For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. R.A.M. (Remieg) Aerts

Faculty of Humanities

Visiting address
 • Binnengasthuisstraat 9
Postal address
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2020

  • Aerts, R. (2020). Niederlande. In W. Daum, P. Brandt, M. Kirsch, & A. Schlegelmilch (Eds.), Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert: Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Band 3: 1848-1870 (pp. 343-386). Dietz. [details]

  2019

  • Aerts, R. (2019). De koningin geknecht, 1813-1869. In H. Wijfjes, & F. Harbers (Eds.), De krant: Een cultuurgeschiedenis (pp. 87-119, 299-302). Boom. [details]
  • Aerts, R., & van den Berg, J. T. J. (2019). The Ideal of Parliament Since 1800: An Introduction. In R. Aerts , C. van Baalen, H. te Velde, M. van der Steen, & M-L. Recker (Eds.), The Ideal of Parliament in Europe since 1800 (pp. 1-22). (Palgrave Studies in Political history). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27705-5_1 [details]
  • Aerts, R., van Baalen, C., te Velde, H., van der Steen, M., & Recker, M-L. (Eds.) (2019). The Ideal of Parliament in Europe since 1800. (Palgrave Studies in Political History). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27705-5 [details]

  2018

  • Aerts, R. (2018). Thorbecke wil het: Biografie van een staatsman. (4e ed.) Amsterdam: Prometheus. [details]
  • Aerts, R. (2018). An unrewarding task. Criticism of parliament and anti-parliamentarianism: a historical review. In M-L. Recker, & A. Schulz (Eds.), Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa (pp. 25-41). (Beitrage zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien ; Vol. 175), (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien: Parlamente in Europa; Vol. 5). Droste Verlag. [details]
  • Aerts, R. (2018). De Académie royale de Bruxelles en de wetenschapscultuur in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In J. Tollebeek, E. Witte, & G. Kurgan (Eds.), De wereld van de Zuidelijke geleerden = Le monde des savants du Sud des Pays-Bas: De Académie royale des Sciences et belles-Lettres de Bruxelles onder Willem I : L'Académie royale des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles sous Guillaume Ier (pp. 43-55). (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten; Vol. 32). Peeters. [details]

  2018

  • Aerts, R. (2018). Architectuur en representatie: De cultuurgeschiedenis van politiek en ruimte. In R. Aerts, K. van Berkel, & B. Hellemans (Eds.), Alles is cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis (pp. 94-109). Verloren. [details]
  • Aerts, R., van Berkel, K., & Hellemans, B. (2018). De paradox van het succes: Ter inleiding. In R. Aerts, K. van Berkel, & B. Hellemans (Eds.), Alles is cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis (pp. 8-14). Verloren. [details]
  • Aerts, R., van Berkel, K., & Hellemans, B. (Eds.) (2018). Alles is cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis. Hilversum: Verloren. [details]

  2006

  • de Rooy, P., & Aerts, R. A. M. (2006). Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900. Amsterdam: SUN. [details]

  2019

  • Aerts, R. (2019). Multatuli en Thorbecke: een asymmetrische vijandschap. In K. Groot, A. Dirkse, & R. Schreijnders (Eds.), Jaarboek Multatuli 2018-2019 (pp. 9-22). Verloren. [details]

  2017

  • Commissie 'Taalbeleid in het Hoger Onderwijs', Sluiter, I., Aerts, R., Gerards, J., Jansma, B., Jensen, L., Kleinhans, M., van Leeuwaarden, J., & Rüpp, P. (2017). Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/nederlands-en-of-engels

  Prize / grant

  Membership / relevant position

  • Aerts, R. (2019). Lid proefvisitatiecommissie, Proefvisitatie Pro Demos, Den Haag.
  • Aerts, R. (2018-2019). KNAW Heineken Prize Jury .
  • Aerts, R. (2017-2022). National Academic Board for the Assessment of Quality in Research in the Humanities, Landelijk Autorisatie Panel.
  • Aerts, R. (2010-2024). Lid van het Algemeen Bestuur van de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis, Board Research School Political History.

  Media appearance

  • Aerts, R. (05-02-2021). De Strijd om het Binnenhof deel 6: J.R. Thorbecke [Television] NPO Televisie. De Strijd om het Binnenhof deel 6: J.R. Thorbecke.
  • Aerts, R. (09-09-2018). Column Hoe politiek is het persoonlijke? [Television] NPO 1 Buitenhof. Hoe politiek is het persoonlijke?.
  • Aerts, R. (27-05-2018). Interview biography J.R. Thorbecke [Radio] NPO Radio 1 OVT. Biography J.R. Thorbecke.
  • Aerts, R. (20-05-2018). Biography J.R. Thorbecke [Television] NPO 1 Buitenhof. Biography J.R. Thorbecke.

  Talk / presentation

  • Aerts, R. (speaker) (30-10-2020). The Significant Other? Liberalisme, Liberalen en het Réveil, HDC Centre for Religious History VU . https://youtu.be/aDbMEZzdB9M
  • Aerts, R. (speaker) (3-10-2019). Politieke typen. Opvattingen over politiek in de negentiende eeuw, Jacob van Lennep-lezing, Amsterdam.
  • Aerts, R. (speaker) (26-5-2019). Thorbecke wil het. Portret van een staatsman, Nationaal Archief.
  • Aerts, R. (speaker) (26-3-2019). Mr. J.R. Thorbecke, genootschappen en het recht, Pro Excolendo jure patrio.
  • Aerts, R. (speaker) (16-11-2018). Thorbecke, de burger en het openbaar bestuur, Dag van de Locale Democratie, Groningen.
  • Aerts, R. (speaker) (24-5-2018). A False Start? J.R. Thorbecke and the Dutch Senate, Senates in Crisis. The Senate in small power constitutional monarchies. The Low Countries, Scandinavia, Ireland and Canada 1800 to the present, Amsterdam.
  • Aerts, R. (speaker) (24-10-2017). J.R. Thorbecke en het liberalisme, Liberaal Archief Gent.
  • Aerts, R. (speaker) (25-8-2017). De wijn is drinkbaar, dankzij het glas. Maar welk glas? Over postmodern relativisme en academisering van de geschiedwetenschap, Historicidagen 2017, Utrecht.
  • Aerts, R. (speaker) (28-6-2017). De Tweede Gouden Eeuw van Amsterdam, 100 Jaar ORAM<, Amsterdam.
  • Aerts, R. (speaker) (21-4-2017). Politieke moed, een historische verkenning, Moed in de politiek. Symposium Teldersstichting en Wiardi Beckman Stichting, Leiden.
  • Aerts, R. (speaker) (21-3-2017). Amsterdamlezing: Amsterdam als hoofdstad - stadstaat of sociaal laboratorium?.

  Others

  • Aerts, R. (participant) (22-8-2019 - 24-8-2019). Historicidagen 2019, Groningen (participating in a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (consultant) (18-4-2019). Werkconferentie Toekomst Parlementair Stelsel, Ministerie van BZK (consultancy).
  • Aerts, R. (organiser), van der Steen, M. (organiser) & Aerts, R. A. M. (participant) (10-12-2018). De Dag van de Politieke Biografie, Amsterdam. Scientific seminar for scholars and authors working in the field of political biography (organising a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (organiser) & de Graaf, B. (organiser) (30-11-2018). Najaarscongres Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Haarlem. Conference of Dutch and Flemish historians about In- en exclusion, silencing, voicing and taboo in history and in the historical profession. (organising a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (participant) (6-4-2017). Kenniskamer Ministerie van BZK over de Toekomst van de Politieke Partijen (participating in a conference, workshop, ...).
  • Aerts, R. (participant) (17-3-2017). Expert meeting KNAW en ACVZ: De Toekomst van Migratie, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).

  2024

  • Wals, H. F. L. (2024). Van concessie naar gemeente-exploitatie: Nutsvoorzieningen in Amsterdam 1878–1914. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2022

  • Albers, S. (2022). Dissecting the Chinese national historical narrative: A quantitative and qualitative analysis of ideological roles of women, ethnic minorities, and businesspeople in Chinese junior high school history textbooks. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]

  2020

  2018

  • Bos, A. S. (2018). Verloren vertrouwen: Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1967-2002. [Thesis, fully external, Radboud University]. Uitgeverij Boom.
  • Geleijnse, J. P. J. (2018). Wie ogen heeft om te zien: De Nederlandse pers en het fascisme in Europa (1919-1933). [Thesis, fully external, Radboud University]. Wolf Legal Publishers.
  • Hoetink, A. C. (2018). Macht der gewoonte: Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945. [Thesis, fully external, Radboud University]. Uitgeverij Vantilt.
  • Savenije, L. (2018). Nijmegen, collaboratie en verzet: Het standpunt van een stad in oorlogstijd. [Thesis, fully external, Radboud University]. Uitgeverij Vantilt.

  2017

  • Gijsenbergh, J. (2017). Democratie en gezag: Extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940. Nijmegen.
  • Verheijen, B. (2017). Nederland onder Napoleon: Partijstrijd en natievorming (1801-1813). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

  2013

  • Diependaal, I. M. (2013). Geconserveerd koningschap: Regentes Emma en Wilhelmina’s erfenis. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  • van Leeuwen, C. W. (2013). Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in Nederland, 1883-1983.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • KNAW
   Lid Adviescommissie Taalbeleid