For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. A. (Arjan) Nobel

Dutch History
Faculty of Humanities
Geschiedenis
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number: ET 16C
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Arjan Nobel (1978) is docent Nederlandse Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in publieksgeschiedenis en de politieke geschiedenis van de vroegmoderne tijd. In 2012 promoveerde hij op een studie getiteld: Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012). Sindsdien publiceerde hij verschillende artikelen over de politieke en religieuze cultuur van het vroegmoderne platteland. Op dit moment doet hij onderzoek naar lokale intochten in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

  Nevenactiviteiten

  • Hoofdredacteur Tijdschrift voor Geschiedenis (redactielid 2023-2024), 2024-heden
  • Hoofdredacteur Jaarboek Oranje-Nassau, 2017-heden
  • Lid redactieraad Skript Historisch Tijdschrift, 2016-heden
  • Voorzitter Zeven Provinciën Reeks (secretaris 2012-2015), 2015-heden
  • Hoofdredacteur Holland Historisch Tijdschrift (redactielid 2007-2014), 2014-heden
  • Voorzitter Vereniging van Christen-Historici (bestuurslid 2012-2013), 2013-heden
  • Bestuurslid Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, 2012-heden
  • Vice-voorzitter Stichting Historisch Tijdschrift Holland, 2009-2020
  • Bestuurslid Stichting Museum Hoeksche Waard, 2008-2016
  • Redacteur Transparant, tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, 2009-2013
  • Promovendus-lid bestuur opleiding Geschiedenis, Universiteit Leiden, 2007-2008
  • Redacteur en penningmeester Leidschrift Historisch Tijdschrift, 2000-2003

  Boeken

  • Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012).
 • Publications

  2020

  2016

  • Nobel, A. (2016). 'Which of them do belong to the parish or not': The Changing Rural Parish in the Dutch Republic after the Reformation. In A. Spicer (Ed.), Parish Churches in the Early Modern World (pp. 179-198). Farnham: Ashgate. [details]

  2014

  • Nobel, A. (2014). 'Elc liep met de zijnen inden hagh': Hollandse dorpsbestuurders en hun belangenbehartiging bij de gewestelijke Staten, 1568-1700. In L. Geevers, & G. Vermeesch (Eds.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden: de rol van lobby, petities, en officiele delegaties in politieke besluitvorming (pp. 31-46). Maastricht: Shaker Publishing. [details]

  2012

  • Nobel, A. (2012). Eenheid versus gescheidenheid: bestuurlijke samenwerking in de vroegmoderne Zaanstreek. In E. Beukers, & C. van Sijl (Eds.), Geschiedenis van de Zaanstreek (Vol. 1, pp. 321-343). Zwolle: WBooks. [details]

  2022

  • Nobel, A. (2022). 'Den dach des oordeels is nakende'. De inwoners van de Hoeksche Waard in oorlogstijd, 1572-1593. Holland, 54(1), 44-53.
  • Nobel, A. (2022). Gorinchem en de martelaren. In M. Eekhout, I. Huysman, H. van Nierop, J. Pollmann, & J. Visser (Eds.), Willem van Oranje in brieven: De Opstand in 1572 (pp. 124-129). Waanders Uitgevers. [details]
  • Nobel, A. (2022). Successen en zorgen. In M. Eekhout, I. Huysman, H. van Nierop, J. Pollmann, & J. Visser (Eds.), Willem van Oranje in brieven: De Opstand in 1572 (pp. 118-123). Waanders Uitgevers. [details]

  2018

  • Nobel, A. (2018). 'Denk aan de consument, die aap-noot-mies van de geschiedenis wil leren': Vijftig jaar Holland Historisch Tijdschrift. Holland, 50(1), 4-14. [details]

  2017

  • Nobel, A. (2017). Heerlijkheden in Holland: Een historiografische en historische verkenning. In F. W. Lantink, & J. Temminck (Eds.), Heerlijkheden in Holland (pp. 15-52). (Publicaties van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief; No. 3). Hilversum: Verloren. [details]

  2013

  • Bruggeman, M., van der Hoeven, L., Nobel, A., & de Wit, A. (2013). Leven met elkaar: De Scheveningse samenleving en cultuur, 1300-1800. In M. van Doorn, & K. Stal (Eds.), Geschiedenis van Scheveningen. - Deel 1: Vroegste tijd tot 1875 (pp. 121-159, 283-288). Walburg Pers. [details]
  • Stal, K., van Bree, C., van der Hoeven, L., Nobel, A., & de Wit, A. (2013). Een geïsoleerd vissersdorp? De Scheveningers en hun relatie met de buitenwereld, 1450-1800. In M. van Doorn, & K. Stal (Eds.), Geschiedenis van Scheveningen. - Deel 1: Vroegste tijd tot 1875 (pp. 43-81, 277-281). Walburg Pers. [details]

  2024

  • Nobel, A. (2024). 'Men houdt van zijn tractor'. Een film over de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, 1951. Holland, 56(1), 36-40.

  2023

  • Nobel, A. (2023). Van deftige heren tot Oranjefans: In gesprek met Renny van Heuven en Marieke Spliethoff. Jaarboek Oranje-Nassau, 2023, 246-255. [details]
  • Nobel, A. (2023). [Bespreking van: K. Zandvliet (2023) De wereld van de familie Blaeu]. Amstelodamum, 110(2), 122-124.

  2022

  • Nobel, A. (2022). [Bespreking van: D.E.H. de Boer, E. Broesterhuizen, H. Endhoven, W. Hovestreydt, E. Sodderland (2019) Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog : schetsen van een dorpssamenleving]. Holland. https://tijdschriftholland.nl/leiderdorp-tachtigjarige-oorlog/ [details]
  • Nobel, A., & Visser, J. (2022). Tussen uiterlijke façade en innerlijke overtuiging. René van Stipriaan over Willem van Oranje. Transparant, 33(2), 6-11.
  • Nobel, A., & Visser, J. (2022). Tussen uiterlijke façade en innerlijke overtuiging: René van Stipriaan over Willem van Oranje. Jaarboek Oranje-Nassau, 2021-2022, 8-15. [details]

  2021

  • Nobel, A. (2021). 1400-1600: Tussen Rome en Reformatie. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard: 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 64-68). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). 1421-1650: Politiek en bestuur in een nieuw land. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 69-74). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). 1600-1800: Een veelkleurig religieus landschap. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 120-125). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). 1650-1780: Samenwerken in de polder. In W. Spaan, & R. van der Waal (Eds.), De Canon van de Hoeksche Waard. 50 vensters op de eilandgeschiedenis (pp. 100-106). Museum Hoeksche Waard.
  • Nobel, A. (2021). De eeuw van mijn grootvader. Riviervisserij in de 20ste eeuw. Holland, 53(3), 126-132.
  • Nobel, A. (2021). Simon Oomius' bazuinpamfletten [Bespreking van: Theo Basoski, Voor de Heer en voor Oranje. Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674) (Hilversum 2020)]. Transparant, 32(2), 29.
  • Nobel, A. (2021). [Bespreking van: P. Martens (2020) Visserij in Noord-Brabant]. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 30(1), 75-77. [details]
  • Nobel, A. (2021). [Bespreking van: P. de Jong (2018) Van macht naar folklore: Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse tijd]. Holland, 53(4), 187. https://tijdschriftholland.nl/recensie-heerlijkheden-jong/ [details]

  2020

  • Nobel, A. (2020). Een Hollandse tempel [Bespreking van: Thomas H. von der Dunk, Een Hollandse tempel van Salomo. De maquette voor een nooit gebouwde koepelkerk in Amsterdam (Zutphen 2020)]. Transparant, 31(4), 29.
  • Nobel, A. (2020). Katholiek in de Republiek [Bespreking van: Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750 (Nijmegen 2019)]. Transparant, 31(1), 29.
  • Nobel, A. (2020). Topstuk: Huissleutels van den Jood. Holland, 52(2), 87-89.
  • Nobel, A. (2020). [Bespreking van: L. Zoon (2019) Broek en Waterland: Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811]. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 29(1), 26-27. [details]

  2019

  • Nobel, A. (2019). Anna van Saksen [Bespreking van: Femke Deen, Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2018)]. Transparant, 30(2), 29.

  2018

  • Nobel, A. (2018). 1969: De oprichting van Holland: Een interview met Peter Henderikx. Holland, 50(1), 15-17. [details]
  • Nobel, A. (2018). Bronnen als basis. In gesprek met Simon Groenveld. Transparant, 29(3), 12-15.
  • Nobel, A. (2018). Edelman en militair [Bespreking van: Jeroen Punt en Louis Ph. Sloos, Willem van Oranje. De jonge prins als edelman en militair (Zutphen 2018)]. Transparant, 29(3), 29.
  • Nobel, A. (2018). Reformatie in Staphorst en Rouveen [Bespreking van: Klaas Tippe, Bevochten bestaan. Strijd om de reformatie van kerk en samenleving in Staphorst en Rouveen, 1560-1700 (Apeldoorn 2017)]. Transparant, 29(2), 29.

  2017

  2016

  • Nobel, A. (2016). Tussen hof en gewest: De Utrechtse makelaars van Willem III [Bespreking van: C. Wilders (2015) Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III]. Virtus, 23, 216-218. https://virtusjournal.org/article/view/31855 [details]
  • Nobel, A. (2016). [Bespreking van: G. Parker (2015) Filips II : onmachtig koning]. Transparant, 27(2), 29. [details]

  2014

  • Nobel, A. (2014). Publieksgeschiedenis. Transparant, 25(4), 21. [details]
  • Nobel, A. (2014). Topstuk: De polsstokbriefjes van Alkmaar. Holland, 46(2), 86-87, 94. [details]

  2013

  • Nobel, A. (2013). Heer en meester op het 'bronneneiland': Joke Roelevink over A.Th. van Deursen. Transparant, 24(2), 6-11. [details]
  • Nobel, A. (2013). Op weg naar tachtig jaar oorlog [Bespreking van: J.J. Woltjer (2011) Op weg naar tachtig jaar oorlog: het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond: over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand]. Transparant, 24(4), 28. [details]
  • Nobel, A., & Zuijderduijn, J. (2013). Beeldeassay: Vergaderen. Holland, 45(1), 34-40, 47. [details]

  2012

  Prize / grant

  • Nobel, A. (2018). Nationaal Archief Fellowship.

  Media appearance

  • Nobel, A. (11-11-2022). Het Rampjaar 1672, afl. 4: Redeloos, radeloos, reddeloos [Television] NTR. Het Rampjaar 1672, afl. 4: Redeloos, radeloos, reddeloos. https://www.npostart.nl/VPWON_1336021

  Journal editor

  • Nobel, A. (editor) (2023). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2023). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2022). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2021). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2021-2022). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2020). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2020). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2019). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2019). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2018). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2018). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2017). Jaarboek Oranje-Nassau (Journal).
  • Nobel, A. (editor) (2017). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2016). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2015). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2014). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2013). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).
  • Nobel, A. (editor) (2012). Zeven Provinciën Reeks (Uitgeverij Verloren, Hilversum) (Publisher).

  2012

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities