For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. P.S. (Piet) Gerbrandy

Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 9
 • Room number: 303
Postal address
 • Postbus 94203
  1090 GE Amsterdam
 • profile

  From 1976 till 1984 Piet Gerbrandy (1958) studied Greek and Latin Classics and Comparative Indo-European Linguistics at Leyden University. For more than twenty years he taught Classics at secondary schools, co-authoring a couple of textbooks for the final exam in Greek language and literature. He published a dozen of collections of poetry and a couple of collections of essays on Classics and Dutch poetry. He translates Greek and Latin literature into Dutch, reviews contemporary poetry, and is member of the editing board of De Gids, perhaps Europe’s oldest literary journal still in print.

   

  Since 2006, he teaches Classical and Medieval Latin at the University of Amsterdam.

   

  His research focusses on Latin poetry from Late Antiquity.

  From 1976 till 1984 Piet Gerbrandy (1958) studied Greek and Latin Classics and Comparative Indo-European Linguistics at Leyden University. For more than twenty years he taught Classics at secondary schools, co-authoring a couple of textbooks for the final exam in Greek language and literature. He published a dozen of collections of poetry and a couple of collections of essays on Classics and Dutch poetry. He translates Greek and Latin literature into Dutch, reviews contemporary poetry, and is member of the editing board of De Gids, perhaps Europe’s oldest literary journal still in print.

   

  Since 2006, he teaches Classical and Medieval Latin at the University of Amsterdam.

   

  His research focusses on Latin poetry from Late Antiquity.

 • Publications

  2023

  • Gerbrandy, P. (2023). Fail Again. Fail Better: Notker Balbulus cum suis on the Impossibility of Writing the Life of St Gallus. In K. De Temmerman, J. Van Pelt, & K. Staat (Eds.), Constructing Saints in Greek and Latin Hagiography: Heroes and Heroines in Late Antique and Medieval Narrative (pp. 105-122). (Fabulae ; Vol. 2). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.FABULAE-EB.5.132450 [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2023). Tonnus Oosterhoff, Boerentijger. Lexicon van literaire werken, 136, 21-30.

  2022

  • Gerbrandy, P. (2022). Aucune métaphore? La poésie de Hans Faverey comme allégorie ontologique. Études germaniques, 77(3), 431-446. https://doi.org/10.3917/eger.307.0431 [details]
  • Gerbrandy, P. (2022). Claudian’s De raptu Proserpinae: Grief, Guilt, and Rage of a Bereaved Mother. In M. de Bakker, B. van den Berg, & J. Klooster (Eds.), Emotions and Narrative in Acient Literature and Beyond: Studies in Honour of Irene de Jong (pp. 667-681). (Mnemosyne Supplements: Monographs on Greek and Latin language and literature; Vol. 451). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004506053_044 [details]
  • Gerbrandy, P. (2022). Een uurwerk voor koning Gundibad: Lesmateriaal voor Latijn in de vijfde klas. Lampas, 55(3), 323-328. https://doi.org/10.5117/LAM2022.3.006.GERB [details]
  • Gerbrandy, P. (2022). Radna Fabias, Habitus. Lexicon van literaire werken, 132, 3-12.
  • Gerbrandy, P. (2022). The Ordeal of a Sixth-Century Josef K: Boethius’ De Consolatione Philosophiae as a Modernist Drama. Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures, 7, 44-64. https://doi.org/10.21825/jolcel.81977 [details]
  • Gerbrandy, P., & Remijsen, S. (2022). Van de gastredactie: De Late Oudheid. Lampas, 55(3), 205-224. https://doi.org/10.5117/LAM2022.3.000.GERB [details]

  2021

  2020

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Cicero als epische held: Een literaire benadering van Pro Sexto Roscio Amerino. Lampas, 50(4), 463-476. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Literatuurtheorie in Lampas: Wat doen Nederlandse classici met lyriek? Lampas, 50(3), 219-231. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Frons tua candida nix: Beschrijvingen van vrouwen in de Latijnse literatuur van de twaalfde en dertiende eeuw. Lampas, 49(3), 297-310. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De bekering van Ovidius: Plezier en ernst in De vetula (ca. 1250). Madoc, 30(3), 136-143. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). De macht der verbeelding: De Slag bij Hastings (1066) in contemporaine poëzie. Lampas, 49(4), 365-377. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). H.H. ter Balkt: Laaglandse hymnen. Lexicon van literaire werken, 107, 3-15. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P., Raijmakers, M., Kruijer, M., Castricum, J., & Wildeboer, P. (2015). JANUS: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlingen. Lampas, 48(3), 278-285. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). The Failure of Sidonius' Poetry. Late Antique history and religion, 7, 63-76. [details]

  2022

  • Remijsen, S. M. J., & Gerbrandy, P. S. (Eds.) (2022). Lampas 55.3: Themanummer Late Oudheid. Amsterdam University Press.

  2021

  • Gerbrandy, P. (2021). Een kapotte caravan naast de spoorbaan. Cultuurkritiek in hedendaagse Nederlandse poëzie. In F. Meens (Ed.), Ten strijde tegen het verval: Cultuurkritiek in diachroon en internationaal perspectief (pp. 217-236). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463728966, https://doi.org/10.5117/9789463728966_ch07 [details]
  • Gerbrandy, P. (2021). Het licht gaat niet uit: Klassiek Latijn in de eenentwintigste eeuw. Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 50(3-4), 133-136. [details]
  • Gerbrandy, P. (2021). Willem Bilderdijk, 1756-1831. In P. Broomans, E. Bijl, C. Koster, I. Kroon, & C. Meijer (Eds.), VNLex: vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied Universiteitsbibliotheek Groningen. https://doi.org/10.33612/lex.606429e1d6d23 [details]
  • Gerbrandy, P. S., & van der Meij, G. F. M. (2021). Bernard Silvestris, De kosmos geschreven: Een twaalfde-eeuws scheppingsverhaal. Damon.

  2020

  • Gerbrandy, P. (2020). Een gestrand project: Bilderdijks vertaling van Boëthius. In R. Honings, & G-J. Johannes (Eds.), Een sublieme nalatenschap: De erfenis van Willem Bilderdijk (pp. 51-60). Leiden University Press. [details]
  • Gerbrandy, P. (2020). Mark Boog, Luid overigens de noodklok. Lexicon van literaire werken, 121, 3-12.
  • Gerbrandy, P. (2020). Slagen door te falen: DIdactische literatuur in het Latijn. Frons, 40(3), 6-15.
  • Gerbrandy, P. S. (2020). De feniks, de zwaan en de nachtegaal: Verticaal lezen in de Late Oudheid en Middeleeuwen. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen , 34(4), 208-217.

  2019

  • Gerbrandy, P. (2019). Foute mannen in een instabiele wereld: Ovidius’ Metamorphoses vanuit actueel perspectief. Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 48(1-2), 11-25. [details]

  2018

  • Gerbrandy, P. (2018). Bres: 2007 . In C. De Strycker, & Y. T'Sjoen (Eds.), Leonard Nolens handboek (pp. 118-123). PoëzieCentrum . [details]

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). Dans en mysterie: De aanstekelijke kosmologie van Synesios van Kyrene. Groniek : Historisch Tijdschrift, 212, 235-241. https://ugp.rug.nl/groniek/article/view/32525 [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2017). Anneke Brassinga, Verschiet. Lexicon van literaire werken, 111, 13-23.
  • Gerbrandy, P. S., & de Jonge, C. (2017). Aristoteles: Poëtica. (Aristoteles in Nederlandse vertaling). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Temmen en inbedden: Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 78(3/4), 195-207. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Orde noch samenhang?: Bilderdijks brieven als literatuur: Brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 13-18 oktober 1805. In G. J. Johannes, J. van Eijnatten, & P. Gerbrandy (Eds.), De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum (pp. 69-79). EON Pers. [details]
  • Gerbrandy, P. (2015). Rouwverwerking bij Quintilianus. In J. de Jong, C. Pieper, & A. Rademaker (Eds.), Beïnvloeden met emoties: pathos en retorica (pp. 55-62). Amsterdam University Press. [details]
  • Johannes, G. J., van Eijnatten, J., & Gerbrandy, P. (2015). De post van Bilderdijk: een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum. Amstelveen: EON Pers. [details]

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Een vlok duisternis: de poëzie van Hans Faverey als ritueel proces. (Essayreeks 7, Huis Clos; No. 47). Rimburg: Huis Clos. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). Liefde: de retorica van de verleiding. (Filosofie & Retorica; No. 18). Groningen: Historische Uitgeverij. [details]
  • Gerbrandy, P., & van Hattum, M. (2013). Adriaan van Royen's 'Otium': met een vertaling..., gevolgd door Liberius Philomusus' bewerking 'Buiten-Rust' en Cornelis van hoogeveen's & Willem Bilderdijk's bewerkingen 'Landrust'. Het Bilderdijk Museum, 30, 14-39. [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). De gespletenheid van Jacob Geel. Nieuw letterkundig magazijn, 30(2), 29-31. [details]

  2010

  • Dirven, L., & Gerbrandy, P. (2010). Het verhaal van Demeter en Persephone: mythen als spiegel van de relatie tussen de seksen. Lampas, 43(2), 196-214. [details]
  • Gerbrandy, P. (2010). Een bloedige schittering: Claudianus' onvoltooide epos over Proserpina. Lampas, 43(2), 168-181. [details]

  2008

  • Gerbrandy, P. S. (2008). Daar geniet men leed en weelde. Nabetrachtingen bij het verhevene of sublieme. In C. Madelein, & J. Pieters (Eds.), Bilderdijk, Kinker & Van Hemert. Als van hooger bestemming en aart (pp. 161-202). Groningen: Historische Uitgeverij.

  2007

  • Gerbrandy, P. S. (2007). Een nieuwer testament. Over Claudianus en Hella Haasse. Lampas, 40, 392-400.

  2023

  • Gerbrandy, P. (2023). Een experimenteel stemmenspel: De verbluffende poëzie van Nietzsche. In A. Posthuma (Ed.), Friedrich Nietzsche. Dat alles ben ik: Gedichten (pp. 15-28). Historische Uitgeverij. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2023). The Pursuit of Happiness: Introduction. In H. Rackham (Ed.), Aristotle. On Happiness: Nicomachean Ethics book X : bilingual edition (pp. 9-22). (Pocket Greek library). Aiora.
  • Gerbrandy, P. S., & van der Meij, G. F. M. (2023). De barre tocht van Orpheus: Argonauten in de Late Oudheid. Damon.
  • Gerbrandy, P. S., Sanders, M., & de Strycker, C. (2023). Ten Berge Handboek. PoëzieCentrum .

  2022

  2020

  2019

  • Gerbrandy, P. (2019). Boëthius. Troost in filosofie = De consolatione Philosophiae: vertaald en ingeleid. Damon. [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Ad fontes: De neerlandistiek moet terugkeren naar haar wortels. De Nederlandse Boekengids, 4(3), 18-19. https://www.nederlandseboekengids.com/190520-piet-gerbrandy/
  • Gerbrandy, P. (2019). Die Magie des Bildes: Porträts und Stillleben der Louise te Poele. In S. Müller , & A. Reimann (Eds.), Wundersam wirklich: Magischer und Neo-Realismus aus den Niederlanden (pp. 106-110). Verlag Kettler. [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Een pleidooi voor wellevendheid. In L. Jensen, N. Pas, D. Rovers, & K. van Gulik (Eds.), Against English: Pleidooi voor het Nederlands (pp. 120-129). Wereldbibliotheek. [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Exotische klanken: [Bespreking van: R. Blankenborg (2018) Hesiodos. Alle goden! Theogonie : vertaald en toegelicht]. Filter, 26(1), 42-43. [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Op een pijnlijk zwijgen: Luceberts worsteling met een geheim. In Y. F. Au, T. van Avermaete, & F. Goorden (Eds.), Door de schaduwen bestormd: Reflecties op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert (pp. 159-173). Uitgeverij Oevers. [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Ovidius en #metoo: Didactische suggesties bij Ovidius’ Metamorfosen. Lampas, 52(1), 87-92. https://doi.org/10.5117/LAM2019.1.008.GERB [details]
  • Gerbrandy, P. (2019). Woord vooraf. In P. Beullens (Ed.), De sleutel tot Aristoteles: Willem van Moerbeke en de overlevering van antieke wijsheid (pp. 9-12). Damon. [details]

  2018

  2017

  • Gerbrandy, P. (2017). De droefenis van de vorm: De gedichten van Ben Lerner. De Gids, 180(2), 9-11, 13. https://de-gids.nl/2017/no2/de-droefenis-van-de-vorm [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De leerbaarheid van de liefde: Inleiding. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek: Van schepping tot verlichting (pp. 9-18). Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). De taal der liefde: Meerstemmigheid in De amore van Andreas Capellanus. In P. Gerbrandy, M. Heerink, & C. de Jonge (Eds.), Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting (pp. 181-198). Atlas Contact. [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Verticaal denken: Hypatia, Proclus en Latijnse poëtica van de late oudheid. De Nederlandse Boekengids, 2(6), 12-13. https://www.nederlandseboekengids.com/2017-6-piet-gerbrandy/ [details]
  • Gerbrandy, P. (2017). Voor Socrates: Vroege denkers uit de Griekse wereld. De Nederlandse Boekengids, 2(4), 27. https://www.nederlandseboekengids.com/2017-4-piet-gerbrandy/ [details]
  • Gerbrandy, P., Heerink, M., & de Jonge, C. (Eds.) (2017). Liefdeslessen: Verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact. [details]

  2016

  • Gerbrandy, P. (2016). Synesios van Kyrene. Dans die het heelal omkranst: Negen hymnen aan de Ene: Vertaald en toegelicht. (Monobiblos; Vol. 3). Budel: Uitgeverij Damon. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Een spin op de snelweg: Over poëzie en beweging. De Gids, 179(4), 28-31. https://de-gids.nl/2016/no4/een-spin-op-de-snelweg [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). How Free Is Dutch-Language Poetry? The Low Countries, 24, 14-23. [details]
  • Gerbrandy, P. (2016). Onze altijd teedre min: [Bespreking van: M. van Hattum (2015) Den iiiden van Hooimaand: Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829 : uitgegeven, ingeleid en toegelicht]. Het Bilderdijk Museum, 33, 27-28. [details]
  • Gerbrandy, P. S. (2016). [Review of: E.J. Watts, The Final Pagan Generation]. Ancient History Magazine, 2, 62-65.
  • van Hattum, M., & Gerbrandy, P. (2016). 23 januari 1812: Bilderdijk solliciteert naar een hoogleraarschap in Kongsberg (Noorwegen). Het Bilderdijk Museum, 33, 18-20. [details]

  2015

  • Gerbrandy, P. (2015). Verlangen naar het onuitsprekelijke [Bespreking van: J. Culler (2015) Theory of the Lyric; J. Goedegebuure (2015) Wit licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu; J. Oegema (2015) Hans Faverey en de liefde]. De Gids, 178(6), 18-19. [details]

  2014

  2013

  • Gerbrandy, P. (2013). Eros' mysteriën: discreet Grieks bij J.A. Dèr Mouw. In W. van Til (Ed.), 't Herrijst, 't herrijst: Deel 1 en 2: Eerste Dèr Mouwsymposium, 21 september 2013 (pp. 13-16). J.A. Dèr Mouwgenootschap/Poëziecentrum Nederland. [details]
  • Gerbrandy, P. (2013). [Review of: W. Ax (2011) Quintilians Grammatik (Inst. orat. 1,4-8): Text, Übersetzung und Kommentar]. Historiographia Linguistica, 40(1/2), 263-267. https://doi.org/10.1075/hl.40.1-2.11ger [details]

  2012

  • Gerbrandy, P. (2012). Taal, vuur en water: Latijnse lyriek in de Middeleeuwen. Madoc, 26(3), 130-139. [details]
  • van den Berg, W., & Gerbrandy, P. (2012). Jacob Geel. Onderzoek en phantasie: [facsimile-uitgave met inleiding en commentaar]. Hilversum: Verloren. [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). [Review of: A. Trachsel (2007) La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence]. Mnemosyne, 64(1), 163-165. https://doi.org/10.1163/156852510X456516 [details]

  2011

  • Gerbrandy, P. S. (2011). De gong en de rookberg: intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink. Groningen: Historische Uitgeverij.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • eigen bedrijf
   freelance werkzaamheden
  • Piet Gerbrandy
   Literaire activiteiten