For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. H. (Hanneke) Ronnes

Faculty of Humanities
Algemene Cultuurwetenschappen
Photographer: Greetje van der Werf

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 15
 • Room number: 1.02
Postal address
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
 • Profile

  I am a lecturer in the Department of Arts and Culture at the University of Amsterdam and program director for the Bachelor's programs in Art History, Music Studies, Theatre Studies, and Global Arts, Culture, and Politics within the same department. My academic background is in anthropology, history, and archaeology; my research is interdisciplinary and generally focuses on the discursive quality of (historical) architecture and the politics of social space. More specifically, I publish on perceptions and uses of historical elite architecture based on letters, diaries or fiction, and (in collaboration with Wouter van Elburg) on the demolition of urban architecture (in print and online: https://amsterdamsloopt.nl/). Two very recent publications include the inaugural lecture for my professorship by special appointment at Groningen University (see: https://shorturl.at/efqK7) and an edited volume on ‘the fiction of the country house’ (Van Gorcum) co-edited with Arnon Grunberg. Occasionally, I also delve into the history of the cat as a symbol of counterculture (see for instance the 2023 article written with Harry Reddick https://humanimalia.org/article/view/13534/19684).

 • Publications

  2023

  2022

  • Ronnes, H. (2022). De anti-hond: Poezen en edellieden. Virtus, 29, 84-96. https://doi.org/10.21827/virtus.29.84-96
  • Ronnes, H., van Elburg, W., & Haverman, M. (2022). Friese hermitages in de negentiende-eeuwse landschapstuin: Oog in oog met God, de natuur en het roemrijke verleden. De Vrije Fries, 102, 78-95. [details]

  2021

  2020

  2018

  • Ronnes, H. (2018). De subversieve huiskat: Kunstenaars en poezen in Nederland, 1885-1910. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 2(3-4), 248-266. [details]
  • Ronnes, H. (2018). Historische sensibiliteit op kasteel Hernen: Memoriestenen en herinneringslandschappen in de zestiende eeuw. Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, CIX, 47-63. [details]

  2017

  • Ronnes, H., & Koster, R. (2017). A foreign appreciation of English country houses and castles: Dutch travellers' accounts of proto-museums visited en route, 1683-1855. In J. Stobart (Ed.), Travel and the British country house: Cultures, critiques and consumption in the long eighteenth century (pp. 106-126). Manchester University Press. [details]

  2016

  • Ronnes, H. (2016). A sense of heritage: Renewal versus preservation in the English and Dutch palaces of William III in the 18th century. In J. Stobart, & A. Hann (Eds.), The Country House: Material Culture and Consumption (pp. 74-83). Swindon: Historic England. [details]
  • Ronnes, H., & van Kessel, T. (2016). Heritage (Erfgoed) in the Dutch Press: A history of changing meanings in an international context. Contributions to the History of Concepts, 11(2), 1-23. https://doi.org/10.3167/choc.2016.110201 [details]

  2015

  • Ronnes, H. (2015). The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without Reconstruction at King William's Het Loo. In J. Kolen, H. Renes, & R. Hermans (Eds.), Landscape biographies: geographical, historical and archaeological perspectives on the production and transmission of landscapes (pp. 205-233). Amsterdam University Press. http://nl.aup.nl/books/9789089644725-landscape-biographies.html [details]
  • Ronnes, H., & van der Voort, L. (2015). En masse naar Kleef: Op plezierreis in de achttiende eeuw. De achttiende eeuw, 47(2), 170-182. [details]
  • van Toor, B., & Ronnes, H. (2015). Reflecting Absence, or How Ground Zero Was Purged of Its Material History (2001-2010). International Journal of Cultural Property, 22(1), 85-110. https://doi.org/10.1017/S0940739115000028 [details]

  2014

  2013

  • Ronnes, H., & van de Ven, V. (2013). Van dakhaas tot schootpoes. De opkomst van de kat als huisdier in Nederland in de negentiende eeuw. De Negentiende Eeuw, 37(2), 116-136. [details]

  2012

  • Ronnes, H. (Accepted/In press). An archaeology of the noble house. The spatial organisation of 15th- and 16th-century castles and country houses in the Low Countries and the privacy debate. Medieval and Modern Matters, 3.

  2011

  2010

  • Ronnes, H. (2010). Authenticiteit en authenticiteitsbeleving: de presentatie en receptie van museum Paleis Het Loo. Bulletin (KNOB), 109(5), 190-199, 204. [details]
  • Ronnes, H. (2010). Lusthof Het Loo als nalatenschap: vorstelijke smaak en nasmaak op een bedaagd buiten. De achttiende eeuw, 42(1), 47-72. [details]
  • Ronnes, H., & Meijer van Putten, A. (2010). Tropes of a Texan trauma: monumental Dallas after John F. Kennedy. IJHS : International Journal of Heritage Studies, 16(6), 390-404. https://doi.org/10.1080/13527258.2010.512729 [details]

  2007

  • Ronnes, H. (2007). Continental traces at Carrick-on-Suir and contemporary Irish castles: a preliminary study of date and initial stones. In T. Herron, & M. Potterton (Eds.), Ireland in the Renaissance (pp. 255-273). Dublin: Four Courts Press. [details]

  2004

  • Ronnes, H. (2004). A solitary place of retreat’: Renaissance privacy and Irish architecture. International Journal of Historical Archaeology, 8(2), 101-117.
  • Ronnes, H. (2004). Friendship and Power: the architecture of William of Orange. Archaeological Dialogues, 11(1), 57-72.

  2024

  • Ronnes, H. (2024). Alan Moss, Gemaakt op reis. Nederlandse jongeren op reis in de zeventiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 139(11). https://bmgn-lchr.nl/article/view/18652/20674
  • Ronnes, H., & Gietman, C. (2024). Hermitage-rage. Geschiedenis Magazine, (2).

  2023

  • Ronnes, H. (2023). Verdwenen. Het Buiten, 5(12).

  2022

  • Ronnes, H. (2022). Een noodzakelijke modernisering van het Amsterdam Museum of gedeeltelijke sloop van een rijksmonument? Amstelodamum, 109(3), 165-173. [details]
  • Ronnes, H. (2022). Rousseau. Het Buiten, 4(12).

  2021

  • Ronnes, H. (2021). Buitenplaatsen in het brandpunt van de geschiedenis: Vernieuwende monografieën tussen micro-histoire en het grote historische narratief [Bespreking van: C. Gietman, J. Jas (2020) Biljoen : kasteel, bewoners, landgoed; Y. Kuiper, S. Cuperus (2020) Dekema State Jelsum : biografie van een landgoed]. Virtus, 28, 155-160. https://doi.org/10.21827/virtus.28.155-160 [details]
  • van Elburg, W., & Ronnes, H. (2021). Amsterdam sloopt: Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw. Panchaud. [details]

  2020

  2019

  • Ronnes, H. (2019). An Overlooked Renaissance: Dutch Architecture and Building Practices in the 15th Century [Review of: M. Hurx (2018) Architecture as Profession: The Origins of Architectural Practice in the Low Countries in the Fifteenth Century]. Architectural Histories, 7(1), Article 13. https://doi.org/10.5334/ah.409 [details]

  2018

  2017

  • Gietman, C., Moes, J., Rewijk, D., Ronnes, H., Bremmer, J. N., & Spek, T. (Eds.) (2017). Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen: Opstellen voor prof.dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hooglerar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen . (Adelsgeschiedenis; Vol. 15). Verloren. [details]
  • Ronnes, H. (2017). Achter de schermen: Het dagelijks leven aan het hof van de graven van Blois [Bespreking van: H.A. Verhoef (2016) De Graven van Blois : heren van Schoonhoven en Gouda : dagelijks leven aan het Hof opgetekend uit de middeleeuwse jaarrekeningen]. Virtus, 24, 203-206. https://virtusjournal.org/article/view/31874 [details]
  • Ronnes, H. (2017). Amsterdam in de wereld: [Bespreking van: M. Hageman (2016) Amsterdam in de wereld : sporen van Nederlands gedeelde verleden]. Amstelodamum, 104(4), 190-191. [details]
  • Ronnes, H. (2017). De infantilisering van kasteel en buitenplaats. In Huis en habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (pp. 434-445). Verloren. [details]
  • van Doornmalen, S., Henkes, T., van Houtum, B., Kamphorst, A., Knegtel, J., Ronnes, H., van Seijen, S., & Zonneveld, M. (2017). ‘Amsterdam Castle’: een Amsterdams kasteel in Muiden. Amstelodamum, 104(3), 122-132. [details]

  2016

  • Ronnes, H. (2016). Het huis van de adel en andere elites: De buitenplaats in de Republiek onder het vergrootglas [Bespreking van: Y. Kuiper, B. Olde Meierink (2015) Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : de rijkdom van het buitenleven in de Republiek]. Virtus, 23, 227-231. https://virtusjournal.org/article/view/31858/29243 [details]

  2015

  • Kolen, J., Ronnes, H., & Hermans, R. (2015). Door de lens van de landschapsbiografie: een nieuwe kijk op de geschiedenis en het erfgoed van landschappen. (CLUES series). Leiden: Sidestone Press. [details]
  • Ronnes, H. (2015). De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826): het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist. (Egodocumenten; No. 33). Hilversum: Verloren. [details]
  • Ronnes, H. (2015). [Bespreking van: M. Grever, C. van Boxtel (2014) Verlangen naar tastbaar verleden: erfgoed, onderwijs en historisch besef]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130(4), Article review 79. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10158 [details]
  • Ronnes, H., & Witte, A. (2015). The Dutch Renaissance in a straightjacket: recent research on Netherlandish Art and Architecture in the Netherlands. Explorations in Renaissance Culture, 41(1), 94-115. https://doi.org/10.1163/23526963-04101005 [details]

  2013

  • Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2013). Onderweg naar nieuw onderzoek van de buitenplaatscultuur in Nederland en Belgie: een inleiding op het recensiedossier kastelen en buitenplaatsen. Virtus, 20, 128-131. https://virtusjournal.org/article/view/31782 [details]
  • Ronnes, H. (2013). Onder castellologen: drie recente studies over kastelen in Nederland. Virtus, 20, 175-183. https://virtusjournal.org/article/view/31786 [details]
  • Ronnes, H. (2013). Verdaagde schoonheid: een receptiegeschiedenis van De Haar als ruïne en als Cuyperscreatie. In J. Heijenbrok, G. Steenmeijer, & K. Timmers (Eds.), Tien eeuwen Kasteel de Haar: wat een weelde (pp. 578-591, 629-631). WBooks. [details]
  • Ronnes, H., & van der Voort, L. (2013). Wij zagen hier aan 't strand twee Zeeuwsche meisjes: reisverslag van het achttiende-eeuwse Amsterdamse gezelschap Semper Idem. Zeeland : Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 22(4), 133-140. [details]

  2012

  • Ronnes, H. (2012). 15e- en 16e-eeuwse wooncultuur in de Lage Landen: de boedelinventaris en ruimtespecialisatie in kastelen. In B. Aarts, W. Landewé, B. Olde Meierink, & F. Vogelzang (Eds.), Ambitie in steen: bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland (pp. 207-227). (Academic studies series; No. 3). Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelenstichting. [details]

  2011

  • Ronnes, H. (2011). Vier nieuwe boeken over prominente Nederlandse kastelen en buitenplaatsen [Bespreking van: C.L. van Groningen (2009) Slot Zeist: een vorstelyk stuk goet; J. Jas, J. Haagen (2009) Kasteel Waardenburg: weerbaar en veelzijdig; P. Rem, et al. (2009) Paleis Soestdijk: drie eeuwen huis van Oranje; A. de Vries (2010) Duivenvoorde: bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie]. Virtus, 18, 187-191. [details]

  2010

  • Ronnes, H. (2010). Eyckenstein: op de grens van zand en veen. Utrecht: Matrijs.

  2009

  • Kerver, L., Leijen, N., Lenferink, M., van der Meulen, F., de Regt, C., Sweijen, S., van der Laarse, R., Ronnes, H., & Westra, A. (2009). ’t Bekoorlyk Groeneveld: een cultuurhistorisch onderzoek naar Kasteel Groeneveld. MA Erfgoedstudies, Universiteit van Amsterdam. http://cf.hum.uva.nl/erfgoedstudies/Rapport_Groeneveld.pdf [details]
  • Ronnes, H. (2009). Royals, nobles and confidants: case-studies chronicling the courts of France, England and the Low Countries (1649-1718) [Review of: D. Onnekink (2007) The Anglo-Dutch favourite: the career of Hans Willem Bentinck, 1st Earl of Portland (1649-1709); G.J. Cowart (2008) The triumph of pleasure: Louis XIV & politics of spectacle]. Virtus, 16, 212-217. https://virtusjournal.org/article/view/31706 [details]
  • Ronnes, H. (2009). [Review of: F. Grijzenhout (2007) Erfgoed: de geschiedenis van een begrip]. Contributions to the History of Concepts, 5(2), 208-214. https://doi.org/10.1163/180793209X12599171659655 [details]
  • Ronnes, H., & Vanderhoeven, T. (2009). Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen. In H. L. Janssen, & W. Landewé (Eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over oud erfgoed (pp. 297-307). (Academic studies series; No. 2). Nederlandse Kastelenstichting. [details]

  2008

  • Ronnes, H. (2008). Palaces of the privileged [Review of: D.R. Coffin, V.B. Sellers (2008) Magnificent buildings, splendid gardens; J. Dunne, P. Janssens (2008) Living in the city: elites and their residences, 1500-1900]. Virtus, 15, 202-209. https://virtusjournal.org/article/view/31686 [details]

  2007

  • Gevers, A., Rietman, C., Kuiper, Y., & Ronnes, H. (2007). Mensen van adel: beelden, manifestaties, representaties : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007. (Adelsgeschiedenis; No. 4). Hilversum: Verloren. [details]
  • Hoekstra, T. J., van Immerseel, R. H. M., Janssen, H. L., Ronnes, H., Wielinga, J. M. M., & Tromp, H. M. J. (2007). Zwijnsbergen: herrezen uit de as. (Nederlandse kastelen). Utrecht: Matrijs. [details]
  • Ronnes, H. (2007). Egodocumenten als onderdeel van het achttiende-eeuwse adellijke instrumentarium. Virtus, 14, 176-182. https://virtusjournal.org/article/view/31662 [details]
  • Ronnes, H., & Bijsterveld, K. (2007). Een manifestatie van status en ambitie. In T. J. Hoekstra, R. H. M. van Immerseel, H. L. Janssen, H. Ronnes, J. M. M. Wielinga, & H. M. J. Tromp (Eds.), Zwijnsbergen (pp. 41-60). Utrecht: Matrijs. [details]

  2006

  • Cruysheer, A. T. E., Ennen, E., Ronnes, H., van de Werk, L., Wielinga, J. M. M., & Kocken, M. H. J. M. (2006). Kansen door kennis: ontsluiting van kastelen en borgterreinen in een hedendaags cultuurlandschap. ADC Heritage [etc.]. http://www.belvedere.nu/download/projects/1187000754__Kansen%20door%20Kennis%20021006_pdfversie.pdf [details]
  • Ronnes, H. (2006). Architecture and élite culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700. (Academic studies series / Dutch Castle Foundation; No. 1). Amsterdam: Pallas Publications Amsterdam University Press. [details]
  • Ronnes, H. (2006). Rademakers kastelen: een beknopt historisch compendium. In W. Beelaerts van Blokland, & C. Dumas (Eds.), De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker (pp. 429-462). Zwolle: Waanders.

  2005

  • Ronnes, H. (2005). Fogelsanghstate: Een groninger schat in een Friese state. (Nederlandse Kastelen; No. 3). Utrecht: Matrijs. [details]
  • Ronnes, H. (2005). De architectuur van Willem III in het licht van zijn vriendschapsbanden. Virtus, 12, 75-89. https://virtusjournal.org/article/view/31620

  2023

  • Ronnes, H. (2023). Gaten in Het Loo. Het Buiten, 5(14).
  • Ronnes, H. (2023). Hoe katten zo geliefd werden. Geschiedenis Magazine, (6), 23-27.
  • Ronnes, H. (2023). In de dode hoek. Het Buiten, 5(15).
  • Ronnes, H. (2023). Stand en schaamte. In De fictie van de buitenplaats: Over het komen en gaan van elites (pp. 36-43). Van Gorcum.
  • Ronnes, H. (2023). [Bespreking van: A.-D. Renting (2022) Paleis Het Loo: Een koninklijk huis]. Bulletin (KNOB), 122(3), 41-43. Advance online publication. https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/793/834 [details]
  • Ronnes, H., & Grunberg, A. (Eds.) (2023). De fictie van de buitenplaats: Over het komen en gaan van elites. Van Gorcum.

  2021

  • Ronnes, H. (2021). Familieschaamte. Het Buiten, 3(8), 58. http://www.het-buiten.nl/pdf/hb-8-2021.pdf [details]
  • Ronnes, H. (2021). Het grotere verhaal van de tuin: In gesprek met Erik de Jong. Het Buiten, 3(9), 34-37. [details]
  • Ronnes, H. (2021). Poezen en mensen. Naoorlogse en Nederlandse kattenliteratuur van de grote vier tot de Poezenkrant. In L. Berkhout, S. den Dulk, I. van Hellemondt, H. Kraaij, & E. van der Laan-Meijer (Eds.), Natura Artis Magistra: Verhalen over cultuur, landschap en natuur (pp. 145-151). Verloren. [details]

  2020

  • Ronnes, H. (2020). De achterdeur van de canon. Het Buiten, 2(6), 58. http://www.het-buiten.nl/pdf/hb-6-2020.pdf [details]
  • Ronnes, H., & Gietman, C. (2020). Drentse buitenplaatsen: Cultuur en vermaak. Het Drentse Landschap, (108), 12-15.
  • Ronnes, H., & Gietman, C. (2020). Hemelbedden, stromatrassen en nachtmonsters. Het Drentse Landschap, 18-21.

  2019

  • Ronnes, H. (2019). Bij nader inzien, de Nederlandse buitenplaats: Tussen herinnering, vergetelheid en ongemak.
  • Ronnes, H. (2019). On second thought, the Dutch country house: Between memory, obscurity and discomfort.
  • Ronnes, H. (Author), van Elburg, W. M. (Author), & Stissi, V. V. (Author). (2019). https://amsterdamsloopt.nl/. Web publication/site

  2017

  2016

  2014

  • Ronnes, H., & Lammers, E. (2014). Audrey Hepburn en Nederland: vergeten geschiedenis. Gen., 20(2), 52-56. [details]

  2012

  • Ronnes, H., & Lammers, E. (2012). 'Op de Grote Markt van Brussel ben ik bekeerd ': Coen Temminck Groll zestig jaar bevlogen monumentenzorger. Heemschut, 89(2), 13-15. [details]

  2011

  • Ronnes, H. (2011). Reactie van Hanneke Ronnes. In B. van Bommel, & T. Manderszoon (Eds.), Signalementen 14 (pp. 58-61). (Praktijkreeks cultureel erfgoed; No. 14). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2007

  • Ronnes, H. (2007). Het romantisch erfgoed van Het Loo. Kasteelkatern, 9(20), 2. [details]

  2006

  • Ronnes, H. (2006). Ik gedenk mij van soo een gecke graaf. Kasteelkatern, 8(17), 4-5.

  Media appearance

  Journal editor

  • Ronnes, H. (editor) (2023). Bulletin (KNOB) (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2023). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2022). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2021). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2020). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2019). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2018). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2017). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2016). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2015). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2014). Medieval and Modern Matters (Journal).
  • Ronnes, H. (editor in chief) (2014). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2013). Medieval and Modern Matters (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2013). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2012). Medieval and Modern Matters (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2012). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2011). Nederlandse kastelen (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2011). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2011). Medieval and Modern Matters (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2010). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2010). Medieval and Modern Matters (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2010). Nederlandse kastelen (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2009). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2008). Virtus (Journal).
  • van der Laarse, R. (member of editorial board) & Ronnes, H. (editor in chief) (2008-2025). Virtus (Journal). https://virtusjournal.org/
  • Ronnes, H. (editor) (2007). Virtus (Journal).
  • Ronnes, H. (editor) (2006). Virtus (Journal).

  Talk / presentation

  • Ronnes, H. (speaker) (2023). Elite Architecture in Times of Change: Transmedia and Museum Narratives, Nordic symposium on manors and manor museums, Oslo.
  • Ronnes, H. (speaker) (28-6-2022). De verdwenen stad: Afbraak in Amsterdam, Amsterdam Cultuurhistorische Vereniging.
  • Ronnes, H. (speaker) & Gietman, C. (speaker) (2022). Door stilte bewaakt: De schrijver en de hermitage, Fictie en de buitenplaats, met Arnon Grunberg, Assen.
  • Ronnes, H. (speaker) (31-10-2021). Hermitages in de Friese landschapstuin in de negentiende eeuw: Oog in oog met God, de natuur en de eenzaamheid, Friese Staten en Stinzen.
  • Ronnes, H. (speaker) (18-2-2021). Room functionality, interiors and the experience of architectural space: The houses and gardens of Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière and her protagonists, Paper series: Interiors for Display: The art of the eighteenth-century interior in the Dutch Republic and Europe .
  • Ronnes, H. (speaker) (26-11-2019). Bij nader inzien, de Nederlandse buitenplaats. Tussen herinnering, vergetelheid en ongemak, Oratie, University Groningen, Groningen.
  • Ronnes, H. (speaker) & Haverman, M. (speaker) (24-8-2019). Willem III’s passie, haast en smaak: Kunst en architectuur op het Europese hoofdtoneel, Historicidagen 2019, Groningen.
  • Ronnes, H. (speaker) (9-5-2019). Cliché and Critical Heritage Approaches in Museum Presentations of Castles and Country Houses: New Themes on the Basis of Historical Account Books and Journals, Account Books as Sources in Country Houses Research, Tübingen.
  • Ronnes, H. (speaker) (15-3-2019). Onderzoek naar de relatie tussen authenticiteit en publieksbeleving, Symposium Interieur!, Amersfoort.
  • Ronnes, H. (speaker) (30-11-2018). Wetenschap de ivoren toren uitgejaagd: Voetnoten bij het NWO-onderzoeksproject "Kastelen voor iedereen", Feiten of fictie.
  • Ronnes, H. (speaker) (2-11-2018). Publieksthema's voor de landgoederen en landgoederenlandschappen, Arcadian Landscapes, Amersfoort.
  • Ronnes, H. (speaker) (13-10-2018). Over de Julie's van Jean-Jacques Rousseau en Belle van Zuylen: Van Elysée tot moestuin, Adellijke vrouwen, levens en representaties, Oud-Zuylen.
  • Ronnes, H. (speaker) (22-3-2018). Een kniebuiging voor het publiek? Presentaties van paleis, kasteel- en buitenplaatsmusea, Beleving en historische realiteit: gaat dat samen? , Utrecht.
  • Ronnes, H. (speaker) (15-12-2017). De kat in de negentiende eeuw, Mens en dier. De omgang met dieren in de Lage Landen (1780-1940), Amsterdam.
  • Ronnes, H. (speaker) (19-10-2017). Pro domo: De boedelinventaris en ruimtegebruik, Van kelder tot kap.
  • Ronnes, H. (speaker) (21-6-2017). De gevelsteen van Hernen in Europese context, Kasteel Hernen in 1544, Hernen.
  • Ronnes, H. (speaker) (16-12-2016). Wetenschapsagenda's: Kastelen, buitenplaatsen en de bouwhistorie, Studiedag Stichting Bouwhistorie, Amersfoort.
  • Ronnes, H. (speaker) (3-7-2015). Het kasteel herinnerd en herbestemd: Adellijk erfgoed in internationaal perspectief, Conference: Tussen feit en fictie: Adel in Europa en Nederland in de twintigste eeuw, Groningen.
  • Ronnes, H. (speaker) (15-9-2014). The English country house as (proto) museum: Dutch early modern travel accounts explored, Travel and the Country House Conference, Northampton.
  • Ronnes, H. (speaker) (2013). New Directions in Cultural Heritage Research and Education: A Symposium with Laurajane Smith, Amsterdam, New Directions in Cultural Heritage Research and Education: A Symposium with Laurajane Smith, Amsterdam.
  • Ronnes, H. (speaker) & van der Meulen, F. (speaker) (5-10-2012). Workshop: Het Engelse period drama, Englishness en elites, Conference "Wie zijn de elite?", Groningen.
  • Ronnes, H. (speaker) (18-4-2012). A sense of heritage: renewal versus preservation in 17th- and 18th-century Dutch country houses, Conference Consuming the country house: from acquisition to presentation, Northampton.
  • Ronnes, H. (speaker) (4-9-2010). The early modern elite house growing old. An archaeological and anthropological perspective on domestic space, status and memory, Conference: European Association of Archaeologists, Den Haag.
  • Ronnes, H. (speaker) (23-8-2010). The quiet authors of an early modern palatial landscape: Transformation without reconstruction, Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Riga, Latvia.
  • Ronnes, H. (speaker) (16-4-2010). The memory of the noble house: Conflicting memories in the late 19th century, European Social Science History Conference, Ghent, Belgium.
  • Ronnes, H. (speaker) (25-2-2010). Antiquarianism and authorship: 16th century house inscriptions on temporality and identity, Department of Archaeology, UCD, Dublin, Ireland, Dublin, Ireland.
  • Ronnes, H. (speaker) (23-2-2009). Dagboeken als bron voor de architectuurgeschiedenis, Lezing Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut, Amsterdam.
  • Ronnes, H. (speaker) (24-1-2009). Een achttiende-eeuwse anti-biografie van een buiten: elitearchitectuur en egodocumenten, Conferentie: Smaak en Distinctie: Elites in de Nederlanden in de 18e eeuw, Werkgroep 18e eeuw, Amsterdam.
  • Ronnes, H. (speaker) (5-10-2007). Authenticiteit: presentatie en receptie. Het Loo, Conferentie: Twee eeuwen koninklijke paleizen, Den Haag.
  • Ronnes, H. (speaker) (14-9-2007). De malle graaf. Retrospectie en (zelf)perceptie, Conferentie: Beeld en zelfbeeld van de adel, Zwolle.
  • Ronnes, H. (speaker) (10-3-2007). A Fashion for Dates and Names: A Study of 16th-Century Inscriptions Incorporated into Dutch, Irish and English Elite Architecture, South-Central Renaissance conference, San Antonio, Texas, United States.
  • Ronnes, H. (speaker) (9-3-2007). Chair of the session: "Images of Elizabeth I", South-Central Renaissance conference, San Antonio, Texas, United States.
  • Ronnes, H. (speaker) (18-11-2006). Lezing: Identities set in Stone: a study into the proliferation of architectural references to ownership in northwest Europe in the 16th and 17th centuries, Kastelenstudiegroep Nederland, Utrecht.
  • Ronnes, H. (speaker) (8-4-2005). Carrick-on-Suir and the Northern Renaissance Context, Renaissance Society of America conference, Cambridge.
  • Ronnes, H. (speaker) (9-1-2004). A growing need for private space? Irish architecture in the post-medieval period and the privacy debate, Society for Historical Archaeology conference, St. Louis, United States.
  • Ronnes, H. (speaker) (23-11-2003). Building around William of Orange. On Architecture, Power and Friendship, Contemporary and Historical Archaeology in Theory conference, Bristol, England.
  • Ronnes, H. (speaker) (15-12-2001). Pallas castle: who owns its past?, Theoretical Archaeology Group conference, Dublin, Ireland.

  Others

  • van der Laarse, R. (organiser), Burgers, G.-J. (organiser), de Cesari, C. (participant), Saloul, I. (participant), van Kessel, T. (participant), Ronnes, H. (participant), Kolen, J. (participant), Vroege, B. (participant), Kortholt, B. (participant), van Pelt, R. (participant), Mazzucchelli, F. (participant), Dziuban, Z. (participant), Sturdy Colls, C. (participant), Baillie, B. (participant) & Mulder, D. (participant) (12-1-2024). Dealing with ghosts of the past, Amsterdam. Dealing with Ghosts of the Past. On the Limits of Understanding the Legacy of Modern Violence and War.Symposium to honour the retirement of prof. dr. (…) (organising a conference, workshop, ...). https://vu.nl/en/events/2024/dealing-with-ghosts-of-the-past
  • Ronnes, H. (chair) (11-5-2023). Het Binnenhof, Den Haag (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (participant) (2022). 'Fictie, klasse en de buitenplaats': Arnon Grunberg is writer in residence op Overcingel, Assen. (met Het Drentse Landschap en de RUG) (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (organiser) (2022). Fictie en de buitenplaats, met Arnon Grunberg, Assen. (Met Het Drentse Landschap) (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (4-9-2020). Kunst en cultuur, kasteel en landgoed: 'Cultureel vermaak op de buitenplaats', een avond georganiseerd door Het Drents Landschap, de choreograaf Pieter de Ruiter en Hanneke Ronnes op landgoed Overcingel in Assen, met blogs, een lezing van Joris van Son over (de gendered) muziekcultuur op de buitenplaats, en de performances 'Still life in the park' door Nicole Beutler Projects, en 'The one I feed' door Genevieve Murphy en Andy Moor. (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (15-11-2019). Platform Kastelen en buitenplaatsen - Begrip en begripsverwarring, Amersfoort (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (14-11-2019). Allard Pierson Lecture, Amsterdam. Museums as spaces of violence, lecture by Amy Levin (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (2-10-2019). The Country House and the City, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (organiser) (2-10-2019). The Country House and the City, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (24-8-2019). Historicidagen 2019, Groningen. Chair of session "Paleizen, kastelen en buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: Nieuwe visies op adellijke machtsrepresentatie en wooncultuur" (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (organiser), Dibbits, H. (organiser), Boers, T. (organiser) & de Haan, E. (organiser) (19-10-2017). Van kelder tot kap (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (7-9-2017). Don’t fence me in. Vakgrenzen overstijgen bij recent onderzoek naar buitenplaats en landgoed, Groningen (organising a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (organiser) (8-4-2016). Allard Pierson Lecture. 'When Winckelmann met Rousseau: conjuring time, space and emotions in the Musée des Monuments français', Allard Pierson Lecture by Cecilia Hurley (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) (27-11-2015). Conference: Heritage, Tourism and Hospitality, Amsterdam. Chair of the session: Research focus Attitudes, Emotions and Memories (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (organiser) (2-4-2015). Allard Pierson Lecture. 'Marine Cultural Heritage in Sicily and its contribution to a peaceful sea', by Sebastian Tusa (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (participant) (2015). Lecture organised by Museum Studies, University of Amsterdam and the Jewish Historical Museum in Amsterdam on POLIN, Museum of the History of Polish Jews by Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Amsterdam. Discussant (participating in a conference, workshop, ...).
  • Ronnes, H. (chair) & Kolen, J. C. A. (chair) (28-5-2010). Archaeology and Theory Conference, Amsterdam. Chair of the session "Heritage Studies: A Serious Field of Academic Studies or a Temporary Fashion?". (participating in a conference, workshop, ...).

  2024

  • Morehouse, L. R. (2024). Recontextualizing the boy with grapes stelae of Roman Egypt: Authenticity, connectivity, and memory. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities