For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. J.C. (Jeroen) van Zanten

Dutch History
Faculty of Humanities
Geschiedenis
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
 • Room number: E 1.15
Postal address
 • Postbus 1610
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Curriculum vitae

  Jeroen van Zanten is senior lecturer Moderne geschiedenis aan de UvA. Hij studeerde geschiedenis en sociale en politieke filosofie en promoveerde in 2004 in Leiden op het proefschrift 'Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard' over de politieke cultuur in Noord-Nederland ten tijde van het koningschap van Willem I. Van 2004 tot 2006 was hij als docent en post-doc verbonden aan de afdeling politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht en deed hij onderzoek naar politieke reconstructie in Frankrijk en Nederland in de jaren 1813-1815. In november 2013 publiceerde Van Zanten, na vier jaar onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven, een wetenschappelijke biografie van Koning Willem II (1792-1849), mogelijk gemaakt door steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In juni 2015 publiceerde Van Zanten samen met Ben Schoenmaker en Jurrien de Jong het boek Waterloo. 200 jaar strijd over de veldslag bij Waterloo. In 2022 verscheen The House of Orange in Revolution and War. A European History, 1772–1890. An epic account of the House of Orange-Nassau over one hundred and fifty years of European history (samen met Jeroen Koch en Dik van der Meulen), een boek over de Nederlandse monarchie in de lange negentiende eeuw.

  Lopend onderzoek

  Op dit moment werkt Van Zanten aan een bijdrage aan een boek over katholieke politiek in de Tweede Kamer en een Engelstalig Handboek Nederlandse geschiedenis,  onderdeel van een serie handboeken uitgegeven door Routledge.  Naast deze publicaties, doet hij tevens onderzoek naar burgerschapconcepten in Nederland gedurende de 18de, 19de en 20ste eeuw. Dit onderzoek zal resulteren in een publieksboek over burgerschap en maakt deel uit van het door het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke gesubsidieerde onderzoeksproject Over het Hedendaags burgerschap. De herijking van een Thorbeckiaans concept onder leiding van Prof. dr. Remieg Aerts. Sinds 2020 is Van Zanten tevens verbonden als toegevoegd onderzoeker aan het Scandinavische onderzoeksproject Nordic Civil Society, uitgevoerd door de afdeling moderne geschiedenis van de Universiteit van Oslo. In het kader van dit project heeft Van Zanten onlangs vergelijkend historisch onderzoek gedaan naar Civil Society en gaswinning in Nederland en Noorwegen in de jaren 60 en 70. Dit onderzoek zal in 2025 resulteren in een Engelstalige publicatie.

  Huidige bestuurs- en managementtaken

  - Sinds 2019. Lid opleidingscommissie Onderzoekschool Politieke Geschiedenis / Research School of Political History.

  - Sinds 2019. Lid van de examencommissie MA, rMA en BA Geschiedenis Universiteit van Amsterdam.

  PhD-begeleiding

  - Copromotor (promotor Prof.dr. Henk te Velde), Mathijs van de Waardt, De man van 1848 - Dirk Donker Curtius (Proefschrift, Universiteit Leiden, promotie 3 april 2019).

  - Copromotor (promotor Prof.dr. Remieg Aerts), Hans Verbeek, Gerrit Schimmelpenninck, diplomaat en eerste premier van Nederland, 1794-1863 (lopend PhD-traject Universiteit van Amsterdam)

  Notenkraken!  (Amsterdam 2023)

  Waarom zijn popconcerten in voetbalstations politiek? Hoe kon Radio Kootwijk uitgroeien tot een koloniale klankkast op de Veluwe? Wat was de reden dat het publiek zich dikwijls misdroeg in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag? Dachten de Nederlandse autoriteiten in de roaring twenties daadwerkelijk dat jazz ‘danspsychoses’ onder de jeugd zou veroorzaken? En wat zeggen Kinderen voor Kinderen-liedjes over de Nederlandse samenleving in de jaren tachtig en negentig? Dit zijn slechts enkele vragen die in Notenkraken door historici worden onderzocht. De verschillende essays in dit boek tonen aan dat muziek door de eeuwen heen een vitaal onderdeel was van nationale identiteitsvorming, dikwijls een rol speelde in politieke strijd en belangrijk was bij culturele en sociale veranderingen. Deze bundel laat zien dat er muziek in de Nederlandse geschiedenis zit.

   

  - The House of Orange in Revolution and War. A European History, 1772–1890. An epic account of the House of Orange-Nassau over one hundred and fifty years of European history (London 2022)
   
  Three rulers from the House of Orange-Nassau reigned over the Netherlands from 1813 to 1890: King William I from 1813 to 1840, King William II from 1840 to 1849, and King William III from 1849 to 1890. Theirs is an epic tale of joy and tragedy, progress and catastrophe, disappointment and glory—all set against the backdrop of a Europe plagued by war and revolution. The House of Orange in Revolution and War relates one and a half centuries of House of Orange history in a gripping narrative, leading the reader from the last stadholders of the Dutch Republic to the modern monarchy of the early twentieth century, from the French Revolution and the Napoleonic wars to World War I and the European Revolutions that came after it.

  Reviews:

  "This book deserves to take its place among the growing, excellent new historiography of the Netherlands becoming available in English. The authors blend scrupulous archival research and academic rigor with the compelling narrative of a flawed, all too human family across a century of war and revolution.--Michael Broers, professor of Western European history, University of Oxford

  "This lively, well-written book is not only a major contribution to our knowledge of Dutch political history in the revolutionary era and the nineteenth century but a much-needed exercise in integrating the Dutch nineteenth century into the wider picture of European and global history. A witty, enjoyable read."--Jonathan Israel, professor emeritus of modern European history, Institute for Advanced Study

  Willem II biografie

   

  Van de drie eerste koningen is Willem II het meest in de vergetelheid geraakt. Ten onrechte. Al heeft hij slechts negen jaar op de troon gezeten, hij leidde een leven vol avontuur. Hij behaalde eeuwige roem op het slagveld, maar stelde zich tegelijk bloot aan schandalen. Als koning was Willem II verantwoordelijk voor de grondwet van 1848 meer zelfs dan men tot dusver dacht. Een biografie van een romanticus pur sang 

  Recensies:  

  - 'Koning Willem II' 'Ademloos lezende, opmerkelijk goed gedocumenteerde, bijzonder helder geschreven biografie...Jeroen van Zanten brengt nieuws, nuanceert en legt sensationele verbanden.....', Atte Jongstra ***** NRC, 30-11-2013.  

  - 'Van Zanten voert zijn lezer mee door heel Europa: van Engeland tot Pruisen, van Portugal tot Rusland', Paul van der Steen Trouw, Letter&Geest, 07-12-2013.

   

   Waterloo 

   

  In 2015 is het 200 jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaatsvond. Dit boek belicht de Belgische en Nederlandse bijdrage aan Waterloo en de strijd bij Quatre Bras die eraan vooraf ging. De schrijvers beperken zich echter niet tot het nationale verhaal alleen. Vanuit Nederlands en Belgisch perspectief beschrijven ze het grote verhaal van de veldslag, en de strijd om de Europese geschiedenis voor en na Napoleons nederlaag. Puttend uit dagboeken, reisverslagen en brieven, besteden ze uitvoerig aandacht aan de ervaringen en belevenissen van de militairen op het slagveld, van de generaal tot de gewondenverzorger. Het boek is rijk aan oude en nieuwe anekdotes. Aan de hand van deze verhalen beschrijven de auteurs de geschiedenis van Waterloo in een brede politiek-maatschappelijk context, als het dramatische slot van het Napoleontische tijdperk, en als het begin van een nieuwe politieke orde in Europa. Wat speelde er zich precies op het slagveld af? Wie waren de winnaars en de verliezers? Hoe komt het dat de rol van de Belgen en Nederlanders op 16 en 18 juni 1815 onderbelicht is gebleven en nationale helden zijn vergeten? Wie claimde de overwinning? Hoe werd de slag herinnerd? En waarom werd deze nagedachtenis na 1815 inzet van een nieuwe strijd?

  Recensies:  

  - ‘Wie in een beknopt aantal bladzijden wil worden bijgepraat over deze historische gebeurtenis en de grote militaire lijnen heeft aan De Jong, Schoenmaker en Van Zanten ideale gidsen. Waterloo – 200 jaar strijd is een vaardig geschreven verslag van de roemruchte slag en de historische verwerking daarvan.’  Paul van der Steen in Trouw, 13 juni 2015

  - 'Een goed overzicht van de aanloop van de slag, de krijgshandelingen en de politieke nasleep ervan' **** Bart Funnekotter, NRC, 12 juni 2015

  Prinsen naast de troon 

   

  M. Grever & J. van Zanten (2014). Royalty, Rank and Masculinity: Three Dutch Princes Consort in the Twentieth Century. C. Beem & M. Taylor (Eds.), The Man Behind the Queen: The Male Consort in History. From the fourteenth-century king consorts of Navarre to the modern European prince consorts of the twentieth century, the male consort has been a peculiar yet recurrent historical figure. In this impressively broad collection of essays on male partners of female monarchical rulers, leading historians of monarchy analyze how consorts have obtained and wielded power, how gender affected their perceived role, what sort of influence they were able to wield and attract politically and at court, how they defined themselves in the male gendered spheres of the arts or war, and more generally, the extent to which they contributed to the changing ideal and reality of royal families and dynasties over the centuries.

  Verfassungsgeschichte

   

  'Die Niederlande 1813-1848', Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Die Periode von Restauration und Vormärz (1815–1847) war in den meisten europäischen Ländern durch den konflikt-reichen Dualismus von Krone und Kammer geprägt. Die 29 Länderbeiträge des zweiten Bandes decken das gesamte Europa mit Russland und dem Osmanischen Reich ab und werden in der Einleitung systematisch-vergleichend zusammengefasst. Kennzeichnend für die nachnapoleonische Ordnung Europas bis zum Vorabend der Revolutionen von 1848/49 war der monarchische Konstitutionalismus, wenngleich – neben wenigen Republiken – auch ständische, absolutistische und autokratische Monarchien fortbestanden. Mehrere Verfassungswellen dokumentieren die sich in der Epoche verdich-tenden innereuropäischen Transferprozesse. Nach einem für alle Länder einheitlichen Gliederungsschema stellen die Autoren die verfassungsrelevanten Teilbereiche des politischen und gesellschaftlichen Lebens dar.

  Le roi Louis 

   

  Avec Ido de Haan, 'Le roi Louis, un modele pour Guillaume?', Annie Jourdan , Louis Boneparte, Roi de Hollande '. Adulé de Napoléon 1er dans sa jeunesse, Louis Bonaparte a longtemps été un frère très docile. Ses malheurs domestiques avec la brillante, mais superficielle, Hortense de Beauharnais ont conforté l'image terne qu'a brossée de lui une postérité fort sévère pour la famille Bonaparte. Face au grand Napoléon, à son génie et à sa gloire, Louis le mélancolique fait bien triste figure. On en oublierait presque la période la plus passionnante de sa vie, quand il fut nommé roi de Hollande par un empereur désireux d'imposer sa loi en Europe et d'abattre la puissance britannique. Assis sur le trône au printemps 1806, Louis conquiert sa véritable identité et s'avère un Bonaparte pur sang. Autoritaire, voire autocrate, travailleur énergique, esprit curieux et éclairé, comme son aîné, il veut tout savoir, tout diriger et tout entreprendre. Mais Napoléon n'entend pas que la Hollande soit indépendante ou qu'elle viole la politique qu'il met en oeuvre sur le continent. Aussi, Louis sera-t-il déchiré entre ses devoirs de frère et ceux de souverain. Pourtant, il saura rallier les Hollandais, autrefois ardents républicains, au régime monarchique. Dans son royaume, Louis est entré dans l'histoire comme un " bon roi ", attentif au sort de ses sujets.

  Politieke cultuur in Nederland 

   

  Na een lange periode van revolutie, regeringsloosheid en bezetting moet de Nederlandse natie in 1813 politiek gezien helemaal opnieuw beginnen. Er is geen grondwet, geen landsbestuur en geen parlement. De politieke elite besluit van Nederland een constitutionele monarchie te maken en biedt prins Willem Frederik, zoon van de verjaagde stadhouder Willem V, de soevereiniteit aan. Maar die heeft zo zijn eigen ideeën over de verhouding tussen staatshoofd en parlement. De situatie wordt nog gecompliceerder wanneer in 1815 de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden worden verenigd. Al snel krijgt de regering van koning Willem I zoals Willem Frederik na zijn kroning heet, autocratische trekken, wat niet bij iedereen in goede aarde valt. Jeroen van Zanten gaat na hoe de politieke elite in het Noorden reageerde op het 'systeem Willem I' en hoe daaruit een voor Noord-Nederland typische politieke cultuur ontstond die uiteindelijk tot de grondwetsherzieningen van 1840 en 1848 leidde. Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard laat zien dat in het tijdvak 1813-1840 belangrijke fundamenten van het Nederlandse politieke stelsel werden gelegd.

 • Sleutelpublicaties

  Boeken, als auteur en co-auteur

  •  'Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard'. Politieke discussie en oppositievorming in Nederland 1813-1840 (Amsterdam 2004).
  • Koning Willem II, 1792-1849. Een biografie (Amsterdam 2013)
  • Waterloo, 200 jaar strijd
  • The House of Orange in Revolution and War. A European History, 1772–1890. An epic account of the House of Orange-Nassau over one hundred and fifty years of European history
  • Notenkraken. Muziek in de Nederlandse geschiedenis

  Bijdragen aan bundels

  • 'De biograaf als bijziende historicus: Over biografie, micro- en metageschiedenis', in: Nederlandse Letterkunde, nr.22, 2017, (3), 207-223.
  • Met Ido de Haan, 'Constructing an international conspiracy: Revolutionary concertation and police networks in the European Restauration', in:

   Beatrice de Graaf, Ido de Haan, Brian Vick, Securing Europe after Napoleon (Cambridge 2019)

  • 'Die Niederlande 1813-1848', Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert (Bonn 2012)

  • M. Grever & J. van Zanten (2014). Royalty, Rank and Masculinity: Three Dutch Princes Consort in the Twentieth Century. In C. Beem & M. Taylor (Eds.),  The Man Behind the Queen: The Male Consort in History.  
  • J.C. van Zanten (2015). „Meine Gefühle sind ganz und gar deutsch“. Die persönliche Verbindung Wilhelm I., Wilhelm II. und Wilhelm III. zu Deutschland.  Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2014.
  • J.C. van Zanten (2015). 'Quatre-Bras and Waterloo revisited. A Belgian and Dutch history without glory',. In  The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands.
  • J.C. van Zanten (2014). Une Passion royale pour l'art. In S. Paarlberg & H. Slechte (Eds.),  Une Passion royale pour l’art : Guillaume II des Pays-Bas et Anna Pavlovna (pp. 33-41). Zwolle: Wbooks.
  • J. van Zanten (2012). Die Ruinenfreude König Wilhelms II. Kurze biografische Angaben zum Kunstverständnis von Koekkoeks Wohltäter. In A. Pelgrom (Ed.),  Gemalt für den König: B.C. Koekkoek und die luxemburgische Landschaft (Publications du Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg, 17) (pp. 40-47). Kleve: Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve.
  • J. van Zanten (2014). De kunstzin van Willem II. In S. Paarlberg & H. Slechte (Eds.),  Willem II: de koning en de kunst (pp. 32-41, 315-316). Zwolle: WBOOKS.
  • 'Scheveningen, 30 november 1813', in: Marita Matthijsen en Jan Bank, red., Plaatsen van herinnering. De negentiende eeuw (Amsterdam 2006).
  • Encyclopedie van het Koninklijk Huis (Utrecht 2005). Lemma's: 'Koning Willem I', 'Koning Willem II', 'Anna Paulowna', 'Prinses Sophie', 'Ministeriële verantwoordelijkheid', 'De Belgische opstand', 'De tiendaagse veldtocht', 'Prinses Marianne', en 'Henriette d'Oultremont'.
  • Samen met Jouke Turpijn, 'De opvoeding van Willem en Wiwill'. in: Ido de Haan e.a. (red.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (Amsterdam 2009) 157-172.
  • Met Ido de Haan, 'Le roi Louis, un modele pour Guillaume?', in: Annie Jourdan , Louis Boneparte, Roi de Hollande ' (Parijs 2010), vertaling door Annie Jourdan

  Artikelen

  •  'Spreken met één stem'. Kritiek en sociabiliteit in de redactie van de Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde (1834-1838)', De Negentiende Eeuw , nr. 3 (1999).
  • 'Met verscheidene dolksteken afgemaakt'. Moraal en politiek in de berichten over de moord op August von Kotzebue', De Negentiende Eeuw , nr. 1 (2003).
  •  'Het Nederland van Koning Willem I', Historisch Nieuwsblad , nr. 7 (2005).
  •  'Thorbecke als gevoelsmens en onbegrepen filosoof', Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005.
  • Samen met Ido de Haan, 'Lodewijk als wegbereider van Willem? Kritischekanttekeningen bij een nieuw idee reçue', in: De Negentiende Eeuw 30 (2006), 285-301
  • 'De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid'. Boekbespreking van Peter van Velzen, De Ongekende ministeriële verantwoordelijkheid. Theorie en praktijk 1813-1840 (Nijmegen 2005), in: BMGN (2007) 125-128
  • 'Een les uit Pruisen' Boekbespreking van: P. de Coninck,  Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 , BMGN 124 (2009), 129-133
  • 'Godsdienstvrijheid en de Nederlandse staat' : boekbespreking van Emo Bos, Souvereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten (Hilversum 2009), in: TvG 3 (2010), 462-463.
  • J. Koch, D. van der Meulen & J. van Zanten (2013). 'Wat is de constitutionele monarchie eigenlijk?' De drie eerste Nederlandse koningen, de ministers en het parlement. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. Ramakers, H. Reiding & J. Turpijn (Eds.),  De Republiek van Oranje, 1813-2013(Jaarboek parlementaire geschiedenis, 2013) (pp. 47-56). Amsterdam: Boom.
  • J.C. van Zanten (2015). Retour sur Waterloo et Quatre-Bras. Une Révision Belgo-Néerlandaise? Septentrion: arts et culture de Flandre et des Pays-Bas.
  • J.C. van Zanten (2015). 'Terug naar Waterloo'.Tijd voor een Belgisch-Nederlandse revisie.'.  Ons Erfdeel.

  Digitalisering/bronnenpublicatie

  • 'Niederlande 1813-1848', Werner Daum (eds), Quellen zur europaischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert . cd-rom (Bonn, Dietz Verlag 2010). 
 • Radio en TV
  • 175 jaar Belgie, OVT/BRT, 18 september 2005
  • In Europa, 1906, OVT 18 november 2007
  • De Troon: Koning Willem I, II en III, OVT 7 maart 2010
  • Missing link 5: Koning Willem II in 1848 , OVT 2 augustus 2009
  • Otto von Habsburg, Met het Oog op morgen, 4 juli 2011
  • Drie koningen,  Met het Oog op morgen, 12 april 2012
  • Koningscursus, Hoe-Zo Vpro-radio, 9 mei 2013
  • Luister-college "Koning Willem II", "Van Willem I tot Willem IV", Veen Uitgeverij april 2012.
  • MAX, documentaire "Koning Willem II",  6 december 2013.
  • NTR documentaire 200 jaar monarchie, maart-april 2014.

   

 • Onderwijs, Tijdschriftredacties en werkgroepen

  Tijdschriftredacties en Werkgroepen

   

  • 2014-2017.Redactielid De Negentiende Eeuw
  • 2017-2021. Redactielid De Moderne Tijd
  • 2012-2013. NWO selectiecomite Promotie stipendia voor leraren
  • 2009- 2019. 'Secretaris Werkgoep Europese Monarchie'
 • Publications

  2022

  • Koch, J., van der Meulen, D., & van Zanten, J. (2022). The House of Orange in Revolution and War: A European History, 1772-1890. Reaktion Books. [details]

  2019

  • de Haan, I., & van Zanten, J. (2019). Constructing an international conspiracy: Revolutionary concertation and police networks in the European Restoration. In B. de Graaf, I. de Haan, & B. Vick (Eds.), Securing Europe after Napoleon: 1815 and the new European security culture (pp. 171-192). Cambridge University Press. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/9781108597050.010 [details]

  2018

  2017

  • van Zanten, J. (2017). De biograaf als bijziende historicus: Over biografie, micro- en metageschiedenis. Nederlandse Letterkunde, 22(3), 207-223. https://doi.org/10.5117/NEDLET2017.3.ZANT [details]
  • van Zanten, J. (2017). De electorale negentiende eeuw in vogelvlucht, 1814-1917. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 1(3-4), 236-246. [details]

  2016

  • de Jong, J., Schoenmaker, B., & van Zanten, J. (2016). 'Bataille à boire': tweehonderd jaar Waterloogeschiedschrijving. Tijdschrift voor Geschiedenis, 129(3), 415-432. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2016.3.JONG [details]
  • van Zanten, J., & de Hond, J. (2016). ‘Den eindpaal te Waterloo’: inleiding. De Negentiende Eeuw, 40(2), 81-83. [details]

  2014

  • Grever, M., & van Zanten, J. (2014). Royalty, Rank and Masculinity: Three Dutch Princes Consort in the Twentieth Century. In C. Beem, & M. Taylor (Eds.), The Man Behind the Queen: The Male Consort in History (pp. 205-222). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137448354_14 [details]

  2013

  • van Zanten, J. (2013). Koning Willem II: 1792-1849. (Koningsbiografieën; No. 2). Amsterdam: Boom. [details]

  2012

  • van Zanten, J. (2012). Die Niederlande. In W. Daum, P. Brandt, M. Kirsch, & A. Schlegelmilch (Eds.), Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert: Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. - Bd. 2: 1815-1847 (pp. 433-484). Bonn: Dietz. [details]

  2007

  • van Zanten, J. (2007). [Bespreking van: P.L.G. van Velzen (2005) De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, theorie en praktijk: 1813-1840]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 122(1), 125-128. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6542

  2003

  1999

  • van Zanten, J. C. (1999). ‘Spreken met één stem’.Kritiek en sociabiliteit in de redactie van de Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde (1834-1838)’. De Negentiende Eeuw, 3.

  2023

  2019

  • van Zanten, J. (2019). [Bespreking van: L. Lucassen, J. Lucassen (2018) Vijf eeuwen migratie : Een verhaal van winnaars en verliezers]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 134, Article 55. Advance online publication. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10755 [details]

  2015

  • Koch, J., van Zanten, J., & van der Meulen, D. (2015). 'Meine Gefühle sind ganz und gar deutsch': Die persönliche Verbindungen der niederländischen Könige Wilhelm I., Wilhelm II. und Wilhelm III. zu Deutschland. Jahrbuch (Zentrum für Niederlande-Studien), 24, 9-21. [details]
  • de Jong, J., Schoenmaker, B., & van Zanten, J. (2015). Waterloo: 200 jaar strijd. Amsterdam: Boom. [details]
  • van Zanten, J. (2015). Quatre-Bras and Waterloo revisited: A Belgian and Dutch history without glory. The Low Countries, 23, 114-125. [details]

  2013

  • Koch, J., van der Meulen, D., & van Zanten, J. (2013). 'Wat is de constitutionele monarchie eigenlijk?' De drie eerste Nederlandse koningen, de ministers en het parlement. In C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. Ramakers, H. Reiding, & J. Turpijn (Eds.), De Republiek van Oranje, 1813-2013 (pp. 47-56). (Jaarboek parlementaire geschiedenis; Vol. 2013). Amsterdam: Boom. [details]

  2011

  2010

  • de Haan, I., & van Zanten, J. (2010). Le roi Louis, un modèle pour Guillaume? Observations critiques sur une nouvelle idée reçue. In A. Jourdan (Ed.), Louis Bonaparte: roi de Hollande (1806-1810) (pp. 213-231, 465-466). (La bibliothèque Napoléon. Série biographies). Nouveau Monde. [details]

  2009

  • Turpijn, J., & van Zanten, J. (2009). De opvoeding van Willem en Wiwill. In I. Haan, W. ten Have, J. Kennedy, & P. J. Knegtmans (Eds.), Het eenzame gelijk: hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 157-171, 322-325). Boom. [details]

  2023

  • van Zanten, J. C., & Turpijn, J. J. B. (Eds.) (2023). Notenkraken. Uitgeverij Prometheus.

  2016

  • van Zanten, J. (2016). [Bespreking van: R. Aerts, G. Deneckere (2015) Het (on)verenigd Koninkrijk 1815-1830 > 2015: een politiek experiment in de Lage Landen]. BMGN - Low Countries Historical Review, 131(2), Article review 29. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10212 [details]

  2015

  • van Zanten, J. (2015). Retour sur Waterloo et Quatre-Bras: Une Révision belgo-néerlandaise? Septentrion: arts et culture de Flandre et des Pays-Bas, 2, 37-43. [details]
  • van Zanten, J. (2015). Terug naar Waterloo en Quatre-Bras: tijd voor een Belgisch-Nederlandse revisie van de geschiedenis? Ons Erfdeel, 2, 2-14. [details]
  • van Zanten, J. (2015). Tweehonderd jaar Waterloo - Schrijvers en Slagveldtoersime. Nieuw letterkundig magazijn, 33(2), 51-56. [details]

  2014

  • van Zanten, J. (2014). De kunstzin van Willem II. In S. Paarlberg, & H. Slechte (Eds.), Willem II: de koning en de kunst (pp. 32-41, 315-316). Zwolle: WBooks. [details]
  • van Zanten, J. (2014). Un roi amateur d'art. In S. Paarlberg, & C. H. Slechte (Eds.), Une Passion royale pour l’art: Guillaume II des Pays-Bas et Anna Pavlovna (pp. 33-41). Zwolle: WBooks. [details]

  2012

  • van Zanten, J. (2012). Die Ruinenfreude König Wilhelms II. Kurze biografische Angaben zum Kunstverständnis von Koekkoeks Wohltäter. In A. Pelgrom (Ed.), Gemalt für den König: B.C. Koekkoek und die luxemburgische Landschaft (pp. 40-47). (Publications du Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg; No. 17). Kleve: Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve. [details]

  2010

  • van Zanten, J. (2010). Godsdienstvrijheid en de Nederlandse staat [Bespreking van: E. Bos (2009) Soevereiniteit en religie: godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 123(3), 462-463. [details]

  2009

  • van Zanten, J. (2009). Een les uit Pruisen [Bespreking van: P. de Coninck (2005) Een les uit Pruisen: Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124(1), 130-133. http://10.18352/bmgn-lchr.6920 [details]

  2006

  • van Zanten, J. C., & de Haan, I. (2006). 'Lodewijk als wegbereider van Willem?' Kritische kanttekeningen bij een nieuw idee recue'. De Negentiende Eeuw, 30, 285-301. [details]

  2005

  • van Zanten, J. (2005). Thorbecke als gevoelsmens en onbegrepen filosoof. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2005, 184-186.

  2015

  • van Zanten, J. C. (Author). (2015). Historisch advies / onderzoek in opdracht Beelden van de Raad / opening galerij. Digital or Visual Products, Den Haag: Raad van State.

  2012

  • van Zanten, J. C. (Author). (2012). Luistercollege "Willem II", "Audioboek: Het Nederlandse koningshuis". Digital or Visual Products, Diemen: Veen Magazines.

  2010

  Prize / grant

  • van Zanten, J. (2018). KNAW Fonds Staatsman Thorbecke gesubsidieerde onderzoeksproject Over het Hedendaags burgerschap. De herijking van een Thorbeckiaans concept.

  Membership / relevant position

  Media appearance

  • van Zanten, J. C. (27-04-2016). 'Zuinig overkomen lukt ze niet zo goed'. Koningsdag 2016. [Print] NRC Handelsblad. 'Zuinig overkomen lukt ze niet zo goed'. Koningsdag 2016..
  • van Zanten, J. C. (13-06-2015). Waterloo. De bijdrage van de Nederlanders, interview met Tijn Sadee [Print] Amsterdam, NRC-Handelsblad. Waterloo. De bijdrage van de Nederlanders, interview met Tijn Sadee.
  • van Zanten, J. C. (06-06-2015). Waterloo [Radio] Hilversum, Radio 1.. Waterloo.
  • van Zanten, J. C. (25-05-2015). Radio 1 'Een vandaag' [Radio] Hilversum, Radio 1. Radio 1 'Een vandaag'.
  • van Zanten, J. C. (18-04-2014). Aflevering 4: Op een haar na [Television] Nederland 2. Aflevering 4: Op een haar na.
  • van Zanten, J. C. (11-04-2014). Aflevering 3: Een pijnlijke scheiding [Television] Nederland 2. Aflevering 3: Een pijnlijke scheiding.
  • van Zanten, J. C. (04-04-2014). Aflevering 2: Vaders wil is wet [Television] Nederland 2. Aflevering 2: Vaders wil is wet.
  • van Zanten, J. C. (04-03-2014). RTL Journaal [Television] Dordrecht, RTL 4. RTL Journaal.
  • van Zanten, J. C. (04-03-2014). NOS Journaal [Television] Dordrecht, Nederland 1. NOS Journaal.
  • van Zanten, J. C. (03-03-2014). Oog op Morgen [Radio] Hilversum, Radio 1. Oog op Morgen.
  • van Zanten, J. C. (06-12-2013). Koning Willem II. Documentaire Max [Television]. Koning Willem II. Documentaire Max.
  • van Zanten, J. C. (01-12-2013). VPRO OVT [Radio] Hilversum, Radio 1. VPRO OVT.
  • van Zanten, J. C. (30-11-2013). EO 'blauw bloed' [Television] Nederland 2. EO 'blauw bloed'.
  • van Zanten, J. C. (30-11-2013). Interview NRC Handelsblad [Print]. Interview NRC Handelsblad.
  • van Zanten, J. C. (30-11-2013). Interview Volkskrant met Jan Hoedeman en Remco Meijer [Print]. Interview Volkskrant met Jan Hoedeman en Remco Meijer.
  • van Zanten, J. C. (29-11-2013). RTL 4 Journaal [Television] RTL 4. RTL 4 Journaal.
  • van Zanten, J. C. (29-11-2013). Pauw&Witteman [Television] Nederland 1. Pauw&Witteman.
  • van Zanten, J. C. (29-11-2013). NOS achtuur journaal [Television] Nederland 1. NOS achtuur journaal.
  • van Zanten, J. C. (01-10-2013). 'Er waart meer dan een spook door Egypte.' Lessen uit het verleden: interview door B. Kromhout [Print] Historisch Nieuwsblad. 'Er waart meer dan een spook door Egypte.' Lessen uit het verleden: interview door B. Kromhout.
  • van Zanten, J. C. (06-05-2013). Hoe/Zo? Radio VPRO/NTR [Radio]. Hoe/Zo? Radio VPRO/NTR.
  • van Zanten, J. C. (28-04-2013). OVT-radio [Radio]. OVT-radio.
  • van Zanten, J. C. (27-04-2013). Interview door Menzo Willems (De Telegraaf) over de drie 'Koningsbiografieen' [Print]. Interview door Menzo Willems (De Telegraaf) over de drie 'Koningsbiografieen'.
  • van Zanten, J. C. (31-03-2013). Oog op Morgen [Radio] Radio 1. Oog op Morgen.
  • van Zanten, J. (01-02-2012). Gesprek/interview met Geertje Dekkers over " biografie Willem II" [Print] Historisch Nieuwsblad. Gesprek/interview met Geertje Dekkers over " biografie Willem II".
  • van Zanten, J. C. (04-07-2011). "Dood van Otto von Habsburg" [Radio] Hilversum, Radio 1. "Dood van Otto von Habsburg".
  • van Zanten, J. C. (07-03-2010). De Troon: Koning Willem I, II en III [Radio] Hilversum. De Troon: Koning Willem I, II en III.
  • van Zanten, J. C. (02-08-2009). Missing link 5: Koning Willem II in 1848 [Radio] Radio 1. Missing link 5: Koning Willem II in 1848.
  • van Zanten, J. C. (18-11-2007). In Europa, 1906 debat met Geert Mak [Radio] Amsterdam. In Europa, 1906 debat met Geert Mak.
  • van Zanten, J. C. (18-09-2005). 175 jaar Belgie. [Radio] BRT/Radio 1, Brussel. 175 jaar Belgie..

  Journal editor

  • van Zanten, J. (editor) (2019-2020). De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940 (Journal).
  • van Zanten, J. (editor) (2018). De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940 (Journal). http://demodernetijd.nl/tijdschrift/
  • van Zanten, J. (editor) (2018-2019). De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940 (Journal).
  • van Zanten, J. C. (editor) (2016). De Negentiende Eeuw (Journal).
  • van Zanten, J. C. (editor) (2015). De Negentiende Eeuw (Journal).

  Talk / presentation

  • van Zanten, J. (speaker) (22-9-2023). Dutch Disease. Citizens with or without solid ground? A comparison between civil society in the Netherlands and “Norden” and the exploitation of natural resources., Nordic Civil Societies Concluding Conference - Global, Transnational and Regional Encounters since 1800, Oslo. https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/nordic-civil-societies/events/2023/nordic-civil…
  • van Zanten, J. (speaker) (26-5-2023). Symposium 100-jarig jubileum Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau, GVON. https://oranje-nassau.org/100-jarig-jubileum-geschiedkundige-vereniging-oranje-nassau-groot-succes/
  • van Zanten, J. (speaker) (16-3-2023). Lezing "De Nederlandse Grondwet van 1848", De Nederlandse Grondwet sinds 1848, Den Haag.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (18-2-2016). 'Nog nooit is een zoon van 25 voor kind aangezien', Tentoonstelling 'Het Verloren Koninkrijk', Gent, Abdijrefter STAM.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (17-11-2015). De vermaatschappelijking van de Raad van State, Beelden van de Raad van State, Den Haag.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (30-9-2015). Een gemiste kans? | Tilburg Wat als Nederland en België samen waren gebleven?, Een gemiste kans?, Tilburg.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (11-9-2015). Waterloo, een receptiegeschiedenis, Waterloo Symposium, Rijksmuseum, Amsterdam.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (25-6-2015). Ooggetuigen van Waterloo, Rijkslezing De slag bij Waterloo, Amsterdam, Rijksmuseum.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (18-6-2015). ‘BeWaterlooed: The Tourist Quest for Horrid Magnificence. Waterloo as a Field of Imagination.’, A WAR OF NO COMMON DESCRIPTION’: THE TRANSNATIONAL RECEPTION OF WATERLOO IN THE 19TH CENTURY, CENTRE FOR RECEPTION STUDIES, KU LEUVEN CAMPUS BRUSSELS.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (16-6-2015). Willem II en Waterloo, 200 jaar Waterloo, Brussel, Nederlandse Ambassade.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (16-6-2015). Willem II, Waterloo, Belgen en Nederlanders, 200 jaar waterloo, Nederlandse ambassade, Brussel.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (27-2-2015). Wandelen op het slagveld. Thana-tourisme, poezie en Waterloo, ALV Bilderdijkmuseum, VU, Amsterdam.
  • van Zanten, J. C. (speaker) (5-11-2014). De Groningse Connectie, Lezingen reeks Groningse geschiedenis, Groninger Archieven.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (1-11-2014). Het verloren koninkrijk. Orangisten in Belgie na 1830, Algemeen Nederlands verbond, Nationaal Archief Den Haag.
  • van Zanten, J. C. (invited speaker) (28-4-2014). Mirabeau and the events of 1848 in the Netherlands, Workshop in Groningen Huizinga / Onderzoeksschool politieke geschiedenis., Groningen.
  • van Zanten, J. C. (speaker) (29-3-2014). De grondwet van 1848, Grondwetfestival 2014, Raad van State Den Haag.
  • van Zanten, J. C. (speaker) (22-3-2014). Willem II, als koning en als mens, ALV van de Nederlandse Adelsvereniging, Soest.
  • van Zanten, J. C. (speaker) (20-3-2014). Willem II en Tilburg, Heemkundige vereniging Tilburg, Bibliotheek Tilburg/Gemeente Archief.
  • van Zanten, J. C. (speaker) (12-3-2014). Willem II, Studium Generale Leeuwarden., Leeuwarden.
  • van Zanten, J. C. (speaker) (4-3-2014). De kunstzin van Willem. Openingsrede bij de tentoonstelling Willem II-kunstkoning, Opening tentoonstelling Willem II-kunstkoning door Z.K.H Willem Alexander, Dordrecht.

  Others

  • van Zanten, J. (participant) (1-2-2019 - 1-5-2019). Training program Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) / Research School Political History (other).
  • van Zanten, J. (participant) (1-1-2019 - 1-9-2019). Member OC Research School Political History Huygens KNAW (other). http://onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl/?page_id=2408
  • van Zanten, J. (participant) (20-12-2018). History Department UvA & Huizinga Institute, Amsterdam, UvA. Afscheidssymposium Mieke Aerts: Aertse Zaken. Macht, gender en identiteit binnen de Republiek Geschiedenis. Samen met Bram Mellink en Geertje Mak (organising a conference, workshop, ...).
  • van Zanten, J. (participant) (1-4-2018 - 1-6-2018). Training program Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) / Research School Political History (other).
  • van Zanten, J. C. (organiser) (2016). Secretaris / organiser Onderzoekswerkgroep Europese Monarchie (organising a conference, workshop, ...).
  • van Zanten, J. C. (participant) (5-11-2014 - 7-11-2014). Vienna 1815. The making of a European Security Culture, KNAW, Amsterdam. Brussels as a liability. The Whigs and the Netherlands 1814-1820 (participating in a conference, workshop, ...).
  • van Zanten, J. C. (other) (2014). Secretaris, Europese Werkgroep Monarchie (other).
  • van Zanten, J. C. (other) (2013). Lid NWO selectiecommissie Promotiebeurs voor leraren 2013, NWO (other).
  • van Zanten, J. C. (other) (2007 - 2012). secretaris, Europese Werkgroep Monarchie (other).

  2004

  • van Zanten, J. C. (2004). Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard’. Politieke discussie en oppositievorming in Nederland 1813-1840. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities