For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. P.L. (Philip) Westbroek

Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Slavische talen en culturen
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Spuistraat 134
 • Room number: 613
Postal address
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  NGO-docent Episch Erfgoed

  Opleiding

  Aan de universiteiten van Amsterdam en SintPetersburg heb ik Theologie, Klassieke Talen en Slavische Talen gestudeerd. Ik ben in 2007 cum laude gepromoveerd op een proefschrift over de Nietzsche- en Wagnerreceptie in het Russische modernisme. Deze studie spitst zich vooral toe op de revival van de 'Griekse tragedie' in het 'Dionysische' rituele Gesamtkunstwerk in de jaren rond de Russische Revolutie. Het interdisciplinaire karakter van dit onderzoek vindt een logisch vervolg in mijn nieuwe werkterrein: de Europese epische literatuur.

  Wat is episch erfgoed?

  Het epos is de oudste vorm van de wereldliteratuur, de 'moedertaal van de mensheid' volgens de Duitse romantici. De Europese letterkunde begint met de Homerische gedichten en eeuwenlang is het epos de meest prestigieuze literaire vorm geweest. Ik vat het epos ruim op als verschillende vormen van verhalende poëzie. Dit kunnen de traditionele heldendichten zijn, maar ook de verslagen van een geestelijke zoektocht, zoals in de werken van Dante, Milton of Goethe. In de 19de eeuw wordt het epos door de roman verdrongen, maar 'het epische gevoel' leeft erin voort en is nog altijd springlevend, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de verfilmingen van "The Lord of the Rings".

  Traditioneel gezien drukt een cultuur in het epos zijn fundamentele waarden en waarheden uit. Dit geldt dikwijls voor het mondelinge volksepos, maar ook het literaire kunstepos behoudt een zeker 'objectief' karakter. Mijn onderzoek en onderwijs plaatst de epische werken in het bredere kader van de Europese literatuur en gaat in op specifieke facetten, zoals de held en zijn opdracht, de confrontatie met de dood, de ethische, psychologische, filosofische en religieuze dimensies van verhalende poëzie. Ook gaat mijn aandacht uit naar de verschillende buiten-literaire media waarin het epische verhaal kan worden gepresenteerd, zoals (muziek)theater of film.  

  Onderwijs

  Als NGO-docent werk ik bij verschillende vakgroepen. Vooralsnog zijn dat binnen Taal- en Letterkunde Slavische Talen, Germanistiek,het Masterprogramma Letterkunde en heb ik in de Bachelor een minorprogramma over zowel West- als Oost-Europese epische literatuur. Binnen het department Kunst- Religie en Cultuurstudies geef ik verschillende modules bij Theaterwetenschap en Religiestudies.

  In mijn onderwijs probeer ik studenten aan te sporen over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en bij het interpreteren van culturele fenomenen uit te gaan van verschillende invalshoeken. Ik zie het als mijn opdracht om als docent bij jonge mensen een gevoel te ontwikkelen voor de rijkdom en complexiteit van de werkelijkheid. De culturele traditie biedt ons een zich steeds weer vernieuwende spiegel waarin we kunnen reflecteren op het heden en verleden, het eigene en het vreemde, het individuele en collectieve.

  Onderzoek

  Bij het brede thema Episch Erfgoed voer ik een 'tweesporenbeleid'. Enerzijds richt ik mijn aandacht op bepaalde aspecten van de epische literatuur, anderzijds werk ik aan een overkoepelende studie over de Europese epiek. De deelgebieden die thans mijn aandacht hebben zijn: de epische overlevering en het muziekdrama van Richard Wagner en daarnaast religieuze epische literatuur, zoals bijvoorbeeld Dante's Divina Commedia of Miltons Paradise Lost. Wat mij vooral boeit is de manier waarop deze 'objectieve' kunstvormen (ter onderscheiding van 'subjectieve' lyriek) een bepaald waarheidsbegrip voortbrengen en ons als lezer/recipiënt uitnodigen hieraan deel te hebben.

  de nieuwe paragraaf

 • Publications

  2019

  • Westbroek, P. (2019). Diabolus In Musica: Anton Rubinsteins Opera Demon. In E. de Haard, W. Honselaar, & W. G. Weststeijn (Eds.), Leaving the stage: Festschrift for Jenny Stelleman on the occasion of her retirement (pp. 285-302). (Pegasus Oost-Europese Studies; Vol. 34). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. [details]

  2014

  2013

  • Westbroek, P. L. (Accepted/In press). Dionysus and Dostoevsky’s ecstatic poetics. Europa Orientalis, 19.
  • Westbroek, P. L. (Accepted/In press). Transformations of the sublime. From German Romanticism to Russian Symbolism. Russian Literature, accepted.

  2024

  • Westbroek, P. L. (2024). De werkplaats van de meester: Richard Wagners ideeën over muziekdrama. Uitgeverij IJzer.

  2023

  2019

  • Westbroek, P. L. (2019). Richard Wagner, Geschriften uit de nalatenschap, herinneringen en open brieven: uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek met een voorwoord van Hans van den Boom. Uitgeverij IJzer.

  2014

  • Westbroek, P. (2014). Richard Wagner. Opera en drama: uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd. Utrecht: Uitgeverij IJzer. [details]
  • Westbroek, P. (2014). Revolutie, resignatie en regeneratie: Richard Wagner en de filosofie van Feuerbach en Schopenhauer. In R. Helmers, & P. Westbroek (Eds.), Conflict en compassie: 200 jaar Richard Wagner (pp. 75-83). Amsterdam: Nationale Opera & Ballet. [details]

  2013

  • Westbroek, P. (2013). Richard Wagner. Geschriften over kunst, politiek en religie: uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd. Utrecht: IJzer. [details]
  • Westbroek, P. (2013). Richard Wagner. Het kunstwerk van de toekomst: uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd. Utrecht: IJzer. [details]

  2007

  • Westbroek, P. L. (2007). Dionusos kai è dionusiakè trag¯oidia ; Dionysus und die dionysische Tragödie ; ÿÇDionis i dionisijskaja tragedija : Vjaÿéceslav Ivanov, filologiÿéceskie i filosofskie idei o dionijsijstve. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities