For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In 1576 gingen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden hun eigen weg, waarbij de Zuidelijke Nederlanden onderdeel bleven van het Spaans Imperium. Het Noorden erkende niet langer een vorst als hoogste machthebber waardoor het als een republiek te boek kwam te staan. Bij een republiek wordt vaak van een bottom-up benadering van politiek uitgegaan (betrokkenheid van de bevolking, regenten) terwijl bij een monarchie al snel wordt gedacht aan een kleine elite (adel en vorst) die haar macht van bovenaf oplegt. Dit laatste zou veelal op absolutistische wijze gebeuren, wat vaak wordt geïllustreerd met behulp van Franse voorbeelden. De laatste jaren is er een kentering in dit beeld gekomen: ‘absolutisme’ betekende in de praktijk helemaal geen ongelimiteerde macht en binnen een monarchie werd er niet uitsluitend top-down bestuurd. Dit betekent ook dat de zwart-wit scheiding (een vaak impliciet vooroordeel) tussen een republiek en een monarchie opnieuw bestudeerd dient te worden op basis van grondig bronnenonderzoek. In deze lezing onderzoek ik of en hoe de regelgeving van Holland en Vlaanderen van elkaar verschilden. De bronnen die ik hiervoor gebruik zijn provinciale wet- en regelgeving uit de periode 1576-1702. De data van deze kustgewesten wordt aangevuld met informatie uit 108 plakkaatboeken over andere gewesten. De hypothese die leidend is bij beide projecten luidt: ‘Wetgeving werd overgenomen uit nabijgelegen gebieden om adequaat het hoofd te bieden aan problemen.’

Detail Summary
Date 12 November 2019
Time 15:30 - 17:00
Location Bushuis/Oost-Indisch Huis
Room VOC-zaal
ACSGA

CV

Dr. C.A. (Annemieke) Romein (1984) promoveerde in 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar het gebruik van vaderlandterminologie (vaderland, patria, patriot) in Hessen-Kassel, Gulik en Bretagne (1644-1652). Vanaf september 2017 is zij werkzaam aan de Universiteit van Gent waar zij lid is van het Instituut voor Vroegmoderne Geschiedenis en het Ghent Center for Digital Humanities Research Lab. In Gent werkt zij aan het Rubicon-project ‘Law and Order: Low Countries?’. Van mei tot en met oktober 2019 werkte zij aanvullend bij de KB (Den Haag) op het project ‘Entangled Histories’ waarbij zij middels computer-training automatische metadatering aan wetgeving toevoegt volgens een al bestaande classificering van het Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. In 2020 zal zij starten met een VENI onderzoek naar ‘A Game of Thrones?’ over wetgeving en bestuur in Holland, Gelderland en Bern (1576-1701).

Bushuis/Oost-Indisch Huis

Room VOC-zaal

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam