For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Sander Govaerts heeft met zijn proefschrift een Dissertatieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum gewonnen. De Dissertatieprijzen worden jaarlijks toegekend aan jonge academici in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid, die een proefschrift hebben afgeleverd van bijzonder hoge kwaliteit.

In zijn proefschrift Mosasaurs: interactions between armies and Ecosystems in the Meuse Region 1250-1850 onderzoekt Govaerts de wisselwerkingen tussen legers en ecosystemen. Op die manier wil hij bijdragen aan de huidige discussies over de ecologische impact, de ‘voetafdruk’, van militaire organisaties. Govaerts richt zich op de Maasregio, het stroomgebied van de Maas, vanwege de relevantie van dit gebied voor zowel de militaire als ecologische geschiedenis. Hij kijkt naar de periode 1250-1850, zodat hij de aandacht kan vestigen op continuïteit tussen de middeleeuwen en de vroegmoderne periode.

Eerder won Govaerts met zijn proefschrift ook de Dissertation Award 2019-2020 van de Amsterdam School of Historical Studies. Hij schreef zijn dissertatie onder begeleiding van prof. dr. Guy Geltner, prof. dr. Mieke Aerts en dr. Mario Damen.

Over de Dissertatieprijs

Sinds 1988 kent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks Dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Vorig jaar waren er twee FGw'ers onder de winnaars: Janna Coomans en Milton Fernando González Rodriguez. 

Dit jaar zijn door de selectiecommissie uit de vierendertig nominaties vijf winnaars geselecteerd. De uitreiking van de Dissertatieprijzen vindt online plaats op donderdag 27 mei om 16:00 uur.