Photographer: Dam, Peter van

dr. P.H. (Peter) van Dam

Nederlandse Geschiedenis
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Room number: E 1.15
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • p.h.vandam@uva.nl
  T: 0205254466
  T: 0205254464

Dr. Peter van Dam is Assistant Professor in Globalisation, Religion and Transnational Civil Society.

His current research on the Dutch fair trade movement focuses on the relationship between civil society and the market and the ways in which citizens have shaped ‘globalisation’. The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has awarded this innovative project with a veni-research grant in 2012.

Selected publications

 • Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam 2014) [edited with Bram Mellink and Jouke Turpijn].
 • Religion als Zündstoff. Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (Münster 2013) [edited with Friso Wielenga].
 • 'Vervlochten geschiedenis. Hoe histoire croisée de natiestaat bedwingt' in: Tijdschrift voor Geschiedenis 125 (2012) 1, 97-109.
 • Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011).
 • Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen Arbeiterbewegung (Münster 2010).

 (See 'Publications' for a complete overview of published work)

Research and Education

Main topics:

 • Fair Trade: consumption, development, and the contested morals of the global marketplace
 • Transnational civil society and the transformations of civic engagement
 • Religion in Western Europe since 1789
 • Transnational history: Histoire croisée and globalization
 • Pillarisation - religion, civil society and politics in the Netherlands in the 20th century

2017

 • van Dam, P. H. (2017). Van Breukelen naar Brussel: Fair trade en de transnationale vervlechting van lokaal engagement in de jaren 1960 en 1970. Stadsgeschiedenis, 12(1), 64-74.

2016

2015

2014

2013

 • van Dam, P. (2013). Noch van de kerk, noch van de wereld. Het Christelijke Nationaal Vakverbond en het Nederlands protestantisme, 1945-1979. In G. Harinck, & P. van Trigt (Eds.), 'In de vergifkast?' Protestantse organisaties tussen kerk en wereld (pp. 139-154). (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; No. 21). Zoetermeer: Meinema. [details] 

2012

2011

 • van Dam, P. (2011). Een wankel vertoog: over ontzuiling als karikatuur. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(3), 52-77. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-108350  [details] 
 • van Dam, P. (2011). Marching for morals: early struggles in the Dutch Christian worker movement. The Journal of Markets and Morality, 14(2), 373-391. [details] 

2010

 • van Dam, P. (2010). Religion und Zivilgesellschaft. Christliche Traditionen in der niederländischen und deutschen Arbeiterbewegung (1945-1980). (Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart; No. 2). Münster: Waxmann. [details] 

2008

 • van Dam, P. (2008). Sind die Säulen noch tragfähig? ‘Versäulung’ in der niederländischen Historiographie. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 102, 415-433.

2015

 • van Dam, P. (2015). Eine protestantische Nation?: Zur Rolle der Religion in der niederländischen Gesellschaft. In F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Die Niederlande: Ein Länderbericht (pp. 141-180). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. [details] 
 • van Dam, P. (2015). Handel im Tempel? Fair trade und Kirchen in den Niederlanden seit 1945. In W. Damberg, T. Jähnichen, A. Holzem, J-C. Kaiser, F-M. Kuhlemann, & W. Loth (Eds.), Neue Soziale Bewegungen als Herausforderung sozialkirchlichen Handelns. (pp. 279-296). Stuttgart: Kohlhammer. [details] 

2014

2013

 • van Dam, P. (2013). Das Feindbild als Selbstdeutung. Zur Genealogie von Versäulung und Entsäulung. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945. (pp. 15-36). (Niederlande-Studien; No. 55). Münster: Waxmann. [details] 
 • van Dam, P., & Wielenga, F. (2013). Einleitung. In P. van Dam, & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff: gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945. (pp. 7-14). (Niederlande-Studien; No. 55). Münster: Waxmann. [details] 

2012

 • van Dam, P. (Author). (2012). Versäulung in den Niederlanden. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Polarisierung und Poldermodell: Versäulung und Entsäulung in den Niederlanden seit 1945. In S. Köppl, & U. Kranenpohl (Eds.), Konkordanzdemokratie: ein Demokratietyp der Vergangenheit? (pp. 99-115). (Tutzinger Studien zur Politik; No. 2). Baden-Baden: Nomos. [details] 

2011

 • van Dam, P. (2011). Staat van verzuiling: over een Nederlandse mythe. Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details] 
 • van Dam, P. (2011). Religiöse Mobilisierung? Religiöse Traditionen in der deutschen und niederländischen Arbeiterbewegung. In A. Liedhegener, & I-J. Werkner (Eds.), Religion zwischen Zivilgesellschaft und politischem System : Befunde - Positionen - Perspektiven (pp. 211-231). Wiesbaden: VS Verlag. DOI: 10.1007/978-3-531-92742-8_9  [details] 

2010

2009

 • van Dam, P. (2009). 'In der Weite des Landes ein verlorener Protest’? Der Studentenprotest in westdeutschen und niederländischen Zeitungen, 1965-70. In H. Jürgen, J. Pekelder, F. Bretschneider, & K. Bachmann (Eds.), Eine Welt zu gewinnen!: Formen und Folgen der 68er Bewegung in Ost- und Westeuropa. (pp. 43-58). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. [details] 

2007

 • van Dam, P. (2007). Ein Kanon der niederländischen Geschichte? Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 18, 189-201.

2006

 • van Dam, P. (2006). Studentenproteste der 60er Jahre in deutschen und niederländischen Zeitungen. Forschungsberichte aus dem Duitsland Instituut Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 2, 15-26.

2014

 • van Dam, P. (2014). Nederland na 1800 [Bespreking van: C. Laarman (2013) Oude onbekenden: het politieke en publieke debat [...]; P. de Rooy (2014) Ons stipje op de waereldkaart; B. Enning (2014) Spreken over fout: hoe kinderen van collaborateurs [...]; D. Klein Kranenburg (2013) 'Samen voor ons eigen’: de geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt [...]; F. Baudet (2013) Het vierde wapen: voorlichting, propaganda [...]; M. van der Linde, J. Frieswijk (2013) De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010; A. van Heijst (2014) Gedreven helpers: een geschiedenis van Cordaids voorlopers; R. de Winter (2013) Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland; D. Starink (2013) De jonge jaren van de Luchtmacht [...]; E. van Loo (2013) ‘Eenige wakkere jongens’ [...]; Q. van der Vegt (2013) Take-off: de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten; I. de Haan, P. den Hoed (2013) Een nieuwe staat: het begin van het Koninkrijk [...]; E. Witte (2014) Het verloren koninkrijk: het harde verzet van de Belgische orangisten[...]]. Geschiedenis Magazine, 49(6), 60-62. [details] 

2013

2012

 • van Dam, P. (2012). Aan de grens van de beschaving: taboes in geschiedschrijving en kunst [Bespreking van: N. Colin, et al. (2011) Täter und Tabu: Grenzen der Toleranz in deutschen und niederländischen Geschichtsdebatten]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(1), 118-119. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Dubbelrecensie: The dynamics of religious reform [Bespreking van: K. Robbins (2010) The dynamics of religious reform in church, state and society in Northern Europe, 1780-1920. - 1: Political and legal perspectives; J. van Eijnatten, P. Yates (2010) The dynamics of religious reform in church, state and society in Northern Europe, 1780-1920. - 2: The churches]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(4), 598-599. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Geloven in een ontzuild land: secularisering heroverwogen. In E. Borgman, P. J. Dijkman, & P. van Geest (Eds.), Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek (pp. 47-53). Amsterdam: Boom. [details] 
 • van Dam, P. (2012). Het historisme, een moeras [Bespreking van: H. Paul (2012) Het moeras van de geschiedenis: Nederlandse debatten over historisme]. Athenaeum Boekhandel [website].
 • van Dam, P. (2012). Hoe God veranderde in de Tweede Kamer [Bespreking van: E. Meijerink (2012) Hoe God verdween uit de Tweede Kamer: de ondergang van de christelijke politiek]. Athenaeum Boekhandel [website], 05-07-2012. [details] 
 • van Dam, P. (2012). [Review of: T. Mergel (2010) Propaganda nach Hitler: eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949-1990]. German History, 30(4), 630-631. DOI: 10.1093/gerhis/ghs055  [details] 

2011

 • van Dam, P. (2011). Macht én principes? Waarom het CDA de toekomst niet hoeft te vrezen [Bespreking van: G. Voerman (2010) De conjunctuur van de macht: het Christen Democratisch Appèl 1980-2010]. Athenaeum Boekhandel [website].

2010

 • van Dam, P. (2010). Een geschiedenis van het CNV [Bespreking van: P. Hazenbosch (2009) 'Voor het volk om Christus' wil': een geschiedenis van het CNV]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(1), 144-145. [details] 

2009

2008

 • van Dam, P. (2008). [Review of: F.W. Graf, K. Große Kracht (2007) Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 102, 479-481.

2006

 • van Dam, P. (2006). [Review of: E. Ben-Rafael, Y. Sternberg (2005) Comparing modernities. Pluralism versus homogenity – Essays in homage to Shmuel N. Eisenstadt]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 100, 422-423.
 • van Dam, P. (2006). [Review of: R. van der Maar (2007) Welterusten mijnheer de president: Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973]. Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 17, 217-219.

2005

 • van Dam, P. (2005). [Review of: J. Frishman, W. Otten (2004) Religious identity and the problem of historical foundation]. Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 99.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs