For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. J.J.B. (Jouke) Turpijn

Dutch History
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Geschiedenis
Photographer: Koos Hageraats

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number: D1.04A
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Jouke Turpijn (1976) is Universitair Docent Nederlandse Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in publieksgeschiedenis en de politieke en sociale geschiedenis van Nederland in de laatste twee eeuwen. Hij doet onder andere onderzoek naar politici en bestuurders, engagement en idealisme, jongeren, de jaren 1980, populaire historische cultuur, publieke opinie en publiek onbehagen. Zijn proefschrift Mannen van Gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888 (Amsterdam 2008) beleefde diverse herdrukken. In 2011 verscheen 80s Dilemma. Nederland in de jaren tachtig (Amsterdam 2011). Turpijn heeft regelmatig in dagbladen en blogs gepubliceerd en organiseert verscheidene evenementen over publieke geschiedenis. Binnen de Capaciteitsgroep Geschiedenis verzorgt en organiseert hij veel onderwijs in de master en bachelor geschiedenis. Hij is tevens juryvoorzitter van de Volkskrant IISG Scriptieprijs.

 • Publications

  2020

  2015

  2011

  • Turpijn, J. (2011). Onder ministers: de opkomst van ambtelijke en ministeriële cultuur in Nederland (1795-1919). In H. te Velde, & D. Smit (Eds.), Van Torentje tot Trêveszaal: de geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (pp. 185-207, 393-395, 434). Den Haag: De Nieuwe Haagsche. [details]
  • Turpijn, J. (2011). The continuous reinvention of parliaments: a case study on political transformation in the Dutch Second Chamber (1848-1888). Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 89, 285-294. [details]

  2009

  • Turpijn, J. (2009). De negentiende eeuw in het Nationaal Historisch Museum. De Negentiende Eeuw, 33(3), 132-136. [details]

  2014

  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (2014). Inleiding. In P. van Dam, B. Mellink, & J. Turpijn (Eds.), Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795 (pp. 7-19, 281-282). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Dam, P., Mellink, B., & Turpijn, J. (Eds.) (2014). Onbehagen in de polder: Nederland in conflict sinds 1795. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2013

  • Turpijn, J. (2013). Herdenken in spiegelbeeld: de beleving van 50, 100 en 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Republiek van Oranje, 1813-2013 (pp. 23-33). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; No. 2013). Amsterdam: Boom. [details]

  2012

  • van Baalen, C., Goslinga, H., van Kessel, A., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2012). De Verenigde Staten van Europa. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2012). Amsterdam: Boom. [details]

  2011

  • Turpijn, J. (2011). 80's dilemma: Nederland in de jaren tachtig. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • van Baalen, C., Goslinga, H., van Kessel, A., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2011). Waar visie ontbreekt, komt het volk om. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2011). Amsterdam: Boom. [details]

  2010

  • Oddens, J., & Turpijn, J. (2010). Waarheid en gezond verstand in het Nederlandse parlement rondom 1798 en 1848. In C. van Baalen, W. Breedveld, M. Leenders, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 23-35). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2010). Amsterdam: Boom. [details]
  • van Baalen, C., Breedveld, W., Leenders, M., van Merriënboer, J., Ramakers, J., & Turpijn, J. (2010). Waarheidsvinding en waarheidsbeleving. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2010). Amsterdam: Boom. [details]

  2009

  • Ramakers, J., & Turpijn, J. (2009). De crisiscanon. In C. C. van Baalen, W. Breedveld, M. H. C. H. Leenders, J. C. F. J. van Merriënboer, J. J. M. Ramakers, & Turpijn (Eds.), In tijden van crisis (pp. 73-83). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2009). Amsterdam: Boom. [details]
  • Turpijn, J., & van Zanten, J. (2009). De opvoeding van Willem en Wiwill. In I. Haan, W. ten Have, J. Kennedy, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het eenzame gelijk: hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 157-171, 322-325). Amsterdam: Boom. [details]
  • van Baalen, C. C., Breedveld, W., Leenders, M. H. C. H., van Merriënboer, J. C. F. J., Ramakers, J. J. M., & Turpijn, J. J. B. (2009). In tijden van crisis. (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2009). Amsterdam: Boom. [details]

  2008

  • Turpijn, J. (2008). Mannen van gezag: de uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

  2017

  • Turpijn, J. (2017). Mannen van gezag: De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888. (3e ed.) Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]

  2015

  • Turpijn, J. (2015). 1848-1888: Van herensociëteit tot centrum van de macht: hoe waardige oppositie en de vertrouwensregel gestalte kregen . In R. Aerts, C. van Baalen, J. Oddens, D. Smit, & H. te Velde (Eds.), In dit huis: Twee eeuwen Tweede Kamer (pp. 304-313, 315-30, 322-327, 484-485). [Amsterdam]: Boom. [details]
  • Turpijn, J. (2015). Van een deftige edelman tot een duidelijke tante: De voorzitters van de Eerste Kamer 1815-2015. In A. Bos, J. W. Brouwer, H. Goslinga, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Eerste Kamer (pp. 42-51). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2015). Amsterdam: Boom. [details]

  2012

  • Goslinga, H., & Turpijn, J. (2012). Emile Roemer: ‘Mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze over hun eigen omgeving gaan'. In C. van Balen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), De Verenigde Staten van Europa (pp. 132-141). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2012). Amsterdam: Boom. [details]

  2011

  • Goslinga, H., & Turpijn, J. (2011). 'Te grote ongelijkheid is slecht voor een samenleving': PVDA-leider Cohen houdt vast aan middenkoers om tweedeling te voorkomen. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, & J. Turpijn (Eds.), Waar visie ontbreekt, komt het volk om (pp. 123-129). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2011). Amsterdam: Boom. [details]
  • Turpijn, J. (2011). Goede politieke geschiedenis [Bespreking van: E. Tanja (2010) Goede politiek: de parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 124(4), 578-579. [details]

  2009

  Membership

  • Turpijn, J. (2013-2017). Secretary of the board, Royal Netherlands Historical Society.

  Talk / presentation

  • Turpijn, J. (invited speaker) (25-1-2019). Niks persoonlijks, maar… de paradox in Thorbeckes erfenis, Universiteit Leiden, Leiden.
  • Turpijn, J. (keynote speaker) (8-10-2018). Verzet in Nederland in de lange 20e eeuw, Prodemos collegereeks Mijn woede is wet.
  • Turpijn, J. (invited speaker) & Knevel, P. (invited speaker) (20-4-2018). NCPH Conference 'Power Lines' Las Vegas NV, NCPH Annual Conference Power Lines Las Vegas NV.
  • Turpijn, J. (keynote speaker) (10-3-2017). KNHG Kiest Geschiedenis in de politiek, KNHG Kiest!.

  Others

  • Turpijn, J. (participant) (1-8-2016 - 29-12-2017). Voorzitter IISG Volkskrant Scriptieprijs (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities