For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Boekpresentatie van Irene de Jong, 'Narratology and classics: a practical guide', uitgegeven door Oxford University Press.

Detail Summary
Date 12 September 2014
Time 17:00 - 19:00
Location Spui 25

Een van de verbindende factoren van Europa is de literatuur. Zoals Erich Auerbach en Ernst Curtius al lieten zien, vinden we dezelfde thema's en technieken in literaire teksten door de eeuwen en over grenzen heen. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan het nieuwe boek van Irene de Jong, hoogleraar Oud-Grieks aan de UvA: Narratology and classics: a practical guide, Oxford University Press 2014). Hierin bespreekt zij centrale narratologische concepten aan de hand van Griekse en Latijnse voorbeelden, uiteraard voorzien van vertalingen, maar ook van passages uit moderne romans.  Voor ieder verschijnsel geeft zij zowel een oud als een modern voorbeeld.  Deze opzet is bedoeld om de continu├»teit van oude technieken in moderne romans te laten zien maar ook de vaak verrassende moderniteit van klassieke narratieve teksten.  

 

Om de publicatie van dit boek luister bij te  zetten presenteert Spui 25 op vrijdag 12 september (17-19 uur) een Estafette van de Europese literatuur. Zes specialisten op het terrein van een van de Europese talen bespreken hun favoriete prolepsis: een (expliciete of impliciete) vooruitwijzing naar een later gebeurtenis in het verhaal. Zij laten zien hoe een en dezelfde techniek heel verschillend ingezet wordt door schrijvers en ook een heel verschillende kleuring (ironisch, tragisch, of moralistisch) kan krijgen. De specialisten zijn: Henk van der Liet (Scandinavisch), Manet van Montfrans (Frans), Rudolph Glitz (Engels), Hero Hokwerda (Nieuw-Grieks), Piet Gerbrandy (Latijn) en Irene de Jong (Oudgrieks). Als afsluiting zal aan professor Mieke Bal het eerste exemplaar van het boek overhandigd worden.

 

De toegang is vrij maar men moet zich wel van te voren opgeven bij Spui 25.

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam