For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M. (Mart) Rutjes

Modern History
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Geschiedenis
Photographer: Eduard Lampe

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number: E1.18
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Mart Rutjes is universitair docent Nederlandse geschiedenis bij de opleiding Geschiedenis. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich op de ideologische en politiek-conceptuele ontwikkelingen in Nederland van de late 18e eeuw tot heden, in een transnationaal perspectief. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar politieke revoluties en publieke debatten over burgerschap, democratie en religie. Momenteel werkt hij aan een project over politieke repressie in Nederland in de lange negentiende eeuw, waarvoor hij een beurs van het Fonds Staatsman Thorbecke ontving (zie https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/toekenningen-knaw-fonds-staatsman-thorbecke-2018).

  Van 2007 tot 2011 deed hij onderzoek naar de politieke debatten over democratie en burgerschap tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806). In 2012 publiceerde hij hierover Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801  (bij uitgeverij Vantilt). In 2015 redigeerde hij in het verlengde van deze studie, samen met Joris Oddens en Erik Jacobs, The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806. France, The Netherlands, Switzerland, and Italy (Amsterdam University Press), een vergelijkende studie naar de politieke culturen van de Europese revolutionaire republieken.

  Van 2013 tot 2018 werkte hij als postdoc in het project Religion Renegotiated. Faith-Based Organisations and the State in the Netherlands since the 1960s aan een geschiedenis van de relatie tussen staat en religie in de twintigste eeuw.  

  Publicaties verschenen onder meer in Contributions to the History of ConceptsJournal of Church and State en Tijdschrift voor Geschiedenis (zie het tabblad Publicaties voor een overzicht).

  Onderzoek (belangrijkste thema's)

  • Nederlandse politieke geschiedenis 1750-heden
  • Revoluties
  • Ideologie en politiek denken (met name over democratie, burgerschap en religie)
  • Begripsgeschiedenis  

  Onderwijs

  • MA Geschiedenis Kernvak (semester 1)
  • BA Verdiepingsvak I: 'Revolutie!' (semester 2)
  • Tutor BA
  • Programmacoordinator en tutor Master Geschiedenis
 • Publications

  2022

  • Oddens, J., Rutjes, M., & Weststeijn, A. (2022). Introduction: Republican Decline in Context. In J. Oddens, M. Rutjes, & A. Weststeijn (Eds.), Discourses of Decline: Essays on Republicanism in Honor of Wyger R.E. Velema (pp. 1-18). (Studies in the History of Political Thought; Vol. 17). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004470651_002 [details]
  • Oddens, J., Rutjes, M., & Weststeijn, A. (Eds.) (2022). Discourses of Decline: Essays on Republicanism in Honor of Wyger R.E. Velema. (Studies in the History of Political Thought; Vol. 17). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004470651 [details]

  2018

  • Rutjes, M. (2018). Democratie in tijden van crisis: politiek burgerschap 1780-1945. In N. S. Efthymiou, J. Goossens, & R. de Lange (Eds.), Democratie: nieuwe ontwikkelingen: Staatsrechtconferentie 2018 (pp. 25-41). (Publicaties van de Staatsrechtkring; Vol. 21). Wolf Legal Publishers (WLP). [details]

  2017

  • Rutjes, M. (2017). Separation of Church and Welfare State: Dominant State Conceptions and the Financing of Churches in Postwar Netherlands. Journal of Church and State, 59(3), 409–427. https://doi.org/10.1093/jcs/csw002 [details]
  • Rutjes, M. (2017). The Making of a Fundamental Value: A History of the Concept of Separation of Church and State in the Netherlands. Contributions to the History of Concepts, 12(2), 29-49. https://doi.org/10.3167/choc.2017.120203 [details]

  2015

  • Oddens, J., & Rutjes, M. (2015). The political culture of the Sister Republics. In J. Oddens, M. Rutjes, & E. Jacobs (Eds.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland, and Italy (pp. 17-32). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Rutjes, M. (2015). Useful citizens: citizenship and democracy in the Batavian Republic, 1795-1801. In J. Oddens, M. Rutjes, & E. Jacobs (Eds.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, The Netherlands, Switzerland, and Italy (pp. 73-84). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • de Jong, R., & Rutjes, M. (2015). Slecht gekozen: politieke vertegenwoordiging en electorale wanpraktijken in Nederland, 1795-1917. Tijdschrift voor Geschiedenis, 128(4), 579-598. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2015.4.JONG [details]

  2014

  • Rutjes, M. (2014). Het belang van het volk: de politieke cultuur van het algemeen en het wantrouwen tegen collectieve belangenbehartiging tijdens de eerste Nederlandse democratie, 1795-1801. In L. Geevers, & G. Vermeesch (Eds.), Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden: de rol van lobby, petities en officiële delegaties in de politieke besluitvorming (pp. 139-154). (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse vereniging voor Nieuwe Geschiedenis; No. 13). Maastricht: Shaker Publishing. [details]

  2012

  • Rutjes, M. (2012). De Staatsregeling van 1798 als maatschappelijk verdrag: de eerste Nederlandse grondwet en de politieke cultuur van de Bataafse Republiek, 1795-1801. De achttiende eeuw, 44(1), 73-84. [details]

  2021

  2019

  • Rutjes, M. (2019). Op zoek naar de volkswil. Bespreking van: Jos de Jong, Democratie in kinderschoenen. Twee referenda over de eerste Nederlandse grondwet, 1797-1798. Tijdschrift voor Geschiedenis, 132(2).

  2018

  • Rutjes, M. (2018). Nationaal denken in tijden van censuur [Bespreking van: B. Verheijen (2017) Nederland onder Napoleon : partijstrijd en natievorming 1801-1813]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 131(2), 387-388. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.2.BOEK [details]

  2017

  • Rutjes, M. (2017). 'Het volk' in Nederlandse parlementaire debatten: Een begripsgeschiedenis. In A. Bos, J. W. Brouwer, H. Goslinga, J. Oddens, J. Ramakers, & H. Reiding (Eds.), Het volk spreekt (pp. 9-18, 223-224). (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis; Vol. 2017). Nijmegen: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. [details]

  2015

  • Oddens, J., & Rutjes, M. (2015). Scenario voor een voltooide revolutie: Jacob Hahns bewerking van Benjamin Constants Des réactions politiques (1799). In F. Grijzenhout, & P. Raedts (Eds.), Deze lange eeuw: metamorfosen van het vaderland 1780-1950: opstellen voor Niek van Sas (pp. 51-63, 254-256). Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. [details]
  • Oddens, J., Rutjes, M., & Jacobs, E. (Eds.) (2015). The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland, and Italy. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2014

  • Rutjes, M. (2014). Onderdrukt onbehagen: het ontstaan van de repressieve staat in Nederland 1780-1815. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 23-42, 282-287). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Rutjes, M. (2014). [Bespreking van: J.W. Buisman (2013) Verlichting in Nederland 1650-1850: Vrede tussen rede en religie?]. Zeventiende Eeuw, 30(1), 134-134. [details]

  2013

  • Rutjes, M. (2013). 'Zij willen over ons volksdeel de baas spelen': Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-1798. Holland, 45(1), 14-22, 45-46. [details]

  2012

  • Rutjes, M. (2012). Door gelijkheid gegrepen: democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801. Nijmegen: Vantilt. [details]

  2014

  • Rutjes, M. (2014). Een oceaan met machteloze handen stuiten: verlichting en revoluties in de late achttiende eeuw. Kleio, 55(1), 14-18. [details]
  • Rutjes, M. (2014). Robespierre als protofascist [Bespreking van: J. Israel (2014) Revolutionary ideas: An intellectual history of the French Revolution from the rights of man to Robespierre]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 127(4), 719-721. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2014.4.RUTJ [details]
  • Rutjes, M. (2014). [Bespreking van: E. van Meerkerk (2013) De gebroeders Van Hogendorp: botsende idealen in de kraamkamer van het Koninkrijk]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129(3), [review 59]. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9582 [details]

  2013

  • Rutjes, M. (2013). Een verjaardagsfeest met de verkeerde jarige. Bestuurskundige Berichten, 27(3), 16.

  2012

  • Rutjes, M. (2012). 'Niet geheel applicabel op deze tijd': de klassieke oudheid in het politieke discours van de Bataafse Republiek, 1795-1801. Congresreeks Werkgroep 18e Eeuw, 1, 75-86. [details]

  2010

  • Rutjes, M. (2010). Nationalisme op de koffietafel [Bespreking van: E. Koolhaas-Grosveld. De ontdekking van de Nederlander: in boeken en prenten rond 1800]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(3), 459-460. [details]

  2009

  • Rutjes, M. (2009). De verborgen wereld van een achttiende-eeuws embleem [Bespreking van: M. Sonenscher. Sans-Culottes: an eighteenth-century emblem in the French Revolution]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 122(2), 259-260. [details]

  2008

  • Rutjes, M. (2008). [Bespreking van: G.J. Johannes (2007) Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900]. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 31(1), 86-87. [details]

  Talk / presentation

  • Rutjes, M. (speaker) (18-11-2020). Windvanen of crisismanagers? Besturen in een overgangstijd, Online symposium boekpresentatie 'Jacob Hendrik Schorer (1760-1822), een Zeeuwse bestuurder in crisistijd'.
  • Rutjes, M. (speaker) (30-6-2016). ‘Separation of church and state’: the shifting role and meaning of an essentially contested concept in the Netherlands since the 1940s’, EASR Conference 2016, Helsinki.
  • Rutjes, M. (speaker) (30-9-2015). ‘How to become a non-negotiable democratic value: the re-conceptualisation of ”separation of church and state” in Dutch public debate during the crisis of the 1980’s’, International Conference on Conceptual History, Arhus.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities