Photographer: Dam, Peter van

dr. P.H. (Peter) van Dam

Nederlandse Geschiedenis
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Room number: E 1.15
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • p.h.vandam@uva.nl
  T: 0205254466
  T: 0205254464

Dr. Peter van Dam is a Senior Lecturer in history at the University of Amsterdam. His research explores how citizens have translated their concerns into initiatives to shape their societies. He has been particularly interested in the intersection between religion and civil society. In recent years, he has pursued critiques of the global market and development activism in research on the fair trade movement. His current project focuses on the impact of civil society on the development of consumer society.

 

Selected publications

 • “In search of the citizen-consumer: fair trade activism in the Netherlands since the 1960s.” BMGN – Low Countries Review 132 (2017) 3, 139-166
 • “Constructing a modern society trough ‘depillarization’. Understanding post-war history as gradual change.” Journal of Historical Sociology 28-3 (2015): 291-313
 • Religion als Zündstoff. Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945, edited by Peter van Dam and Friso Wielenga. Münster: Waxmann 2013
 • "Vervlochten geschiedenis. Hoe histoire croisée de natiestaat bedwingt." Tijdschrift voor Geschiedenis 125 (2012) 1, 97-109
 • Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011)
 • Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen Arbeiterbewegung (Münster 2010)

 (See 'Publications' for a complete overview of published work)

 

Research and Education

Main topics:

 • Transnational civil society
 • Consumer society
 • Religion in Western Europe since 1789
 • Theory and methods of history

2017

 • van Dam, P. H. (2017). In Search of the Citizen-Consumer: Fair Trade Activism in the Netherlands since the 1960s. BMGN - Low Countries Historical Review, 132(3), 139-166. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.10402 
 • van Dam, P. H. (2017). Introduction: The rise of consumer society. BMGN - Low Countries Historical Review, 132(3), 3-10. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.10396 
 • van Dam, P. H. (2017). Van Breukelen naar Brussel: Fair trade en de transnationale vervlechting van lokaal engagement in de jaren 1960 en 1970. Stadsgeschiedenis, 12(1), 64-74.
 • van Dam, P. H., & Jonker, J. P. B. (2017). The rise of consumer society. BMGN - Low Countries Historical Review, 132(3).
 • van Dam, P. (2017). Saving social history from itself: Moving on from modernisation. Archiv für Sozialgeschichte, 57, 47-64.

2016

2015

 • van Dam, P. (2015). Constructing a Modern Society Through "Depillarization". Understanding Post-War History as Gradual Change. Journal of Historical Sociology, 28(3), 291-313. DOI: 10.1111/johs.12074  [details] 
 • van Dam, P. (2015). Tales of the Market: New Perspectives on Consumer Society in the 20th Century. H-Soz-u-Kult, [2832]. [details] 
 • van Dam, P. (2015). The limits of a success story: Fair trade and the history of postcolonial globalization. Comparativ, 25(1), 62-77. [details] 
 • van Dam, P., & van Trigt, P. (2015). Religious regimes: rethinking the societal role of religion in post-war Europe. Contemporary European History, 24(2), 213-232. DOI: 10.1017/S0960777315000065  [details] 

2014

2013

 • van Dam, P. (2013). Noch van de kerk, noch van de wereld. Het Christelijke Nationaal Vakverbond en het Nederlands protestantisme, 1945-1979. In G. Harinck, & P. van Trigt (Eds.), 'In de vergifkast?' Protestantse organisaties tussen kerk en wereld (pp. 139-154). (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; No. 21). Zoetermeer: Meinema. [details] 

2012

2011

 • van Dam, P. (2011). Een wankel vertoog: over ontzuiling als karikatuur. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(3), 52-77. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-108350  [details] 
 • van Dam, P. (2011). Marching for morals: early struggles in the Dutch Christian worker movement. The Journal of Markets and Morality, 14(2), 373-391. [details] 

2010

 • van Dam, P. (2010). Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen Arbeiterbewegung (1945-1980). (Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart; No. 2). Münster: Waxmann. [details] 

2008

 • van Dam, P. (2008). Sind die Säulen noch tragfähig? ‘Versäulung’ in der niederländischen Historiographie. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 102, 415-433.

2017

 • van Dam, P. H. (2017). The Puzzle of Postcolonial Entanglement: Fair Trade Activism in the 1960s and 1970s. In L. Rehm, J. Kemner, & O. Kaltmeier (Eds.), Politics of Entanglement in the Americas (pp. 115). Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.

2015

 • van Dam, P. (2015). Eine protestantische Nation?: Zur Rolle der Religion in der niederländischen Gesellschaft. In F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Die Niederlande: Ein Länderbericht (pp. 141-180). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. [details] 
 • van Dam, P. (2015). Handel im Tempel? Fair trade und Kirchen in den Niederlanden seit 1945. In W. Damberg, T. Jähnichen, A. Holzem, J-C. Kaiser, F-M. Kuhlemann, & W. Loth (Eds.), Neue Soziale Bewegungen als Herausforderung sozialkirchlichen Handelns (pp. 279-296). Stuttgart: Kohlhammer. [details] 

2014

 • van Dam, P. (2014). 'Een stukje ellende in uw eigen wereldje': Solidariteit met de derde wereld in de Nederlandse vakbeweging. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 231-252, 321-325). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • van Dam, P. (2014). Voorbij verzuiling en ontzuiling als kader in de religiegeschiedenis. In P. van Dam, J. Kennedy, & F. Wielenga (Eds.), Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (pp. 31-53, 386-391). Amsterdam: AUP. [details] 
 • van Dam, P., & Kennedy, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, J. Kennedy, & F. Wielenga (Eds.), Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (pp. 11-29, 385-386). Amsterdam: AUP. [details] 
 • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 

2013

 • van Dam, P. (2013). Das Feindbild als Selbstdeutung. Zur Genealogie von Versäulung und Entsäulung. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (pp. 15-36). (Niederlande-Studien; No. 55). Münster: Waxmann. [details] 
 • van Dam, P., & Wielenga, F. (2013). Einleitung. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (pp. 7-14). (Niederlande-Studien; No. 55). Münster: Waxmann. [details] 

2012

 • van Dam, P. (Author). (2012). Versäulung in den Niederlanden. Web publication/site, Münster: Westfälische Wilhelms-Universität. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Polarisierung und Poldermodell: Versäulung und Entsäulung in den Niederlanden seit 1945. In S. Köppl, & U. Kranenpohl (Eds.), Konkordanzdemokratie: ein Demokratietyp der Vergangenheit? (pp. 99-115). (Tutzinger Studien zur Politik; No. 2). Baden-Baden: Nomos. [details] 

2011

 • van Dam, P. (2011). Staat van verzuiling: over een Nederlandse mythe. Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details] 
 • van Dam, P. (2011). Religiöse Mobilisierung? Religiöse Traditionen in der deutschen und niederländischen Arbeiterbewegung. In A. Liedhegener, & I-J. Werkner (Eds.), Religion zwischen Zivilgesellschaft und politischem System : Befunde - Positionen - Perspektiven (pp. 211-231). Wiesbaden: VS Verlag. DOI: 10.1007/978-3-531-92742-8_9  [details] 

2010

 • van Dam, P. (2010). Zwei ungleiche Nachbarn? Deutsch-niederländische Geschichtsschreibung zwischen Vergleich, Transfer und Verflechtung. Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 21, 121-136. [details] 

2009

 • van Dam, P. (2009). 'In der Weite des Landes ein verlorener Protest’? Der Studentenprotest in westdeutschen und niederländischen Zeitungen, 1965-70. In H. Jürgen, J. Pekelder, F. Bretschneider, & K. Bachmann (Eds.), Eine Welt zu gewinnen!: Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa (pp. 43-58). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. [details] 

2007

 • van Dam, P. (2007). Ein Kanon der niederländischen Geschichte? Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 18, 189-201.

2006

 • van Dam, P. (2006). Studentenproteste der 60er Jahre in deutschen und niederländischen Zeitungen. Forschungsberichte aus dem Duitsland Instituut Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 2, 15-26.

2014

 • van Dam, P. (2014). Nederland na 1800 [Bespreking van: C. Laarman (2013) Oude onbekenden: het politieke en publieke debat [...]; P. de Rooy (2014) Ons stipje op de waereldkaart; B. Enning (2014) Spreken over fout: hoe kinderen van collaborateurs [...]; D. Klein Kranenburg (2013) 'Samen voor ons eigen’: de geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt [...]; F. Baudet (2013) Het vierde wapen: voorlichting, propaganda [...]; M. van der Linde, J. Frieswijk (2013) De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010; A. van Heijst (2014) Gedreven helpers: een geschiedenis van Cordaids voorlopers; R. de Winter (2013) Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland; D. Starink (2013) De jonge jaren van de Luchtmacht [...]; E. van Loo (2013) ‘Eenige wakkere jongens’ [...]; Q. van der Vegt (2013) Take-off: de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten; I. de Haan, P. den Hoed (2013) Een nieuwe staat: het begin van het Koninkrijk [...]; E. Witte (2014) Het verloren koninkrijk: het harde verzet van de Belgische orangisten[...]]. Geschiedenis Magazine, 49(6), 60-62. [details] 

2013

 • van Dam, P. (2013). [Bespreking van: B. Latré (2011) Strijd & inkeer: de kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 128(1), review 22. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-109921  [details] 

2012

 • van Dam, P. (2012). Aan de grens van de beschaving: taboes in geschiedschrijving en kunst [Bespreking van: N. Colin, et al. (2011) Täter und Tabu: Grenzen der Toleranz in deutschen und niederländischen Geschichtsdebatten]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(1), 118-119. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Dubbelrecensie: The dynamics of religious reform [Bespreking van: K. Robbins (2010) The dynamics of religious reform in church, state and society in Northern Europe, 1780-1920. - 1: Political and legal perspectives; J. van Eijnatten, P. Yates (2010) The dynamics of religious reform in church, state and society in Northern Europe, 1780-1920. - 2: The churches]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(4), 598-599. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Geloven in een ontzuild land: secularisering heroverwogen. In E. Borgman, P. J. Dijkman, & P. van Geest (Eds.), Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek (pp. 47-53). Amsterdam: Boom. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Het historisme, een moeras [Bespreking van: H. Paul (2012) Het moeras van de geschiedenis: Nederlandse debatten over historisme]. Athenaeum Boekhandel [website].
 • van Dam, P. (2012). Hoe God veranderde in de Tweede Kamer [Bespreking van: E. Meijerink (2012) Hoe God verdween uit de Tweede Kamer: de ondergang van de christelijke politiek]. Athenaeum Boekhandel [website], 05-07-2012. [details] 
 • van Dam, P. (2012). [Review of: T. Mergel (2010) Propaganda nach Hitler: eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949-1990]. German History, 30(4), 630-631. DOI: 10.1093/gerhis/ghs055  [details] 

2011

 • van Dam, P. (2011). Macht én principes? Waarom het CDA de toekomst niet hoeft te vrezen [Bespreking van: G. Voerman (2010) De conjunctuur van de macht: het Christen Democratisch Appèl 1980-2010]. Athenaeum Boekhandel [website].

2010

 • van Dam, P. (2010). Een geschiedenis van het CNV [Bespreking van: P. Hazenbosch (2009) 'Voor het volk om Christus' wil': een geschiedenis van het CNV]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(1), 144-145. [details] 

2009

 • van Dam, P. (2009). Mannen Gods [Bespreking van: G. Ackermans, M. Monteiro (2007) Mannen Gods: clericale identiteit in verandering]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(1), 111-112. DOI: 10.5117/TVGESCH2009.1.B13  [details] 
 • van Dam, P. (2009). Van 'blank broederschap' naar antiracisme [Bespreking van: E. Meijers (2008) Blanke broeders, zwarte vreemden: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(3), 441-442. DOI: 10.5117/TVGESCH2009.3.B32  [details] 

2008

 • van Dam, P. (2008). [Review of: F.W. Graf, K. Große Kracht (2007) Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 102, 479-481.

2006

 • van Dam, P. (2006). [Review of: E. Ben-Rafael, Y. Sternberg (2005) Comparing modernities. Pluralism versus homogenity – Essays in homage to Shmuel N. Eisenstadt]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 100, 422-423.
 • van Dam, P. (2006). [Review of: R. van der Maar (2007) Welterusten mijnheer de president: Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973]. Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 17, 217-219.

2005

 • van Dam, P. (2005). [Review of: J. Frishman, W. Otten (2004) Religious identity and the problem of historical foundation]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 99.

Book editor

 • van Dam, P., Kennedy, J., & Wielenga, F. (2014). Achter de zuilen: op zoek naar religie in naoorlogs Nederland. Amsterdam: AUP. [details] 
 • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • van Dam, P., & Wielenga, F. (2013). Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945. (Niederlande-Studien; No. 55). Münster: Waxmann. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs