For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. B.T. (Bart) Wallet

Professor of Jewish Studies: Early Modern and Modern Jewish History
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
Social media
 • Early Modern and Modern Jewish History

  Bart Wallet is professor of early modern and modern Jewish history at the Middle Eastern Studies: Hebrew and Jewish Studies department of the University of Amsterdam.

  His field of specialization is Jewish history, in particular early modern and modern Dutch Jewry. His research includes early modern Yiddish historiography, policies of integrating Jews into Dutch society, Jewish funerary culture, postwar reconstruction of Dutch Jewry, and the use and transformation of the genres of lukhot (Yiddish-Hebrew almanacs), sidurim and makhzorim (prayerbooks) in the early modern and modern periods.

 • CV

  Education

  2019 BKO University Teaching Qualification

  PhD Links in a chain: Early modern Yiddish historiography in the northern Netherlands, 1743-1812 (Ph.D. dissertation Faculty of Humanities, University of Amsterdam, 2012)

  History  and Hebrew, Aramaic & Jewish Studies at the Faculty of Humanities, Universiteit van Amsterdam, The Netherlands, 1996-2002

  MA thesis: Transition, The Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëliten and the Jewish Community in the Netherlands in the First Half of the Nineteenth Century (1814-1851) (Dutch), cum laude

  Awarded with the Hartog Beem Prize 2005-2006

  Other Positions

  Assistant Professor Political History, Vrije Universiteit Amsterdam (2018-2021)
  Lecturer Jewish History, Levisson Institute for rabbinic training Amsterdam (2007-)
  Lecturer Jewish History, Jewish Educational Center Crescas (2007-)

  Editor of Trajecta: Religion, Culture, Society in the Netherlands (2013-)
  Editor of Studia Rosenthaliana (2005-)

  Member of the Commission for the History and Culture of Dutch Jewry (2013-)
  Member of the Academic Board of the Orthodox Dutch Israelite Seminary (2012-)
  Co-Secretary Dutch Association for Jewish Studies (2010-)

  Committee of recommendation Stichting Struikelstenen Sliedrecht (2016-)
  Committee of recommendation Stichting Joodse Huizen (2016-)

 • Publications

  For an updated overview of my publications, see: http://www.bartwallet.nl/publications/

  A significant part can be consulted in open access through: https://vu-nl.academia.edu/BartWallet

   

  Books and Volumes

  Sjehechejanoe - Die ons heeft laten leven. Geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010 [co-authored with Paul van Trigt and Hans Polak] (Amsterdam: NIHS, 2011)

  Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945 [co-edited with Hetty Berg] (Zwolle: Waanders, 2010)

  2000 jaar Nederlanders en hun verdraagzaamheid [Geloof in Nederland 21] (Zwolle/Utrecht, Waanders/Catharijneconvent, 2009)

  Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 [co-edited with George Harinck and Herman Paul] (Amsterdam: Bert Bakker, 2009)

  Reviewed in: De Volkskrant, Trouw, Nederlands Dagblad, Provinciale Zeeuwse Courant, HP/De Tijd, Historisch Nieuwsblad, Villa VPRO, protestant.nl.

  Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000 [co-edited with Johan de Niet and Herman Paul; Religious History and Culture Series 2] (Leiden/Boston: Brill, 2009)

  De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008. Rapport in opdracht van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (Amsterdam 2008)

  Nieuwe Nederlanders, de integratie van de joden in Nederland (1814-1851) [New Dutchmen, The Integration of the Jews in the Netherlands (1814-1851)] (Amsterdam: Bert Bakker,2007)

  Reviewed in: NRC Handelsblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Academische Boekengids, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, De Negentiende Eeuw, Nieuw Israëlietisch Weekblad, Misjpoge, De Wekker, De Fabel van de illegaal, Vrede over Israël, Radix.
  Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse Taalgebied 1992-2006 [Bibliography on Judaism and Israel; co-authored with Hanna and Lodewijk Blok] (Leuven: Peeters, 2007).
  De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiekin Nederland   [The Reformation Centenary 1917, Historical Representation and Religious Identity Politics in the Netherlands; co-edited with Herman Paul and George Harinck] (Zoetermeer: Meinema, 2004)

  Articles

  'Religious Oratory and the Improvement of Congregants. Dutch-Jewish Preaching in the First Half of the Nineteenth Century' Studia Rosenthaliana 34 (2000) 168-193.

  'Omstreden leiderschap, de joodse gemeente Gorinchem en de joodse Alblasserwaard in de eerste helft van de negentiende eeuw' [The Jewish Community Gorinchem and the Jewish Alblasserwaard in the First Half of the Nineteenth Century] Oud-Gorcum varia 20 (2003) 59-71.

  'Political Participation of Dutch Jews in the First Half of the Nineteenth Century, 1814- 1848' Zutot 3 (2003) 173-177.

  'Gescheiden gedenken, het vierde eeuwfeest vandeReformatie in Amsterdam' [The Fourth Reformation Centenary in Amsterdam] in: Herman Paul, Bart Wallet and George Harinck, De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland (Zoetermeer 2004) 82-101.

  'Teloorgang van een taal, Jiddisj in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden (I)'[Disappearanceof a Language, Yiddish in Nineteenth Century Holland] Grine Medine 15 (2004) 6-13, 29.

  'Einde van het 'jargon-schandaal', Jiddisj in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden (II)' [End of the Jargon Scandal, Yiddish in Nineteenth Century Holland] Grine Medine 16 (2004) 2-7.

  'Ber Halpern - een schrijver in de ban van de geschiedenis' [Ber Halpern - an author under history's influence]   Grine Medine 18 (2005) 2-5.

  'Spannende geschiedenis, Jiddisje historiografie in het Amsterdam vande 17e en 18e eeuw' [Exciting history, Yiddish historiography in 17th and 18th century Amsterdam] Nieuwsbrief oud-studenten kring Juda Palache Instituut 18 (2005) 4-5.

  'Moedertaal of heilige taal?, de taalstrijd in Erets Jisraël' [Mother tongue or holy language?, the language battle in EretzYisrael] Grine Medine 21 (2005) 2-7.

  'Ideologie, politiek en geschiedenis, Bendit ben EizekWing en zijn Amsterdamse kroniek Lezikorn (1795-1812)' De Negentiende Eeuw 29 (2005) 3, 185-204.

  'De joodse begraafplaats te Gorinchem, een kleine afspiegeling van joods plattelandsleven' Misjpoge 18 (2005) 4, 108-114.

  en Herman Paul, 'Poolse mythen in museum Auschwitz , oorlogsverleden bekeken door ideologische bril' Auschwitz Bulletin 50 (2006) 1, 5-8.

  'Dutch History from a Jewish Perspective: Abraham Chaim Braatbard's A Naye Kornayk fun 1740-1752 ,Hs.Ros.486' in: I.E. Zwiep e.a. eds., Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam [Studia Rosenthaliana 37] (Leuven 2006) 264-265.

  'Het ontstaan van de joodse burger, de integratie van de Nederlandse joden in de 19de eeuw' Geschiedenis Magazine 42 (2007) 3, 14-19.

  'De organisatiestructuur van joods Nederland' in: Rena Fuks-Mansfeld e.a. eds., Joden inNederland in de twintigste eeuw, een biografisch woordenboek (Utrecht 2007) xv-xvii.

  'Napoleon's Legacy - National Government and Jewish Community in Western Europe ' in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/ Simon Dubnow Institute Yearbook VI (Göttingen 2007) 291-309.

  'Van lust tot liefde, erotiek in het werk van Isaac Bashevis Singer' Grine Medine 29 (2007)  28-36.

  'Brabants Israël, de regionale identiteit van Joden in Noord-Brabant van de zeventiende tot de twintigste eeuw' Brabants Heem 59 (2007) 4, 129-143.

  'Een spiegel van het moderne jodendom, bij de nieuwe Encyclopaedia Judaica' Interpretatie 16 (2008) 1, 29-30.

  'A Sun that Lost its Shine: The Reformation in Dutch Protestant Memory Culture,1817-1917' (withHerman Paul), Church History and Religious Culture  88 (2008), 35-62.

  'Dutch National Identity and Jewish International Solidarity: An Impossible Combination? Dutch Jewry and the Significance of the Damascus Affair (1840)' in: Yosef Kaplan ed., TheDutch Intersection: The Jews and the Netherlands in Modern History ( Leiden, Boston, 2008) 319-330.

  'De geest kan het lichaam laten dansen. Bart Wallet in gesprek met de Israëlische dichteres Chava Pinchas-Cohen' Liter 51 (2008) 9-16.

  Hľadanie pôvodua bitka o princípy: Holandské pripomínanie si reformácie počas 19. storočia (Slovakian for: A Quest for Origins and a Battle over Principles: Dutch Reformation Commemorations in the Nineteenth Century) (with Herman Paul) Forum Historiae 1/2008, 1-20.

  'Ongoing history. The tradition of successor chronicles in early modern Jewish historiography' in: Shlomo Berger and Irene E. Zwiep eds, Epigonism and the dynamic of Jewishculture [Studia Rosenthaliana 40, 2007-2008] (Leuven 2008) 183-194.
  'Een taal die niet mocht bestaan. West-Jiddisch in de zuidelijke Nederlanden (1791-1839)' Les Cahiers de la Mémoire contemporaine/Bijdragen tot de eigentijdse Herinnering 8 (2008) 175-192.
  'Chava Pinchas-Cohen. 'De geest kan het lichaam laten dansen.' Interview door Bart Wallet' in: Chava Pinchas-Cohen, Door het vlees stroomt het verlangen. Gedichten, een bloemlezing (Amsterdam 2009) 131-142.
  'Introduction: Calvin, History, and Memory' (with Herman Paul) in: Johan de Niet, Herman Paul, Bart Wallet eds., Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000 (Leiden/Boston: Brill, 2009) 1-19.

  'Synode van Dordrecht', with PaulvanTrigt, 'Reformatie', with Herman Paul, Introductions to the clusters Leaders, Splits, and Shibbolets, and 'Kerkelijke stambomen' in: George Harinck, Herman Paul and Bart Wallet eds., Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 (Amsterdam: Bert Bakker, 2009) 53-64; 257-268; 401-406; 469-472; 533-538; 625-634.

  'Poëzie van de toeëigening. Een analyse van de gedichten van Chava Pinchas-Cohen' Alef Beet 19 (2009) 1, 47-56.

  'Brabantse joden tussen Oranje en 'le peuple belge'. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815-1839' Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 170-189.

  'Brug voorverplaatste personen. De geschiedenis van het tijdschrift Oenzer Brik ' Grine Medine 38 (2010) 66-78.

  'De strijd om het geheugen van Israël' CD Verkenningen zomer 2010, 102-112

  'Verdraagzaamheid tijdens de Republiek en later' in: Willem Bouwman e.a. eds., Geschiedenis van het christendom in Nederland (Zwolle/Utrecht 2010) 129-157.

  'Belgian independence, Orangism, and Jewish identity. The Jewish communities in Belgian during the Belgian Revolution (1830-39)' in: Judith Frishman, David J. Wertheim, Ido de Haan, Joël Cahen eds., Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history (Amsterdam 2011) 167-181.

  'Wederopbouw in de schaduw van de Sjoa', Levend Joods Geloof 57 (2011) 4, 14-15

  'Hoe voor- en tegenstanders van de rituele slacht van rol verwisselden', Letter & Geest, Trouw 14 mei 2011.

  'De joodse Oranjemythe', Letter & Geest, Trouw 25 juni 2011.

  'Amsterdam in de Jiddisje geschiedschrijving. De vorming van een Amsterdams-joodse identiteit', Grine Medine 43, juni 2011, 3-9.

  'Integreren in canon voldoende. Het belang van 'Joodse geschiedenis' is een perspectief vanuit de marge',  Nieuw Israëlietisch Weekblad   146/45, 26 augustus 2011, 16.

  'De lange arm van Napoleon. 200 jaar Burgerlijke Stand en de Nederlandse joden', 

  Levend Joods Geloof

    58/1, september 2011, 23-24.

  'Een spiegel voor het integratiedebat: de integratie van de joden in Nederland', CDVerkenningen , herfst 2011, 44-51.

  'Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving', Religie & Samenleving 7 (2012) 2, 166-183.

  Reviews

  • Review of: MartinBossenbroek, 'De meelstreep, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog' (Amsterdam 2001) and: Hinke Piersma (red.), 'Mensenheugenis, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, getuigenissen' (Amsterdam 2001), Transparant 14 (2003) 1.
  • 'Begraven in Brabantse bodem' [Buried inBrabant], review of: J. Bader, 'Verborgen in Brabantse bodem, joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant' (Tilburg 2002), Brabants Heem 55 (2003) 87-88.
  • Review of: Jozeph Michman and Marion Aptroot, 'Storm in the community, Yiddish polemical pamphlets of AmsterdamJewry 1797-1798' (Cincinnati 2002), Transparant 14 (2003) 3.
  • Reviewof: David Coleman, 'Creating Christian Granada, society and religious culture in an old-world frontier city, 1492-1600' (Ithaca/London 2003), European Review of History - Revue européenne d'Histoire 12 (2005) 3, 495-497. 
  • 'De gereformeerdeReformatie en de joden', review of: Achim Detmers and J. Marius J. Lange van Ravenswaay eds., 'Bundeseinheit und Gottesvolk. Reformierter Protestantismus und Judentum im Europa des 16.und 17. Jahrhunderts' (Wuppertal2005), Transparant 17 (2006) 4.
  • 'Liefde', review of: Zeruya Shalev, 'De tweede familie' (Amsterdam2006), Liter 44 (2006) 73-75.
  • 'Wie hoopt op de geolle, die is mecholle, over joodse woorden in een Nederlandsecontext', review of: Justus van de Kampen Jacob van Wijk,'Koosjer Nederlands, joodse woorden in de Nederlandse taal' (Amsterdam 2006), Grine Medine 26 (January 2007) 11-16.
  • 'Kinderkranten in Polen, van Kinderfraind tot Olami haktantan' review of: Adina Bar-El, 'Been ha-etsim hajerakrakim,itonei yeladim be-Yiddish uve-Ivrit be-Polin1918-1939' (Jeruzalem 2006), Grine Medine 27 (April 2007) 36-41.
  • 'Hillesum' review of: Ria van den Brandt, 'Denken met Etty Hillesum' (Zoetermeer 2006), Liter 46 (2007) 67-68.
  • 'Riga als multi-etnisch centrum' review of: Ulrike von Hirschhausen, 'Die Grenzen der Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Juden 1860-1914' (Göttingen 2006), Tijdschriftvoor Geschiedenis 120 (2007) 3, 417-418.

  Journalism

  Reports on the Fourteenth World Congress of JewishStudies

  Encyclopaedia entries

  Besnijdenis, chassidisme, davidster, Etty Hillesum, Israël, jubeljaar, kabbala, kibboets, messianisme, rabbijn, sabbatjaar, synagoge, tabernakel [circumcision, hassidism,star of David, Etty Hillesum, Israel, jubilee, kabbalah, kibbutz, messianism, rabbi, sabbathyear, synagogue, tabernacle] in: Christelijke Encyclopedie I-III (Kampen 2005).
  Menahem Mann ben Solomon ha-Levi Amelander, Amsterdam (partly), Asser (family),Van den Bergh (family), Marcel Henri Bregstein, Benjamin Cohen, Felix Libertate, Michel Henri Godefroi,Joel Emanuel Goudsmit, Lehren (family), Eduard Maurits Meijers, Jonas Daniel Meyer, Jacques Oppenheim, The Netherlands (partly),De Pinto (family), Isaac de Pinto, Politics (Holland), Lodewijk Ernst Visser; in: Encyclopaedia Judaica 1-22 (FarmingtonHills Mi/Jerusalem 2006).
  Tobias Michael Karel Asser, Marcel Henri Bregstein, Otto Frank, Mozes Heiman Gans, Annemarie Grewel, Jeremias Elia Hillesum, Jacques de Kadt, Joseph Limburg,EduardMaurits Meijers, Jacques Oppenheim, Lodewijk Ernst Visser, in: Rena Fuks-Mansfeld e.a. eds., Joden in Nederland in de twintigste eeuw, een biografisch woordenboek (Utrecht 2007).

  Bromet, Hermanus Leonard, in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 1780-1830 [online publication: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Bromet [14/03/2011]

  Radio

  De joden en het Oranjehuis, radio-uitzending Joods op zondag, Joodse Omroep, 18 september 2011

  Joden in Nederland na 1945, Folia Radio, Amsterdam FM, 2 november 2011

  Educational Material

  Studiehandleiding bij Cultures of the Jews , David Biale ed. (Amsterdam: LevissonInstituut, 2007)

  Television

  The debate on Jewish and Islamic ritual slaughter in Dutch society, UitgesprokenEO, Nederland 2 16 juni 2011

  Link: http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/politieke-switch-rond-de-rituele-slacht/

 • Presentations

  Presentations

  • 'Jiddisje historiografie in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek' [Yiddish Historiography in the Dutch Republic], Symposium 'Yiddish in the Netherlands' of the Dutch Assiociation for Jewish Studies , Rijksuniversiteit Leiden 13 June 2003
  • 'Jiddische Historiographie im achtzehnten Jahrhundert in der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande', VI. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland , Universität Trier 24 September 2003
  • 'Brabants Israël, de positie van de joden in Noord-Brabant, 17 e-20e eeuw' [Brabant's Jews, the Position of theJews inNorthern Brabant, 17th-20th centuries], University of Tilburg , Tilburg, 9 February 2004
  • 'Napoleon's Legacy, National Government and Jewish Community in Western Europe', Annual Conference Simon-Dubnow-Institut , Leipzig 23 May2004
  • 'OngoingHistory, the Successor Tradition in Early Modern Jewish Historiography' EAJS Colloquium on Epigonism and the Dynamics of Jewish Culture , Yarnton Manor Oxford 7 July 2004
  • 'Geschichte, Ideologie und Politik: Bendit ben Ayzek Wing und seine Amsterdamer Chronik Lezikorn (1795-1812)' VII. Symposium für Jiddische Studien in Deutschland , Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 4 October 2004
  • ''Hollandse middelmaat' in a Jewish Context, Dutch Jewish Elite and its Policy of the Middle Way in the First Half of the Nineteenth Century' Conference on Juste Milieu, the Quest for a Middle Way between Revolution and Tradition , Utrecht University 12 November 2004
  • 'Dutch National Identity and Jewish International Solidarity: An Impossible Combination? Dutch Jewry and the Significance of the Damascus Affair (1840)' The Tenth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands, The Dutch Intersection - The Jews and the Netherlands in Modern History , Hebrew University Jerusalem 24 November 2004
  • ''Hob gesjribn ale zachn di oens jehoediem iz iber gekoemen', Jiddisje historiografie in Nederland (1696-1812)'[Yiddish Historiography in the Netherlands] Researchers' Day of the Committee for the History of the Jews in the Netherlands of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW) , Joods Historisch Museum Amsterdam 10 December 2004
  • 'Een vergeten generatie, Jiddisje historiografie in Amsterdam (1696-1812)' [A Forgotten Generation, Yiddish Historiography in the Netherlands] Ph.D.students' conference Huizinga Instituut , Barchem 23 April 2005
  • 'Menahem Man ben Shlomo Amelander and His Yiddish History Book She'eris Yisro'el (1743)' Fourteenth World Congress of Jewish Studies , Jerusalem 2 August 2005
  • 'Polemiek en realiteit, islambeelden in de vroegmodernejoodse historiografie' [Polemics and Reality, Images of Islam in Early Modern Jewish Historiography] Openinglecture academic year 2005-2006 departments of Hebrew and Arabic of the Universiteit van Amsterdam , 30 August 2005
  • 'Brokers and Gatekeepers, 18th-Century Yiddish Historiography and its Hebrew and Christian Sources' VIII Congres of the European Association for Jewish Studies, Moscow 25 July 2006
  • 'The integration of Dutch Jewry in the first half of the 19th century', debate on the integration of ethnic minorities in Western society with Frans Verhagen, Historisch Café , Amsterdam 9 May 2007
  • 'Belgian Independence, Orangism, and Jewish Identity - the Jewish Communities in Belgium during the Belgian Revolt (1830-1839)' KNAW Conference Borders and Boundaries in and Around Dutch Jewry , Amsterdam/Enschede 21 November 2007
  • 'Growth and Centralization. The South Netherlandish Jewish Communities during the period of the United Kingdom of the Netherlands, 1814-1830', Conference Justice for a Minority, Two Centuries of Institutional Arrangements for Jews in Belgium , Institute of Jewish Studies, University of Antwerp, 19 May 2008
  • 'Politics and Jewish Communities. The Centralization of Western European Jewry', The UC-Utrecht Symposium on Jewish Politics and Political Behavior I, Center for Jewish Studies, University of California, Los Angeles, 12 October 2008
  • 'Brabantse joden tussen Oranje en 'le peuple belge'. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant (1815-1839)', XVde Colloquium 'De Brabantse Stad', mobiliteit en integratie, deBrabantse steden en migratie, Universiteit Antwerpen, 18 October 2008
  • 'From Political Activism to Cultural Identification. Dutch Jewry between the Netherlandsand Israel', The UC-Utrecht Symposium on Jewish Politics and Political Behavior II, Universiteit Utrecht, 1 December 2008
  • 'Reconstruction. Towards a New Paradigm for the Study of the History of Post-War Dutch Jewry' Dutch Association for Jewish Studies , Universiteit van Amsterdam, 15 June 2009
  • 'Rebuilding upon the ruins. Jewish Amsterdam after World War II' Hidden stories, forced removals and civic engagement , Universiteit van Amsterdam, 28 January 2010
  • 'The Vaad Hahatzala and the Reconstruction of Orthodoxy in the Netherlands, 1945-1950' Third Contact Day Jewish Studies in the Low Countries , University of Antwerp, 11 May 2010
  • 'Transformation of a Diaspora. The Western Sephardic Diaspora in the Nineteenth Century (1815-1914)' Judaism in the Mediterranean Context, Ninth Congress of the European Association for Jewish Studies , Ravenna 28 July 2010
  • 'For us Israel and Orange. The Jewish Orange Myth', symposium 'Jewish Loyalties in the Netherlands', Menasseh ben Israel Institute, Amsterdam 25 May 2011
  • "The Great Eagle, the Pride of Jacob', Joseph Hirsch Dünner in Dutch Jewish Memory Culture',  Religious Cultures of Dutch Jewry , Hebrew University Jerusalem 22 November 2011
 • Publications

  2024

  2023

  • Hijink, R., & Wallet, B. (2023). A Ticket of Re-Admission into Dutch Society: The Controversy on Amsterdam’s Monument of Jewish Gratitude (1950). In P. Carabott, & W. W. Ledeboer (Eds.), Encounters with Troubled Pasts in Contemporary Dutch and Greek Historiography (pp. 63-71). (Publications of the Netherlands Institute at Athens ; Vol. 8). Sidestone Press. https://doi.org/10.59641/sip493jk [details]
  • Wallet, B. (2023). ‘The Air of Amsterdam Makes One Wise’. Outlines of a Critical Jewish History of the City. Studia Rosenthaliana, 49(2), 216-237. https://doi.org/10.5117/SR2023.2.004.WALL [details]

  2022

  2021

  2019

  • Wallet, B. (2019). 'De organisatie van het bewind der Joodschen Eerdienst dezer Provintie': De Zuid-Nederlandse joodse gemeenschappen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830. Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries, 28(2), 145-167. Advance online publication. https://doi.org/10.5117/TRA2019.2.001.WALL [details]
  • Wallet, B. (2019). Hidden Polemic: Josephus’s Work in the Historical Writings of Jacques Basnage and Menaḥem Amelander. In A. Schatz (Ed.), Josephus in Modern Jewish Culture (pp. 42-61). (Studies in Jewish History and Culture; Vol. 55). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004393097_004 [details]

  2017

  • Wallet, B. (2017). Ritual slaughter, religious plurality and the secularization of Dutch Society (1919-2011). In J. Duyndam, A-M. Korte, & M. Poorthuis (Eds.), Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity: From Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter (pp. 147-163). (Studies in Theology and Religion; Vol. 22). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004335530_010 [details]
  • Wallet, B. (2017). The Battle for Jewish Sympathy: The House of Orange, the Dutch Jews, and Postwar Morality. In D. J. Wertheim (Ed.), The Jew as Legitimation: Jewish-Gentile Relations Beyond Antisemitism and Philosemitism (pp. 257-273). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42601-3_15 [details]

  2016

  • Wallet, B. (2016). ‘Bringing in Those Who Are Far’: Jewish Sociology and the Reconstruction of Jewish Life in Post-War Europe. Journal of Religion in Europe, 9(2-3), 225-246. Advance online publication. https://doi.org/10.1163/18748929-00902003

  2011

  • Wallet, B. (2011). Belgian independence, orangism, and Jewish identity: the Jewish communities in Belgium during the Belgian revolution (1830-39). In J. Frishman, D. J. Wertheim, I. Haan, I. de Haan, & J. Cahen (Eds.), Borders and boundaries in and around Dutch Jewish history (pp. 167-181). Aksant. [details]

  2008

  2023

  • Levie-Bernfeld, T., & Wallet, B. (2023). Jews in the Netherlands: A short history. Amsterdam University Press. [details]

  2022

  • Wallet, B. T., Vastenhout, L. F., van der Boom, B., van den Boomgaard, P., Schütz, R., & Hermans, A. (2022). De Joodse notaris en de beschuldiging van verraad: Kritische analyse van argumentatie en brongebruik in Het verraad van Anne Frank.
  • Wallet, B., van den Boomgaard, P., van der Boom, B., Schütz, R., Vastenhout, L., & Hermans, A. (2022). The Betrayal of Anne Frank: A Refutation: Critical Analysis of the Argumentation and Use of Historical Sources. [details]

  2021

  • Blom, H., Wertheim, D. J., Berg, H., & Wallet, B. T. (Eds.) (2021). Reappraising the History of the Jews in the Netherlands. (2nd ed.) (The Littman library of Jewish civilization). The Littman Library of Jewish Civilization. https://doi.org/10.2307/j.ctv20zbkq2 [details]
  • Wallet, B. (2021). Editorial. Studia Rosenthaliana, 47(2), 115-116. https://doi.org/10.5117/SR2021.2.001.EDIT [details]
  • Wallet, B. T. (2021). 'Religiosity, Civility, and Industry': The Centralization and Nationalization of the Dutch Jews, 1814-1870. In H. Blom, D. J. Wertheim, H. Berg, & B. T. Wallet (Eds.), Reappraising the history of the Jews in the Netherlands (pp. 200-250). (The Littman library of Jewish civilization). The Littman Library of Jewish Civilization. https://doi.org/10.2307/j.ctv20zbkq2.14 [details]
  • Wallet, B. T. (2021). Between the Margins and the Centre: Jews in Post-War Netherlands. In H. Blom, D. J. Wertheim, H. Berg, & B. T. Wallet (Eds.), Reappraising the history of the Jews in the Netherlands (pp. 381-455). (The Littman library of Jewish civilization). The Littman Library of Jewish Civilization. https://doi.org/10.2307/j.ctv20zbkq2.17 [details]

  2020

  2018

  • Wallet, B. T., & Zwiep, I. E. (2018). Locals: Jews in the Early Modern Dutch Republic. In J. Karp, & A. Sutcliffe (Eds.), The Cambridge History of Judaism. - Volume 7: The Early Modern World, 1500–1815 (pp. 894-922). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139017169.035 [details]

  2013

  • Wallet, B. (2013). 'Vorming, beschaving en heil': Joodse godsdienstonderwijzers en de religiegeschiedenis van joods Nederland, 1815-1980. Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 36(78), 66-91. [details]
  • Wallet, B. (2013). Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving. Religie & Samenleving, 7(2), 166-183. [details]

  2012

  • Wallet, B. (2012). Het Réveil als 'joodsche Hervorming'. In F. van Lieburg (Ed.), Opwekking van de natie: het protestantse Réveil in Nederland (pp. 185-210). Verloren. [details]

  2011

  • Wallet, B. T., van Trigt, P. W., & Polak, H. M. (2011). Die ons heeft laten leven: De geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010. NIHS.

  2010

  • Wallet, B. (2010). Om 'een uitgeteekenden joodsche levensweg': de reconstructie van het religieuze jodendom in Nederland, 1945-1960. In H. Berg, & B. Wallet (Eds.), Wie niet weg is, is gezien: Joods Nederland na 1945 (pp. 96-117). Waanders. [details]
  • Wallet, B., & Berg, H. (2010). 65 jaar joods Nederland: een inleiding. In H. Berg, & B. Wallet (Eds.), Wie niet weg is, is gezien: Joods Nederland na 1945 (pp. 7-19). Waanders. [details]

  2009

  • Wallet, B. (2009). Brabantse joden tussen Oranje en 'le peuple belge': migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815-1839. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 26, 170-189, 293. [details]

  2008

  • Paul, H., & Wallet, B. (2008). Hľadanie pôvodu a bitka o princípy: holandské pripomínanie si reformácie v 19. storočia. Forum Historiae, 2008(1). http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2008/texty_1_2008/paul_wallet.pdf [details]
  • Wallet, B. (2008). Dutch national identity and Jewish international solidarity: an impossible combination? Dutch Jewry and the significance of the Damascus affair (1840). Brill's Series in Jewish Studies, 38, 319-330. [details]

  2006

  • Wallet, B. T. (2006). 'Dutch History from a Jewish Perspective: Abraham Chaim Braatbard's A Naye Kornayk fun 1740-1752, Hs.Ros. 486'. In I. E. Zwiep (Ed.), Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam (pp. 264-265). (Studia Rosenthaliana; No. 37)..
  • Wallet, B. T. (2006). 'End of the jargon-scandal' - The decline and fall of Yiddish in the Netherlands (1796-1886). Jewish History, 20(3/4), 333-348. https://doi.org/10.1007/s10835-006-9016-1 [details]
  • Wallet, B. T. (2006). Encyclopaedia Judaica, Second Edition. (22 dln. [Section The Netherlands]). Thomson Gale.

  2023

  • Levie Bernfeld, T., & Wallet, B. (2023). Canon van 700 jaar Joods Nederland. Walburg Pers. [details]
  • Wallet, B. (2023). De heer onder de synagogen: Een kleine geschiedenis van de Obrechtsjoel. In B. van der Lans, P. Blocq, & C. van Bergeijk (Eds.), De Obrechtsjoel: Harry Elte en zijn meesterwerk voor Joods Amsterdam (pp. 21-44). LM Publishers. [details]
  • Wallet, B. T. (2023). Niet zomaar een land: Wat verklaart de obsessie met Israël? De Groene Amsterdammer, 147(46-47). https://www.groene.nl/artikel/niet-zomaar-een-land
  • Wallet, B., Joachimsthal, T., & Post, G. (2023). Joachimsthal: Familie en firma 1823-1945. WBooks. [details]

  2022

  • Wallet, B. (2022). 'De lucht van Amsterdam maakt wijs': Grondlijnen voor een kritische joodse stadsgeschiedenis. [details]
  • Wallet, B. (2022). Joden. In W. Frijhoff, C. Secretan, & A. Nijenhuis-Bescher (Eds.), De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen & analyses (Vol. 1, pp. 658-662). Uitgeverij Van Wijnen. [details]
  • Wallet, B. (2022). Rituele steniging op Zeeburg. In M. Hell (Ed.), Alle Amsterdamse Akten: Ruzie, rouw en roddels bij de notaris, 1578-1915 (pp. 184-189, 204). (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum; Vol. 114). Uitgeverij Virtùmedia. [details]
  • Wallet, B. (2022). Voorwoord. In J. Colthof (Ed.), Joseph Hirsch Dünner: De rebelse opperrabbijn (pp. 9-12). Uitgeverij Van Praag. [details]

  2021

  • Wallet, B. (2021). 'Men vrage ons niet, te vergeten': Joodse herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In K-J. de Jager, & B. Wallet (Eds.), Heilige stilte: Publieke religie en de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945 (pp. 124-149). (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800; Vol. 29). KokBoekencentrum Uitgevers. https://www.academia.edu/77849149/_Men_vrage_ons_niet_te_vergeten_Joodse_herinneringscultuur_van_de_Tweede_Wereldoorlog_in_Nederland [details]
  • Wallet, B. (2021). Sam en Henny: Een eeuw orthodox-joodse familiegeschiedenis. Uitgeverij Omniboek. [details]
  • Wallet, B. (2021). Spiegel van 19de-eeuws Amsterdam: Een joods-christelijke kalender. Allard Pierson magazine, 124, 13-15. [details]
  • Wallet, B. (2021). Venster: Joden in Amsterdam. In J. Lucassen, & L. Lucassen (Eds.), Migratie als DNA van Amsterdam : 1550-2021 (pp. 73-97). Atlas Contact. [details]
  • Wallet, B. T. (2021). מאה של קצוות: משפחה יהודית דתית בהולנד לפני ואחרי השואה. Rubin Mass.
  • de Jager, K-J., & Wallet, B. (2021). Inleiding: Publieke religie en de Nederlandse herinneringscultuur. In K-J. de Jager, & B. Wallet (Eds.), Heilige stilte: Publieke religie en de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945 (pp. 7-29). (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800; Vol. 29). KokBoekencentrum Uitgevers. [details]
  • de Jager, K-J., & Wallet, B. (Eds.) (2021). Heilige stilte: Publieke religie en de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945. ( Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800; Vol. 29). KokBoekencentrum Uitgevers. [details]

  2020

  • Wallet, B. (2020). Jiddisch perspectief op joods plattelandsleven: Pinkas en memorboek van Oisterwijk. Allard Pierson mededelingen, 122, 30-31. [details]

  2013

  • Wallet, B. (2013). Een cultuur die verdween: Europese joden in de jaren dertig [Bespreking van: B. Wasserstein (2012) Aan de vooravond: Europese Joden voor de Tweede Wereldoorlog]. Geschiedenis Magazine, 48(3), 34-35. [details]
  • Wallet, B. (2013). God, ballingschap en verlossing: religieuze geschiedvisies in achttiende-eeuwse Amsterdamse Jiddische geschiedschrijving. Transparant, 24(1), 12-17. [details]

  2012

  • Wallet, B. (2012). De oorlog na de oorlog [Bespreking van: C. van der Heijden (2011) Dat nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland]. Nieuw Israelietisch Weekblad, 147(16), 26-27. http://niw.bdu.nl/archief-2/1216-2 [details]
  • Wallet, B. (2012). Zin en onzin van de 'joods-christelijke traditie'. Christen democratische verkenningen, 2012(3), 100-108. [details]

  2011

  • Wallet, B. (2011). Een spiegel voor het integratiedebat: De integratie van de joden in Nederland. Christen democratische verkenningen, 2011(3), 44-51.
  • Wallet, B. T. (2011). Amsterdam in de Jiddisje geschiedschrijving: De vorming van een Amsterdams-joodse identiteit. Grine Medine, 43, 3-9.

  2010

  • Wallet, B. T., & Berg, H. (2010). Wie niet weg is, is gezien: Joods Nederland na 1945. WBooks.
  • Wallet, B. T., & Wertheim, D. (2010). Researchagenda voor de geschiedenis van de joden in Nederland. NGJS.

  2008

  • Wallet, B. (2008). De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008. Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. [details]

  2006

  • Wallet, B. (2006). De gereformeerde Reformatie en de joden: [Bespreking van: A. Detmers, J.M.J. Lange van Ravenswaay (2005) Bundeseinheit und Gottesvolk: Reformierter Protestantismus und Judentum im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts]. Transparant, 17(4), 37. https://www.christenhistorici.nl/wp-content/uploads/2023/02/17.4-2006.pdf [details]
  • Wallet, B. T. (2006). Entries on: Menahem Mann ben Solomon ha-Levi Amelander, Amsterdam (partly), Asser (family), Van den Bergh (family), Marcel Henri Bregstein, Benjamin Cohen, Felix Libertate, Michel Henri Godefroi, Joel Emanuel Goudsmit, Lehren (family), Eduard Maurits Meijers, Jonas Daniel Meyer, Jacques Oppenheim, The Netherlands (partly), De Pinto (family), Isaac de Pinto, Politics (Holland), Lodewijk Ernst Visser. In Encyclopaedia Judaica
  • Wallet, B. T. (2006). Liefde [Review of: Z. Shalev (2006) De tweede familie]. Liter, 44, 73-75.
  • Wallet, B. T. (2006). Mohammed als valse profeet, vroegmoderne joodse historici over de islam. ZemZem, 2, 115-123.
  • Wallet, B. T. (2006). Twee studies in één band: in boek over joodse geschiedenis Lage Landen gaat te veel fout [Review of: L. Abicht (2006) Geschiedenis van de joden van de Lage Landen]. Reformatorisch dagblad, 5.

  Prize / grant

  Membership / relevant position

  • Wallet, B. (2019-2023). Archive Committee, Archive Committee Joods Maatschappelijk Werk.
  • Wallet, B. (2019-2025). Member of the Steering Commitee of the Digital Forum of the European Association for Jewish Studies, Steering Committee Digital Forum of the European Assocation for Jewish Studies. https://www.eurojewishstudies.org/digital-forum/eajs-digital-forum/
  • Wallet, B. (2018-2050). European Association for Jewish Studies.
  • Wallet, B. (2018-2050). Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
  • Wallet, B. (2014-2023). Board member, Réveilarchief, Allard Pierson, Amsterdam.
  • Wallet, B. (2010-2023). Co-Secretary of the Dutch Assocation for Jewish Studies.

  Media appearance

  Others

  • Wallet, B. (examiner) (13-12-2023). PhD dissertation of Hans Wallage: ‘Humanitaire hulpverlening in de Republiek tijdens buitenlandse vervolgingen van joden, 1600-1750’ (examination).
  • Wallet, B. (examiner) (10-11-2023). Doctoral defense (viva) of David Kann at University of Sheffield (examination).
  • Zwiep, I. (member of programme committee), Wallet, B. (member of programme committee), Sion, B. (organiser) & Boertjens, R. (organiser) (27-8-2023 - 1-9-2023). Jewish Heritage Seminar, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Wallet, B. (organiser) (23-7-2023). An Art and Memory Day: conference on the lives of Charlotte Salomon, Etty Hillesum and Hélène Berr, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Wallet, B. (organiser) & Dayan, H. (organiser) (23-3-2023). Antisemitism: Away from Definitions, Amsterdam. Prof. Arie Dubnov of George Washington University/Wissenschaftskolleg zu Berlin will give a guest lecture titled 'Antisemitism: Away from (…) (organising a conference, workshop, ...). https://acmes.uva.nl/content/events/2023/03/antisemitism-away-from-definitions.html
  • Zwiep, I. (organiser), Boertjens, R. (organiser), Sion, B. (organiser) & Wallet, B. (organiser) (28-8-2022 - 2-9-2022). Jewish Heritage Seminar, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Wallet, B. (examiner) (16-12-2021). Entangled Loyalties in the Middle East: Discussions on Fascism, Nazism and Antisemitism in the Arabic Jewish Press 1933-1948 (examination).
  • Wallet, B. (participant) (5-10-2021). The Imperial Turn in Dutch Jewish History, Amsterdam (participating in a conference, workshop, ...).
  • Zwiep, I. (participant) & Wallet, B. T. (participant) (16-7-2018). Panel: Humanities in the mirror. Writing Jewish history in a digital key, Kraków (organising a conference, workshop, ...).

  2021

  • Evers, N. H. D. (2021). Halacha in 'the age of authenticity': Een studie van koelot (verlichtende uitspraken) in de moderne Joods-religieuze rechtspraak. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Stichting Heimisj
   Lid Raad van Advies
  • Stichting Zikaron
   Lid Comité van Aanbeveling
  • Stichting het Réveil-Archief
   bestuurslid
  • 4-mei comité Haarlemmerweg Amsterdam
   comitélid
  • Joods educatief Centrum Crescas
   vrijwilliger
  • Maatschappij tot Nut der Israëlieten
   lid historische commissie
  • Stichting Struikelstenen Sliedrecht
   Lid Comité van Aanbeveling
  • Het Stenen Archief
   Lid Comité van Aanbeveling
  • Adviesraad NCAB, Ministerie van Justitie
   Lid Adviesraad Nationale Coördinatie Antisemitismebestrijding (NCAB)