For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Het symposium is de publieke afsluiting van het NWO-onderzoeksproject “Delicate Relations: Jews and Muslims in Amsterdam and London”. Dit vergelijkende en interdisciplinaire project richt zich op de relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen.

Detail Summary
Date 28 June 2019
Time 10:00 - 16:00
Location Bushuis/Oost-Indisch Huis

Deze relaties bevinden zich tussen de pool van intensieve samenwerking aan de ene kant en de pool van spanning en conflict aan de andere kant. Wat bindt joden en moslims? Wat drijft hen uit elkaar? Hoe gaan zij met deze krachten om? Het project brengt de relaties tussen joden en moslims in kaart en probeert deze te begrijpen mede in het licht van de politieke en sociale context waarin ze zich voordoen. Tijdens de bijeenkomst worden ’s ochtends de belangrijkste resultaten van het project gepresenteerd en is er ’s middags de gelegenheid belangrijke thema’s uit het project in workshops verder uit te diepen.

Programma

10.00 Inloop met koffie en thee

10.15 Welkom en korte inleiding op het project “Delicate Relations: Jews and Muslims in Amsterdam and London” door Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)

10.30 dr. Mark Roscam Abbing – directeur Samenleving en Integratie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, “Werken aan samenleven.”

10.45 Gelegenheid tot het stellen van vragen.

11.00 Koffie en thee

11.20 Suzanne Roggeveen, Msc (UvA): Joden en moslims in Amsterdam: het (her)structuren van ideeën en emoties over de ander

11.40 Susanne van Esdonk, MA (UvA): “Het is moeilijk, maar essentieel”: constructieve relaties tussen joden en moslims in Londen

12.00 Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA): Relaties tussen joden en moslims en het maatschappelijk krachtenveld in internationaal vergelijkend perspectief: inzichten en uitdagingen

12.30 Discussie

13.00 Lunch voor alle deelnemers (aangeboden)

14.00 Workshops (en gespreksleiders)

 1. De moskee en de synagoge werken samen
  Erwin Brugmans en Hein Hartogs, Sjoel West, samenwerkend met WIN (Interreligieus West)
   
 2. Joden en Moslims in de media
  Marije van Beek, journalist dagblad Trouw
   
 3. Joden en moslims en de overheid
  Sipco Vellenga, RuG, godsdienstsociologie
   
 4. Educatie
  Gerard Wiegers en Suzanne Roggeveen, UvA.

15.00 Koffie en thee

15.20 Plenaire terugkoppeling workshops en discussie, Ammeke Kateman

15.50 Afronding, Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)

16.00 Drankjes en hapjes

Aanmelding

Aanmelding voor het symposium is verplicht. Laat ons voor 15 juni via onderstaande link weten of u komt en aan welke workshop u wilt deelnemen. Geef uw eerste en tweede voorkeur voor een workshop aan. Wij bieden U hiernaast een vegetarische lunch aan. Geeft U ook aan of U hiervan gebruik wilt maken.

Aanmelden

Locatie

Bushuis/ Oost-Indisch Huis, VOC zaal

Bushuis/Oost-Indisch Huis
Bushuis/Oost-Indisch Huis

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Organisatie

Susanne van Esdonk, MA
Suzanne Roggeveen, Msc
Dr Sipco Vellenga
Prof dr. Gerard Wiegers