastical patrons and the functioning of religious art, and he focuses on contemporary art and the role this plays in the corporate world through corporate art collections.

  Academic positions

  Arnold Witte is associate professor in Cultural Policy. Between 2008 and 2014 he was coordinator of the MA programme of Dutch Art in European Context, and he was Head of Studies of the department Art, Religion and Cultural Studies of the University of Amsterdam between 2010 and 2014. Apart from that, he has also lectured in the history of art at University College Amsterdam between 2010 and 2012.

   

  Between 2015 and 2018, he is affiliated with the Royal Netherlands Institute in Rome, as Director of studies in Art HIstory. He will be continuing his research there and teach courses on early modern and contemporary art in Italy, and in exchange with the Netherlands. http://www.knir.it

   

  Between 2005 and 2015 he was also honorary secretary (and former webmaster) of the Dutch Society for Italian Studies (Werkgroep Italiestudies), organising conferences and meetings. He is a member of the international advisory board of the journal Explorations in Renaissance Culture, member of the international advisory board of the online Journal of Art Historiography, and member of the Comité de Redaction of Perspective, the historiographic journal of the french Institut National de l'Histoire de l'Art in Paris.

  Patronage in 17th century Rome

  Arnold Witte has published widely on Italian art, especially Baroque art in Rome. His particular attention goes to iconography and patronage of Counter Reformation painting, in conjunction with institutional networks of both the Catholic Church and secular authorities. This approach is exemplified in his book on the Palazzetto Farnese (The Artful Hermitage , L'Erma di Bretschneider, Rome 2008, for which he received in 2012 the triannual prize of the Dutch Werkgroep Italiestudies as best publication by a Dutch author on an Italian art historical subject) and the article on Domenichino's decoration at the Cappella dei Santi Fondatori in Grottaferrata, where the motives of Cardinal Odoardo Farnese (1573-1626) to commission art both for his own palace in Rome as well as for other locations were explained not as a result of artistic tastes or preferences, but by means ofFarnese's ecclesiastical position and obligations within the hierarchy of the Catholic Church. Aninstitutional approach makes clear that manyof theworks of art he commissioned from Annibale Carracci, Domenichino and Lanfranco reflect his attempts to adopt himself to the shifting expectations of the Vatican authorities towards cardinal protectors. As an ongoing project, Witte is working on concerns the church of San Martino ai Monti in Rome, which was decorated by Gaspar Dughet between 1648 and 1651.

  Artful Hermitage on Google Books

  Corporate Patronage of the Arts

  This institutional approach to patronage and the meaning of art was also applied by Witte to other fields, in particular to twentieth-century corporate art commissioning and collecting. In his book on the Dutch Post offices and their policy to commission graphic artists and industrial designers (Design is geen vrijblijvende zaak, 2006), he has argued that not the persons shaping this tradition are the key to understand these developments, but their respective positions in the state company itself and in other functions within society. From this perspecive, the closing down of the arts and design department of the PTT in 2002 can be explained as a result of institutional and organizational changes leading to a more professional attitude towards the arts and design. These attitudes opposed and ultimately obstructed the ideologically charged goals and aims of the artistic patronage of the arts & design department.

  With respect to the phenomenon of corporate art collecting in present-day Netherlands, the increasing professionalisation with respect to arts and business is also expressed in the varying functions that art collections serve within companies, and in the wider context of the Dutch art world. The recent book of which Witte was co-editor and co-author, Bedrijfscollecties in Nederland / Corporate Art Collections in the Netherlands , (Rotterdam: VBCN/NAi 2010) analyses the ongoing discussions on the Stuyvesant and the ABN-AMRO collections, for example, which precisely reflect the different expectations that several parties in this field have with respect to corporate art collections.

  At present, Witte is preparing a project on the international situation of corporate art collections, and especially the relations between the state and private parties in cultural policy after 1945.

  Dutch Corporate Art Collections (NAi Publishers)

  Historiography of the Italian Baroque

  Thirdly, Witte is conducting research in the field of art historiography, in particular the way the Italian Baroque has been studied in the late nineteenth and first half of the twentieth century. One of the key figures in this context was Alois Riegl, whose seminal lectures on the subject were published only partially after his death in 1908 in Die Entstehung der Barockkunst in Rom (The Origins of the Baroque in Rome). With the translation of this book into English (in cooperation with Andrew Hopkins of the Università dell'Aquila) and introductions on its publication and the history of its academic reception (by Alina Payne, Andrew Hopkins and Arnold Witte), the aim is to understand how Riegl's attempt to throw a new light on this subject is a result of, and in turn exerted influence on, scholars in the Viennese, German and international academic contexts. It also shows how Riegl did not restrict himself methodologically to formalist discussions of works of art, applied but  a much broader methodological perspective to this field than in earlier publications. In fact, the term 'Kunstwollen', which is often seen as quintessence of his thinking, played a minor role in this book, indicating that he shifted away from it towards a much more historical approach of seventeenth-century art. This project was published in 2010 by the Getty Research Institute.
  Apart from this book, Witte was also guest-editor for the international journal for Italian Studies, Incontri, for a part on the Dutch and Flemish study of Italian Seicento art in the last century. The project now taken up by Witte and Hopkins comprises a translation and commentary on the 'Kommentar' written by Hans Rose, a pupil of Heinrich Wölfflin, in the latter's 1926 fourth edition of his Renaissance and Baroque book of 1888.

  Reviews

  Arnold Witte is a regular reviewer of art historical publications, both on seventeenth-century Italian art as on modern and contemporary collections, for Boekman , Incontri , Simiolus , Sixteenth-century Journal and H-Arthist amongst others. His most recent review can be read on the H-Arthist network, and is on Loredana Lorizzo's book on the seventeenth-century Roman art dealer Pellegrino Peri.

  Review Lorizzo

  Dutch Society for Italian Studies

  Explorations in Renaissance Culture

  Journal of Art Historiography

 • Publications

  2019

  • Witte, A. A. (2019). Scale, Space and Spectacle: Church decoration in Rome, 1500-1700. In P. M. Jones, B. Wisch, & S. Ditchfield (Eds.), A Companion to Early Modern Rome, 1492-1692 (pp. 459-481). (Brill's Companions to European History; Vol. 17). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004391963_026 [details]
  • Witte, A., van Kemenade, E., Graaf, N., & Terburg, J. (2019). Codifying the Genre of Early Modern Guidebooks: Oskar Pollak, Ludwig Schudt and the Creation of Le Guide di Roma (1930). In A. Blennow, & S. Fogelberg Rota (Eds.), Rome and The Guidebook Tradition : From the Middle Ages to the 20th Century (pp. 313-338). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110615630-009, https://doi.org/10.1515/9783110615630 [details]

  2018

  • Witte, A. A. (2018). Sociable Solitude: The Early Modern Hermitage as Proto-Museum. In K. A. E. Enenkel, & C. Göttler (Eds.), Solitudo: Spaces, Places, and Times of Solitude in Late Medieval and Early Modern Cultures (pp. 405-450). (Intersections : interdisciplinary studies in early modern culture; Vol. 56). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004367432_014 [details]

  2016

  • Witte, A. (2016). 'An appendix of manageable proportions': Heinrich Wölfflin and Hans Rose between Baroque Studies and National-Socialism. Journal of Art Historiography, 14, [AW1]. [details]
  • Witte, A. (2016). Lost Frescoes, a Forgotten Saint and a Rediscovered Play: S. Magno in Cittaducale. In M. Verhoeven, L. Bosman, & H. van Asperen (Eds.), Monuments & Memory: Christian Cult Buildings and Constructions of the Past: Essays in honour of Sible de Blaauw (pp. 349-360). (Architectural crossroads : studies in the history of architecture; Vol. 3). Turnhout: Brepols. [details]
  • Witte, A. (2016). [Review of: D. Reynolds-Cordileone (2014) Alois Riegl in Vienna 1875–1905: An Institutional Biography. Studies in Art Historiography]. Austrian History Yearbook, 47, 225-226. [details]
  • Witte, A., & Hopkins, A. (2016). Hans Rose, Commentary to Heinrich Wölfflin, Renaissance and Baroque, fourth edition, Munich: Bruckmann, 1926, 181-328: translation. Journal of Art Historiography, 14, [WHR1]. [details]

  2015

  2014

  • Witte, A. (2014). Architecture and Bureaucracy: The Quirinal as an Expression of Papal Absolutism. Melbourne Art Journal, 13, 162-177. [details]
  • Witte, A. (2014). Passeri's Vite. The Swan Song of the Counter-Reformation Theory of 'Living Art'. In C. van Eck, J. van Gastel, & E. van Kessel (Eds.), The secret lives of artworks: exploring the boundaries between art and life (pp. 200-220). Leiden: Leiden University Press. [details]

  2013

  • Brands, F. E. M., & Witte, A. A. (2013). 'Healing environment' en het lot van autonome kunst in ziekenhuizen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157, A6109. [details]

  2012

  • Witte, A. (2012). Pauselijke centralisatie in steen: het Quirinaal als architectonische uitdrukking van bestuurshervormingen. In F. W. Lantink, & J. Koch (Eds.), De paus en de wereld: geschiedenis van een instituut (pp. 209-222, 420-422). Amsterdam: Boom. [details]

  2011

  • Witte, A. (2011). Introduzione alla trascrizione. In M. Guardo (Ed.), Sul biondo Tevere: il restauro del codice 34 K 16 della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma (pp. 29-33). (Salviamo un codice). Padova: Nova Charta. [details]
  • Witte, A. (2011). The power of repetition: Christian doctrine and the visual exegesis of nature in sixteenth- and seventeenth-century painting. In D. Ribouillault, & M. Weemans (Eds.), Le paysage sacré: le paysage comme exégèse dans l'Europe de la première modernité = Sacred landscape: landscape as exegesis in early modern Europe (pp. 93-112). Firenze: Olschki. [details]
  • Witte, A. (2011). Trascrizione del testo olandese e italiano: Modo di far navigabile il fiume Tevere dà Perugia à Roma: pensieri del Mayer disegnati dal sig.r. Gasparo Van Wittel olandese in Roma ne primi anni, che da giovane vi venne da Olanda: Cod. di carte 65. In M. Guardo (Ed.), Sul biondo Tevere: il restauro del codice 34 K 16 della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma (pp. 35-73). (Salviamo un codice). Padova: Nova Charta. [details]

  2010

  • Witte, A. (2010). Reconstructing Riegl’s 'Entstehung der Barockkunst in Rom'. In A. Riegl, A. Hopkins, A. Witte, & A. Payne (Eds.), The origins of Baroque art in Rome: edited and translated (pp. 34-59). (Texts & documents). Los Angeles, CA: Getty Research Institute. [details]

  2009

  • Witte, A. (2009). Federico Zuccari’s 'Dode Christus met engelen': een driedubbele nagedachtenis. Incontri: rivista europea di studi italiani, 24(1), 45-53. [details]

  2008

  • Witte, A. (2008). Professionalisering als paradoxale trend: bedrijfscollecties in Nederland. Boekman, 20(76), 83-87. [details]
  • Witte, A. A. (2008). Paying for frescos in stone: financial aspects of the decoration of S. Martino ai Monti in Rome. The Burlington Magazine, 150(1260), 182-186. [details]

  2017

  • Witte, A. (2017). Alois Riegl, Die Entstehung der Barockkunst in Rom, 1908. In A. Bacchi, & L. Barroero (Eds.), La riscoperta del Seicento: I libri fondativi (pp. 23-32). Genova: Sagep Editori. [details]

  2015

  • Ronnes, H., & Witte, A. (2015). The Dutch Renaissance in a straightjacket: recent research on Netherlandish Art and Architecture in the Netherlands. Explorations in Renaissance Culture, 41(1), 94-115. https://doi.org/10.1163/23526963-04101005 [details]
  • Witte, A. A. (2015). Wölfflin's Grundbegriffe as a psychological palimpsest? Review of Heinrich Wölfflin's Principles of Art History (2015). Journal of Art Historiography, 13, 1-4.

  2014

  • Witte, A. (2014). Kat. nr. 57: Pieter Sluiter (1675-ca. 1713) nach Jan Goeree (1670-1731): Das Pantheon alt und neu. In S. Frommel, & E. Leuschner (Eds.), Architektur- und Ornamentgraphik der frühen Neuzeit: Migrationsprozesse in Europa = Gravures d'architecture et d'ornement au début de l'époque moderne: processus de migration en Europe (pp. 124-125). Roma: Campisano Editore. [details]

  2013

  • Witte, A. (2013). From Narrative to Icon: Depictions of Martyrs in San Martino ai Monti. In C. Behrmann, & E. Priedl (Eds.), Autopsia: Blut- und Augenzeugen: extreme Bilder des christlichen Martyriums (pp. 167-180). München/Paderborn: Wilhelm Fink. [details]

  2012

  • Witte, A. (2012). Università, arte e società: la presenza d'arte contemporanea all'Università di Amsterdam dagli anni 50 fino ad oggi. In N. Barrella, & G. Salvatori (Eds.), Le aule dell'arte: arte contemporanea e università (pp. 93-102). Napoli: Luciano Editore. [details]

  2011

  • Witte, A. (2011). Een eigenzinnig kunstverzamelaar [Bespreking van: J.F. Heijbroek (2010) Frits Lugt: 1884-1970: leven voor de kunst: biografie]. Boekman, 23(87), 108-109. [details]
  • Witte, A. (2011). Goed voorbeeld doet goed volgen: bedrijfscollecties en het maatschappelijke draagvlak voor de kunst. Boekman, 23(87), 63-68. [details]

  2010

  • Riegl, A., Hopkins, A., Witte, A., & Payne, A. (2010). The origins of Baroque art in Rome: edited and translated. (Texts & documents). Los Angeles, CA: Getty Research Institute. [details]
  • Witte, A. (2010). De Italiaanse Barok in de Nederlandse en Belgische kunstgeschiedenis: historiografische tradities in vergelijkend perspectief: symposium Gent, november 2009. Incontri: rivista europea di studi italiani, 25(2), 100-104. [details]

  2009

  • Barendregt, J., Kamstra, S., van der Star, M., & Witte, A. (2009). Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands. Rotterdam: NAi Uitgevers. [details]

  2008

  • Witte, A. (2008). The iconography ex contrario of the 'Contento', or: Odoardo Farnese as a patron of Elsheimer. In A. Thielemann, & S. Gronert (Eds.), Adam Elsheimer in Rom: Werk - Kontext - Wirkung : Akten des Internationalen Studientages der Bibliotheca Hertziana, Rom, 26. - 27. Februar 2004 (pp. 157-177). München: Hirmer. [details]
  • Witte, A. A. (2008). The artful hermitage: the palazzetto Farnese as a counter-reformation Diaeta. (LermArte; No. 2). Roma: L'Erma di Bretschneider. [details]
  • Witte, A. A. (2008). The San Martino ai Monti as a theatre of painting: churches, artists and plays in mid-seventeenth-century Rome. In H. Hendrix, & P. Procaccioli (Eds.), Officine del nuovo: sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma : atti del Simposio internazionale, Utrecht 8-10 novembre 2007 (pp. 65-70). Manziana: Vecchiarelli. [details]

  2007

  • Witte, A. (2007). Hermits in High Society: Private Retreats in Late Seicento Rome. Melbourne Art Journal, 9/10, 104-119. [details]
  • Witte, A. A. (2007). Beeld voor Beeld - Klassieke Sculptuur in Prent. Amsterdam: Allard Pierson Museum. [details]

  2018

  • Witte, A. (2018). In tune with Italy? Julius von Schlosser and the Musikinstrumentensammlung in the Neue Hofburg. In L. Lorizzo (Ed.), L'Italia di Julius von Schlosser (pp. 113-126). (Vedere e rivedere; Vol. 1). Rome: De Luca Editori d'Arte. [details]
  • Witte, A. (2018). Pier Leone Ghezzi's Albums with Drawings: between Studio Practice and Noble Passtimes. In V. Segreto (Ed.), Libri e Album di Disegni 1550-1800: Nuove prospettive metodologiche e di esegesi storico-critica (pp. 169-174). De Luca Editori d'Arte. [details]

  2017

  • Kackovic, M., & Witte, A. (2017). De relatie tussen kunst en werknemer: Bedrijfscollecties als casus. Boekman, 29(113), 24-27. [details]
  • Witte, A. (2017). Van sociaaldemocratisch ideaal naar het ego van de CEO: Bedrijfscollecties aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De Witte Raaf, 31(186), 16-17. [details]

  2014

  2013

  • Witte, A. A. (2013). I manoscritti della navigazione: un'opera in collaborazione tra Gaspar van Wittel e Cornelis Meyer? In M. M. Breccia Fratadocchi, & P. Puglini (Eds.), Gaspar van Wittel: i disegni: la collezione della Biblioteca Nazionale di Roma (pp. 53-60). Rome: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [details]

  2012

  • Witte, A. (2012). Cultuurbeleid in oorlogstijd [Bespreking van: B. van Berkel (2012) Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980): een leven lang nationaal-socialist]. Boekman, 24(92), 112-114. [details]
  • Witte, A. (2012). Formalism in the first half of the twentieth century: ‘pure science’ or a case of effective rhetoric? [Review of: M.B. Frank, D. Adler (2012) German art history and scientific thought: beyond formalism]. Journal of Art Historiography, 7, AW/1. [details]
  • Witte, A. (2012). [Review of: L. Lorizzo (2010) Pellegrino Peri: il mercato dell'arte nella Roma barocca]. ArtHist : H-net Information Network for Art History, 17.01.2012, 2574. [details]

  2010

  • Witte, A. (2010). Nederlandse bedrijfscollecties: verwachtingspatronen, kunstidealen en de realiteit. In S. Kamstra, D. Petovic, J. Rietbergen-Barendrecht, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Verslag symposium Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (pp. 17-27). Amsterdam: Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. [details]
  • Witte, A. (2010). [Review of: P. Cavazzini (2008) Painting as business in early seventeenth-century Rome]. Simiolus, 34(1), 65-68. [details]

  2009

  • Barendregt, J., Kamstra, S., van der Star, M., & Witte, A. (2009). Introduction = Inleiding. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 18-21). Rotterdam: NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). Controversy corridor, corporate art en branch museum: een internationaal perspectief op bedrijfscollecties = Controversy corridor, corporate art and branch museum: an international perspective on corporate art collections. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 153-175). Rotterdam: NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). L’art pour l’art? De legitimatie van bedrijfscollecties in Nederland = L’art pour l’art? The legitimization of corporate art collections in the Netherlands. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 33-53). Rotterdam: NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). Werknemersappreciatie voor bedrijfscollecties: legitimatie en realiteit = Employees' appreciation of corporate collections: legitimization and reality. In J. Barendregt, S. Kamstra, M. van der Star, & A. Witte (Eds.), Bedrijfscollecties in Nederland = Corporate art collections in the Netherlands (pp. 97-109). Rotterdam: NAi Uitgevers. [details]
  • Witte, A. (2009). [Review of: S. Schütze (2007) Kardinal Maffeo Barberini, später Papst Urban VIII., und die Entstehung des römischen Hochbarock]. Journal für Kunstgeschichte, 13(3), 170, 172-174. [details]

  2008

  • Witte, A. (2008). [Review of: C. de Bondt (2006) Royal tennis in renaissance Italy]. The Sixteenth Century Journal, 39(1), 163-164. [details]
  • Witte, A. (2008). [Review of: T. Rohark (2007) Intarsien: Entwicklung eines Bildmediums in der italienischen Renaissance]. Journal für Kunstgeschichte, 12(1), 54-57. [details]

  2007

  • Witte, A. A. (2007). [Review of: C. Hendriks, B.W. Meijer (2003) Northern landscapes on Roman walls : the frescoes of Matthijs and Paul Bril; F. Cappelletti (2006) Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580 – 1630; F. Cappelletti (2006) Archivi dello sguardo : origini e momenti della pittura di paesaggio in Italia : atti del convegno, Ferrara, Castello Estense, 22 - 23 ottobre 2004]. Journal für Kunstgeschichte, 4(11), 303-307. [details]

  2006

  • Witte, A. (2006). Architectuur in vertaling: Italiaanse en Nederlandse bouwtradities in de zeventiende eeuw. Incontri: rivista europea di studi italiani, 21(2), 151-160. [details]
  • Witte, A. A. (2006). 'Design is geen vrijblijvende zaak'. Organisatie, imago en context van de PTT-vormgeving tussen 1906 en 2002. Breda/Rotterdam: De Beyerd/NAi. [details]
  • Witte, A. A. (2006). [Review of: C. Loisel (2004) Ludovico, Agostino, Annibale Carracci (Inventaire général des dessins italiens; 7)]. Journal für Kunstgeschichte, 10(3), 265-268.
  • Witte, A. A. (2006). [Review of: N. Courtright (2004) The Papacy and the art of reform in sixteenth-century Rome : Gregory XIII's Tower of the Winds in the Vatican]. Journal für Kunstgeschichte, 10(1), 17-19. [details]

  Media appearance

  • Witte, A. (26-01-2019). Ziekenhuiskunst: Van alles te zien in gang en op zaal. Wordt je hier beter van? [Print] Het Parool. Ziekenhuiskunst: Van alles te zien in gang en op zaal. Wordt je hier beter van?.
  • Witte, A. (08-02-2017). Bedrijfscollecties hebben vaak uitstekende neus voor jong talent [Print] De Volkskrant. Bedrijfscollecties hebben vaak uitstekende neus voor jong talent.
  • Witte, A. (08-02-2017). De kunstaankoop overleeft het bedrijf [Print] NRC. De kunstaankoop overleeft het bedrijf.

  Talk / presentation

  • Witte, A. (speaker) (6-6-2019). Narratives of Corporate Collections: Concluding Remarks, Symposium: Corporate Collections of Contemporary Art, Brussel, Belgium.
  • Witte, A. (speaker) (29-5-2019). L'occhio artistico e riflesso aziendale - Arte al Lavoro, Università di Salerno.
  • Witte, A. (speaker) (23-11-2018). The Qualities of Art - Corporate Collections in the Netherlands and their Aims, De Nederlandsche Bank.
  • Witte, A. (keynote speaker) (5-12-2017). Committenza senza gusto? I cardinali, le istituzioni e le arti fra Seicento e Settecento, Ecole Francaise de Rome.
  • Witte, A. (speaker) (15-12-2016). Cardinals and their Titular Churches, The Early Modern Cardinal, Oxford, United Kingdom.
  • Witte, A. (keynote speaker) (29-11-2016). Grimaldi, Dughet, e la decorazione di San Martino ai Monti: uno spettacolo teatrale religioso, Istituto Storico Austriaco, Rome.
  • Witte, A. (invited speaker) (25-11-2016). More than Money: Recent Research on Dutch Corporate Collecting, International Association of Corporate Collections of Contemporary Art.
  • Witte, A. (invited speaker) (15-10-2016). ¿Coleccionar para el presente o para el futuro? Las colecciones de arte corporativas entre los museos, las fundaciones, las casas de subastas y el público?, La responsabilidad social de construir un patrimonio artístico, Barcelona, Spain.
  • Witte, A. (invited speaker) (14-10-2016). (Re)creating the landscape: the Madonna and early modern devotional painting in Italy, Krajina a venkov v baroku / Landscape and Countryside in Baroque, Horní Jiřetín and Jezeří Chateau, Czech Republic.
  • Witte, A. (invited speaker) (14-4-2016). More than Money: Traditions and recent developments in Dutch corporate collecting, Connection, Warschau, Poland.
  • Witte, A. (keynote speaker) (12-4-2016). L'iconografia delle Madonne nel Paesaggio di Giovanni Bellini: Un nuovo approccio storico-ecclesiastico, Pinacoteca Nazionale di Ferrara.
  • Witte, A. (speaker) (31-3-2016). Cardinal protectors in the Early Modern period – a disputed position, Renaissance Society of America, Boston.
  • Witte, A. (invited speaker) (18-3-2016). Alois Riegl's Entstehung der Barockkunst in Rom. Un non finito indicando la strada verso l'uso di fonti scritte sul Barocco, Libri Fondativi - Progetto Barocco, Rome, Italy.
  • Witte, A. (invited speaker) (15-3-2016). Time, Taste and Power, Book presentation: Clare Robertson, Rome 1600 - The city and the visual arts under Clement VIII, Rome, Italy.

  Others

  • Witte, A. (organiser) & Donato, M. P. (organiser) (8-11-2018 - 9-11-2018). Lettere, corrispondenze, reti epistolari: a che punto siamo?, Rome, Italy (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser), Capitelli, G. (organiser) & de Nile, T. (organiser) (20-9-2018 - 21-9-2018). Fiamminghi al Sud, Rome, Italy (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser) & Segreto, V. (organiser) (30-5-2018 - 1-6-2018). Libri e Album di disegni nell'età moderna 1550-1800, Rome, Italy. L’Accademia di Belle Arti di Roma, in collaborazione con il Koninklijk Nederlands Instituut Rome, presenta la prima edizione del (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (examiner) (17-11-2016). Ph.D. thesis defense Observable Persuaders (examination).
  • Witte, A. (organiser) (10-6-2016). I Cardinali moderni tra Roma e il mondo, Rome, Italy (organising a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (participant) (21-4-2016). Withdrawal and Engagement in the Long 17th Century, Copenhagen, Denmark (participating in a conference, workshop, ...).
  • Witte, A. (organiser), Pattenden, M. (organiser) & Hollingsworth, M. (organiser) (31-3-2016). Renaissance Society of America, Boston. The Early Modern Cardinal - Historiography, Biography and Power (3 sessions) (organising a conference, workshop, ...).

  2017

  • Jonker, M. J. (2017). The academization of art: A practice approach to the early histories of the Accademia del Disegno and the Accademia di San Luca. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Academische Reizen
   Reisbegeleider